De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar de gemeenten Wmo-koffietafel HPO-netwerkdag 28 november 2011 Edwin van Schijndel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar de gemeenten Wmo-koffietafel HPO-netwerkdag 28 november 2011 Edwin van Schijndel."— Transcript van de presentatie:

1 Naar de gemeenten Wmo-koffietafel HPO-netwerkdag 28 november 2011 Edwin van Schijndel

2 Overheveling begeleiding naar WMO  Extramurale begeleiding: individueel (45.000) en groep (36.000), kortdurend verblijf en vervoer  2013: nieuwe cliënten + herindicaties, 2014: alle cliënten  Impact op leden VGN van >5% tot 100% (gem. 15%)  Middelen gaan naar gemeenten met 5% korting  Gemeenten besteden middelen obv compensatieplicht  Vrijheid gemeenten, ook in toezicht  Risico dat gemeenten problemen op andere dossiers oplossen of prioriteit geven aan andere doelgroepen

3 Overheveling jeugdzorg naar gemeenten  Bundeling van alle jeugdzorg in één wettelijk gemeentelijk kader  Eerst begeleiding jeugd naar WMO (2013)  Vanaf 2014 jLVG extramuraal  Uiterlijk 2016 intramurale LVG

4 Wmo  Doel Wmo: Burger in staat stellen maatschappelijk te participeren: Participatiewet, geen zorgwet  Compensatieplicht in plaats van verzekerd recht  Beleidsvrijheid voor gemeente  Burger bepaalt indirect via gemeenteraad/Wmo-raad  Nieuwe (collectieve) arrangementen  Breed WMO-loket

5 Invulling compensatieplicht Eigen kracht/eigen netwerk Vrijwilligers Welzijn Professioneel collectief Profess. individu- eel

6 Consequenties zorgaanbieders  Heroverweging zorg- en ondersteuningsaanbod  Cliënten in beeld brengen  Aansluiting op Wmo-taal  Afhankelijkheid gemeentelijke politiek  Periodieke aanbesteding  Te maken met meerdere gemeenten en dus met verschillende politieke opvattingen, visies, eisen, regelgeving, aanbestedingen enz.  Samenwerkingsverbanden met andere voorzieningen en niet-professionals t.g.v. veranderend speelveld  Continuïteit van de organisatie?

7 Consequenties voor de factor arbeid (1)  Mogelijk verlies van werkgelegenheid door  overname taken door mantelzorgers en vrijwilligers  verlies aanbesteding: overname taken (en personeel en organisatieonderdelen?) door andere organisaties  overname taken door gemeentelijke diensten  inzet arbeidsgehandicapten Dit leidt tot sociaal plannen en imagoschade op arbeidsmarkt  Onzekerheid en fluctuaties over te leveren zorg leidt tot grotere behoefte aan flexibiliteit in personele inzet (ZZP’ers?)

8 Consequenties voor de factor arbeid (2)  Mogelijk behoefte aan meer lager gekwalificeerd personeel (kostenreductie) en hoger opgeleid personeel (onderscheid op deskundigheid, zwaardere zorg AWBZ-deel)  Andere eisen aan medewerker: vergroting flexibele inzetbaarheid (deskundigheid, takenpakket, andere doelgroepen)  Maar ook kansen door het ontstaan van nieuwe functies en nieuwe taken voor ‘kwetsbare’ burgers  Branchevervaging / meerdere CAO’s


Download ppt "Naar de gemeenten Wmo-koffietafel HPO-netwerkdag 28 november 2011 Edwin van Schijndel."

Verwante presentaties


Ads door Google