De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21-6-2016klankbordgroepbijeenkomst1 Welkom leden van klankbordgroep Bergerhoflocatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21-6-2016klankbordgroepbijeenkomst1 Welkom leden van klankbordgroep Bergerhoflocatie."— Transcript van de presentatie:

1 21-6-2016klankbordgroepbijeenkomst1 Welkom leden van klankbordgroep Bergerhoflocatie

2 21-6-20162klankbordgroepbijeenkomst Agenda: Welkom Samenvatting vorige bijeenkomst (3 maart) Samenvatting uitgangspunten uitwerkingsgebied Presentatie ontwerp "waaier" en "driehoek" Keuze bepaling KBG voor een van beide ontwerpen Rondvraag

3 21-6-20163klankbordgroepbijeenkomst Samenvatting vorige bijeenkomst Monique van Tuel

4 21-6-20164klankbordgroepbijeenkomst Drie bijeenkomsten 9 februari toelichten van de spelregels / de kaders + stedenbouwkundige reactie op plan KBG. 3 maart actieve ontwerpbijeenkomst. 23 maart proberen we te komen tot een voorstel namens de klankbordgroep aan de gemeenteraad.

5 21-6-20165klankbordgroepbijeenkomst Vorige bijeenkomst: Traject toegelicht : voorstel KBG + voorstel college, gemeenteraad neemt besluit, waarbij draagvlak in de buurt belangrijk argument is, maar ook financiën. Belangrijke uitgangspunten met elkaar benoemd. Plattegronden met woningen op schaal zijn beschikbaar gesteld KBG heeft diverse plannen ontworpen en voorkeur voor soorten woningen uitgesproken. Samen tot de conclusie gekomen dat er twee plannen verder uitgewerkt worden.

6 21-6-20166klankbordgroepbijeenkomst Samenvatting wensen Klankbordgroep Theo Bongers

7 21-6-20167klankbordgroepbijeenkomst Wensen Klankbordgroep: Behoud bomen Dirk Heziuslaan Tuintjes voorzijde woningen Handhaven trottoirs aan beide zijden van de Dirk Heziuslaan Speelplaats niet openbaar Zoveel huizen als redelijk inpasbaar is binnen het gebied Bijzondere aandacht voor de in / uitrit kiss & ride zone(veiligheid) Kleurstelling school en woningen zoveel mogelijk op elkaar laten aansluiten

8 21-6-20168klankbordgroepbijeenkomst Vervolg wensenlijst: Instellen eenrichtingsweg vanaf uitgang kiss & ride op de Pastoor Gastlaan tot aan de Hodibalduslaan Extra aandacht voor veiligheid / uitzicht uitwerkingsgebied t.o.v. de oprit van dhr. H. Scheepers Bebouwing Dirk Heziuslaan lager dan Pastoor Gastlaan Geen langsparkeren, maar parkeren op eigen terrein Toepassing regels VNG “boekje groene zone” De groene vlek voor huis dhr. M. Moons leeg laten Schooltuin aan zijde school

9 21-6-20169klankbordgroepbijeenkomst De spelregels en kaders vanuit de gemeente Raad heeft bestemmingsplan Kom Heeze vastgesteld (febr. 2010). De school en de kiss & ride zone staan daarin vast. Tijdens de klankbordgroep bijeenkomsten gaat het om het uitwerkingsgebied. De spelregels / kaders zoals aantal parkeerplaatsen, goot- en nokhoogtes, stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn op papier gezet

10 21-6-201610klankbordgroepbijeenkomst Toelichting Will Groothuysen, Bureau Verkuylen stedenbouwkundige

11 21-6-201611klankbordgroepbijeenkomst Ontwerpproces: Randvoorwaarden en uitgangspunten Wensenlijst Uitgaan van vergelijkbare plattegronden Aandacht voor parkeer/verkeerssituatie Gezicht naar de omgeving

12 21-6-201612klankbordgroepbijeenkomst Ontwerpen: Reminder voorstel “10 patiowoningen” Voorstel “Winkelhaak" Voorstel “Waaier“

13 21-6-201613klankbordgroepbijeenkomst Voorstel “10 patiowoningen” 10 wooneenheden parkeren in kiss&ride schooltuin in tip front naar Past. Gastlaan en tussenstraatje hoek en tip bezet bomen naar buiten verplaatsen

14 21-6-201614klankbordgroepbijeenkomst Voorstel “winkelhaak” 8 wooneenheden parkeren voor de deur centrale schooltuin front naar Past. Gastlaan en Dirk Heziuslaan hoek en tip blijven vrij bomen blijven gehandhaafd 8 wooneenheden parkeren voor de deur centrale schooltuin voordeur aan Past. Gastlaan en Dirk Heziuslaan hoek en tip blijven vrij bomen blijven gehandhaafd

15 21-6-201615klankbordgroepbijeenkomst Voorstel “waaier” 7 wooneenheden parkeren achterkant schooltuin in tip voordeur aan Past. Gastlaan en Dirk Heziuslaan hoek blijft vrij bomen blijven gehandhaafd

16 21-6-201616klankbordgroepbijeenkomst votre points s’il vous plaît Voorstellen zijn aan verdere uitwerking onderhevig. 321


Download ppt "21-6-2016klankbordgroepbijeenkomst1 Welkom leden van klankbordgroep Bergerhoflocatie."

Verwante presentaties


Ads door Google