De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We bouwen verder aan een modern huis voor VNO-NCW Midden! ALV 19 April 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We bouwen verder aan een modern huis voor VNO-NCW Midden! ALV 19 April 2016."— Transcript van de presentatie:

1 We bouwen verder aan een modern huis voor VNO-NCW Midden! ALV 19 April 2016

2 Programma uurAlgemene Ledenvergadering uurPresentatie door de heer Job van Harmelen, Director Corporate Communications Thales Nederland uurNetwerkborrel

3 AGENDA 1.Opening / mededelingen 2.Vaststellen verslag ALV d.d. 26 november Bestuurszaken - Herbenoeming voorzitter en penningmeester 4.Plannen 2016 door directeur Ron van Gent 5. Jaarrekening 2015 door penningmeester Stefan Klijn 6. Rondvraag en sluiting

4 1.Opening / mededelingen

5 Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:

6 2.Vaststellen verslag ALV d.d. 26 november 2015

7 3. Bestuurszaken - Herbenoeming voorzitter en penningmeester

8 4.Plannen 2016 door Ron van Gent

9 Voortgang Beleidsdossiers Arbeidsmarkt & Onderwijs; Op naar de banen!, Techniekdagen/Techniekpact, ICT Campus Financiering; Crowd Funding; NPEX, Workshops Stapelen, BMKB Innovatie & Duurzaamheid; Energie-akkoorden, Circles, MKB Energy CheckUp; Health, Food Internationalisering; IJsland-New York, VNDU; Platform Internationalisering, Duitslanddag RO & Infrastructuur; Wegen, spoor, glas, lucht natura 2000

10 De Vereniging Next Level Nieuwe website en community; deel 1 per mei 2016 voor MKB Samenwerking met Den Haag en de 4 andere regionale verenigingen: Notitie “Bundeling van Kracht” > Investering € ,- voor: - Inkoop, bedrijfsvoering, telefonie, ICT, delen personeel - Branches en ondernemersverenigingen - KvK’s en ROM’s en Den Haag; projectmatig voor Vitale Binnensteden, Bevordering Innovatie - Gastvrij Overijssel, Gelderland en Flevoland, Infra/ Agri /Grond, Marktdagen Aanbesteden

11

12 5.Jaarrekening 2015 door Stefan Klijn

13 Jaarrekening 2015 BegrotingJaarrekening € €€ BATEN Contributies Bijdrage VNO-NCW Interest/obligatie opbrengsten Diverse baten Bijzondere baten TOTAAL BATEN LASTEN Personeelskosten Autokosten Huisvestingskosten Bureaukosten Drukwerk Porti/telefoon Automatiseringskosten/ website Regiobijeenkomsten Reservering regiobudgetten Bestuurskosten Afschrijvingen Communicatie Diversen/onvoorzien TOTAAL LASTEN RESULTAAT

14 Algemeen Jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring afgegeven d.d. 1 april 2016 Het resultaat over 2015 bedraagt € ten opzichte van een begroot resultaat van € Als gevolg hiervan bedraagt het eigen vermogen, inclusief bestemmingsreserves per € De solvabiliteit bedraagt 67,0%. De financiële ontwikkelingen vanaf 2012 tot en met 2015 zijn als volgt:

15 Ratio Solvabiliteit (in procenten) 71,78 66,85 72,1067,0 Resultaat (x 1.000) Aantal FTE’s 20,37 18,40 17,8917,90 Loonkosten per FTE Ledenaantal

16 Belangrijke posten in jaarrekening Omvang eigen vermogen Investeringen in Automatisering vanuit bestemmingsreserve Bestemmingsreserve omvorming vereniging Projecten Pensioenen

17 Bevindingen accountant Belangrijkste aandachtspunten: Door beperkte omvang organisatie aandacht houden voor voldoende mate van functiescheiding en eventueel treffen van extra maatregelen (in casu extra autorisatie door directie) Door de toename van de overige projecten ook hiermee rekening houden in de administratieve organisatie

18 6.Rondvraag en sluiting


Download ppt "We bouwen verder aan een modern huis voor VNO-NCW Midden! ALV 19 April 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google