De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie weet alles over NLT? Afsluiting Landelijke Conferentie NLT 17 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie weet alles over NLT? Afsluiting Landelijke Conferentie NLT 17 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Wie weet alles over NLT? Afsluiting Landelijke Conferentie NLT 17 maart 2011

2 Wie weet alles over NLT? 1. modules9. docenten 2. modules10. leerlingen 3. modules11. leerlingen 4. scholen12. steunpunten 5. scholen13. internetcolleges 6. docenten14. conferenties 7. docenten15. advies examenprogramma 8. docenten16. slotvraag reservevraag

3 Vraag 1 Hoeveel havo-modules heeft de stuurgroep in de afgelopen vijf jaar gecertificeerd, voor gebruik in de NLT les? rood: minder dan 26 groen: 26 of meer rood: er zijn 25 havo modules gecertificeerd

4 Vraag 2 Hoeveel externe modules heeft de stuurgroep in de afgelopen vijf jaar gecertificeerd, voor gebruik in de NLT les? rood: minder dan 15 groen: 15 of meer groen: er zijn 16 externe modules gecertificeerd

5 Vraag 3 Op hoeveel scholen wordt de vwo-module ‘Rijden onder invloed’ gebruikt? rood: minder dan 50 groen: meer dan 50 groen: in de module-database staan 58 (verschillende) scholen die de module Rijden onder invloed aanbieden

6 Vraag 4 NLT ging van start in het schooljaar 2007/2008. Hoeveel NLT scholen hadden zich op 1 september van dat schooljaar als invoerschool geregistreerd? rood: minder dan 175 groen: 175 of meer rood: er waren 174 invoerscholen geregistreerd

7 Vraag 5 Hoeveel scholen hebben als ontwikkelschool of testschool meegewerkt aan de ontwikkeling van modules? rood: minder dan 100 groen: meer dan 100 groen: er waren 96 ontwikkelscholen en 53 testscholen

8 Vraag 6 Op invoerscholen wordt NLT gegeven door een team van minimaal drie 1 e gr-docenten. Welk vak is het meest vertegenwoordigd in de NLT-teams? rood: biologie groen: scheikunde rood: in 97% van de teams zit een docent biologie

9 Vraag 7 In hoeveel procent van de docententeams is een aardrijkskundedocent vertegenwoordigd? rood: minder dan 50% groen: 50% of meer rood: in 46% van de teams zit een docent aardrijkskunde

10 Vraag 8 Bestaat er een digitale community voor NLT-docenten? rood: ja groen: nee rood: op kennisnet is een community voor docenten NLT

11 Vraag 9 Hoeveel procent van de NLT-docenten die aan het curriculumevaluatieonderzoek meededen, vonden het aantal studie- lasturen voor het vak NLT toereikend? rood: 91% groen: 81% rood: 91% vond het aantal SLU toereikend

12 Vraag 10 De eerste leerlingen met NLT in hun pakket kwamen in 2009 van de havo. Hoeveel examenkandidaten havo hadden in 2009 als examenvak afgerond? rood: 1764 groen: 2293 groen: 2293 havo leerlingen, dat is was 14,7% van alle leerlingen met een N-profiel

13 Vraag 11 Wat was het gemiddelde eindcijfer voor NLT van deze leerlingen? rood: 6,5 groen: 7,0 rood: 6,5 ter vergelijking: gemiddeld SE-cijfer biologie, wiskunde-A en wiskunde-D: 6,4 natuurkunde: 6,3 scheikunde: 6,2 wiskunde-B: 6,1

14 Vraag 12 Op welke afstand van mijn school is er een Regionaal Vaksteunpunt voor NLT? rood:minder dan 80 km groen: 80 km of meer rood: vanaf geen enkele plek in Nederland is het verder dan 80 km naar een Vaksteunpunt voor NLT

15 Vraag 13 Wat was de titel van het jaarlijkse NLT internetcollege 2009? rood: Estimated time of death? groen: De kwetsbare atmosfeer 2007: Keerpunten in de natuurwetenschappen 2008: Armfunctie 2020 rood2009: Estmated time of death? 2010: De kwetsbare atmosfeer

16 Vraag 14 Van hoeveel landelijke NLT conferenties zijn presentaties en/of verslagen beschikbaar? rood: 4 groen: 3 groen: van de conferenties uit 2008, 2009 en 2010 zijn (op dit moment) presentaties en/of verslagen beschikbaar

17 Vraag 15 Uit hoeveel domeinen bestaat het nieuwe advies-examenprogramma voor vwo? rood:6 groen: 7 rood:6

18 Slotvraag Hoeveel nieuwsbrieven NLT zijn er verschenen tot aan de conferentie van vandaag? Er zijn 34 nieuwsbrieven verschenen

19 Reservevraag Uit hoeveel leden bestond de stuurgroep NLT (inclusief voorzitter en secretaris)? De stuurgroep bestond uit 11 leden

20


Download ppt "Wie weet alles over NLT? Afsluiting Landelijke Conferentie NLT 17 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google