De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feedback Stakeholders Jong & Overal thuis Dialoogdag 21 april 2016 100-tal stakeholders aanwezig 13 werksessies Doel Dialoogdag Verrijking en toetsing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feedback Stakeholders Jong & Overal thuis Dialoogdag 21 april 2016 100-tal stakeholders aanwezig 13 werksessies Doel Dialoogdag Verrijking en toetsing."— Transcript van de presentatie:

1

2 Feedback Stakeholders Jong & Overal thuis Dialoogdag 21 april 2016 100-tal stakeholders aanwezig 13 werksessies Doel Dialoogdag Verrijking en toetsing van voorlopige rapporten Ontmoeting en dialoog stimuleren

3 Jong & Overal thuis 3 sessies op Dialoogdag 1.Intense samenwerking van basisvoorzieningen voor jonge kinderen en hun gezinnen 2.Een vertrouwelijke en veelzijdige fysieke leefomgeving 3.Competent systeem

4 Jong & Overal thuis Deel A Gezamenlijke uitgangspunten Positieve feedback, geen discussie Inspirerend voor visiebepaling van lokale netwerken (waar zijn we het over eens binnen ons netwerk hier?)

5 Jong & Overal thuis Deel A Gezamenlijke uitgangspunten Positief dat wordt uitgegaan van hoe kinderen en gezinnen feitelijk zijn en niet van bepaald profiel Positief dat er specifieke aandacht is voor kinderen in KA en maatschappelijke diversiteiten

6 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Vragen/onduidelijkheden Basisvoorzieningen: wat valt daar allemaal onder? Hoe breed? Competent systeem : op welk niveau wordt dit hier geplaatst niveau voorziening/dienst en/of niveau wijkgericht netwerk

7 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Wijkgericht netwerk Globaal positieve feedback Binnen netwerk respect voor elkaars verschillen maar met stevige gemeenschappelijke basis Door samen te werken 1+1=3 op vlak van bereik, ervaring, competenties,… praktijkwerkers leren van elkaar

8 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Wijkgericht netwerk Globaal positieve feedback Ambitie om vragen van ouders echt op te nemen Accent op ontmoeting in wijkgericht netwerk Betrekken van kinderen en ouders Mee realiseren van grondrechten

9 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Wijkgericht netwerk Globaal positieve feedback Integrale kijk waarbij kind niet wordt losgezien van maatschappij Sectoroverschrijdend samenwerken over levensdomeinen van kinderen en gezinnen Aandacht voor kindperspectief in organisaties die zich niet (uitsluitend) richten tot kinderen

10 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Wijkgericht netwerk Bezorgdheden Stakeholders Ja, maar met belangrijke voorwaarden Zonder het actief betrekken van gezinnen en positief omgaan met verschil door alle actoren van netwerk: geen wezenlijk verschil voor kinderen! Gatekeeper : wie bepaalt toegang tot wijkgericht netwerk en dus toegang of geen toegang tot rijke omgeving?

11 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Wijkgericht netwerk Bezorgdheden Stakeholders Ja, maar met belangrijke voorwaarden Evenwaardigheid van partners en democratisch samenwerken in wijkgericht netwerk Aandacht voor proces en mindshift: vraagt veel tijd en energie

12 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Wijkgericht netwerk Bezorgdheden Ja, maar met belangrijke voorwaarden: Niet te sturend van bovenuit, groeit best van onderuit Bereikbaarheid/dicht bij zijn van basisvoorzieningen dit ligt sinds jaren onder druk door sluiting kleine filialen, hoe keren we deze evolutie?

13 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Wijkgericht netwerk Bezorgdheden Ja, maar met belangrijke voorwaarden: Bezorgdheid van ouders rond omgaan met gegevens: Gaat mijn vraag hier direct heel de ronde doen? Mijn kind wordt als ‘lastig’ bekeken bij de ene actor, zal hij/zij deze stempel dan meedragen bij alle actoren? En hoelang?

14 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Fysieke omgeving Positieve feedback Kinderen in publieke ruimte niet in reservaten Begrip ‘Actieradius van kinderen’ inspireert Positief dat brede groep van actoren dit verhaal wil uitdragen

15 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Fysieke omgeving Positieve feedback Kwalitatieve inrichting van publieke ruimte: ontmoeting en verbinding Kindperspectief in ruimtelijke ordening, sociale huisvesting,… Verkeersveiligheid in woonzones

16 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Fysieke omgeving Positieve feedback Rol van kinderopvang en school: meer buiten komen met kinderen en publieke ruimte opeisen Meer buitenspelen in de kinderopvang Avontuurlijke buitenruimtes Pimp je speelplaats

17 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Fysieke omgeving Positieve feedback Rol lokaal bestuur in het wakker maken van burgers: aanmoedigen buurtinitiatieven, promoten van fiets,… Bekendmaken van prachtig materiaal van Kind & Samenleving

18 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Fysieke omgeving Bezorgdheden Ambitie op dit vlak mag groter Specifieke aandacht voor fysieke leefomgeving kinderen KA Link naar gezondheidsdoelstellingen mag sterker Kinderen moeten ook nog kunnen spelen in publieke ruimte zonder steeds professioneel oog

19 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Competent systeem Positieve feedback Kader van competent systeem kan bijdragen tot het samen nadenken om tot kwaliteitsvolle diensten te komen -intern in een basisvoorzieningen -in samenwerkingen/netwerken

20 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Competent systeem Positieve feedback Kader van competent systeem kan bijdragen tot het samen nadenken om tot kwaliteitsvolle diensten te komen -intern in een basisvoorzieningen -in samenwerkingen/netwerken

21 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Competent systeem Positieve feedback In opleidingen positief omgaan en benutten van diversiteit bij kinderen en gezinnen communiceren ouders, cultuursensitiviteit,… Nood aan diverse professionals met verschillende achtergronden

22 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Competent systeem Bezorgdheden Competente leiding : aandacht voor participatie van ouders en betrokkenheid bij de buurt Competente leiding netwerken Gedeeld leiderschap

23 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Competent systeem Positieve feedback Kindratio is nu te hoog Kindvrije uren voor reflectie, plannen, overleg, participatie in lerende netwerken zijn nodig Visie pedagogisch raamwerk inspirerend voor opleidingen kinderzorg en onderwijs

24 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Competent systeem Bezorgdheden/nuanceringen Competenties zijn belangrijk meerdere manieren om deze te verwerven Aandacht voor mogelijk maken van het volgen van opleiding voor huidige begeleiders Pedagogische ondersteuning van begeleiders is belangrijker dan bachelor in elke leefgroep

25 Jong & Overal thuis Deel C Toekomstvisie Competent systeem Bezorgdheden Nu te veel nadruk op kinderopvang en onderwijs Wat met andere basisvoorzieningen? Aandacht voor combinatie arbeid en gezin


Download ppt "Feedback Stakeholders Jong & Overal thuis Dialoogdag 21 april 2016 100-tal stakeholders aanwezig 13 werksessies Doel Dialoogdag Verrijking en toetsing."

Verwante presentaties


Ads door Google