De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handboeken in de praktijk Frans Smit – Gemeente Meppel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handboeken in de praktijk Frans Smit – Gemeente Meppel."— Transcript van de presentatie:

1 Handboeken in de praktijk Frans Smit – Gemeente Meppel

2 Opstellen van het handboek – Procesmatig; – Inhoudelijk; Beheer van het handboek – Dynamisch document; – Uitbreiden standaardisering naar overige documenten (bijvoorbeeld: reactienota’s, brieven, publicaties) Ervaringen met het gebruik van het handboek Inleiding

3 Het komen tot uniforme planologische regelingen voor de gemeente Meppel; Het bevorderen van de leesbaarheid en raadpleegbaarheid van de gemeentelijke ruimtelijke plannen; Doelstellingen handboek

4 Opgesteld voorafgaand aan actualisatieopgave; Brede insteek en goede afstemming intern; Procedure uitgeschreven; Wijze van bestemming voor een aantal (enkel)bestemmingen uitgeschreven. Opzet handboek (procesmatig)

5 Voorbeeld wijze van bestemmen

6 Invoering SVBP 2008 was de aanleiding; Dient als bestek bij aanbestedingen; Leidraad voor alle actualisatieplannen; Inspiratie bij ontwikkelplannen; Dit deel is met name dynamisch opgesteld; Wijzigingen ten opzichte van het handboek zijn niet zonder meer toegestaan; Vastgesteld door college. Opzet handboek (inhoudelijk)

7 Duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd over het beheer; Borging eenduidigheid en onderlinge consistentie tussen versies; Het handboek moet dynamisch blijven; Gezamenlijk product, één verantwoordelijk medewerker; Beheer handboek

8 Sterke kanten: Enthousiasme bij bureaus; Geen terugkerende discussies of de wijze van bestemmen; Gemakkelijk aan te vullen en te muteren; Eenduidige regeling met ruimte voor maatwerk; Bij aanbesteding gelijkwaardige uitgangspositie. Zwakke kanten: Afwijken van het handboek blijft mogelijk (projectleider verantwoordelijk); Uitwisseling van digitale bestanden soms nog lastig. Ervaringen met het gebruik

9 SVBP 2012; Reactienota’s; Publicaties ruimtelijke plannen; Brieven. Recente wijzigingen

10 Vragen?


Download ppt "Handboeken in de praktijk Frans Smit – Gemeente Meppel."

Verwante presentaties


Ads door Google