De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GAS- wet #VVSGhandhaven 26 mei 2016 - Mechelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GAS- wet #VVSGhandhaven 26 mei 2016 - Mechelen."— Transcript van de presentatie:

1 Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GAS- wet #VVSGhandhaven 26 mei 2016 - Mechelen

2 VVSG - 1. Wat is GAS? Bestuurlijke handhaving Gemeente kan een gemeentelijke administratieve sanctie opleggen voor inbreuken op haar reglementen ≠ politiestraf Tweesporenbeleid (met overlap) Studiedag Lokaal Handhaven2 -26 mei 2016

3 VVSG - 2. Evolutie van de GAS-wet Studiedag Lokaal Handhaven3 -26 mei 2016

4 VVSG - 2. Evolutie van de GAS-wet: VOOR GAS Jaren ‘90: onveiligheidsgevoel Veiligheidsmonitor: storend gedrag Overlastproblematiek ↔ bevoegdheden van lokale besturen Straffeloosheid Parketten ontlasten Studiedag Lokaal Handhaven4 -26 mei 2016

5 VVSG - 2. Evolutie van de GAS-wet: 1999 13 mei 1999  aanpassingen NGW Aanpak ‘openbare overlast’ Gemeentelijk handhavingsbeleid Diverse mogelijkheden tot sanctionering Administratieve geldboete Voorlopige sluiting instelling Schorsing van een vergunning Intrekking van een vergunning Lege doos Studiedag Lokaal Handhaven5 -26 mei 2016

6 VVSG - 2. Evolutie van de GAS-wet: 2004 ‘Herkansing’ voor GAS-wet Depenalisering van aantal overtredingen Gemengde inbreuken Extra vaststellers Minderjarigen Bemiddeling Studiedag Lokaal Handhaven6 -26 mei 2016

7 VVSG - 2. Evolutie van de GAS-wet: 2005 Reparatiewet Gemengde inbreuken  samenloop Studiedag Lokaal Handhaven7 -26 mei 2016

8 VVSG - 2. Evolutie van de GAS-wet: 2007 Sluikstort  Vlaamse materie Milieuhandhavingsdecreet Studiedag Lokaal Handhaven8 -26 mei 2016

9 VVSG - 2. Evolutie van de GAS-wet: 2013 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties Zwaardere procedures en meer rechtswaarborgen Advies jeugdraad Verhoging administratieve geldboete 14 jaar Gemeenschapsdienst Inbreuken op stilstaan en parkeren Intergemeentelijke samenwerking Studiedag Lokaal Handhaven9 -26 mei 2016

10 VVSG - 3. Wet van 2013 toegelicht Studiedag Lokaal Handhaven10 -26 mei 2016

11 VVSG - 3. Gemeentelijke autonomie Wat kan een gemeente sanctioneren met GAS? Bevoegdheid gemeenteraad: art. 119 NGW ‘de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen’. Vervolging? Klassieke vervolging politiestraffen GAS Art. 135, §2, 7° NGW: ‘het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast.’ Art. 119bis, §1 NGW: ‘de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.’ Studiedag Lokaal Handhaven11 -26 mei 2016

12 VVSG - 4. Soorten inbreuken Bestuurlijke inbreuken Gemengde inbreuken WAT? Slagen en verwondingen (art. 398 Sw.) Beledigingen van personen door daden, geschriften, prenten of zinnebeelden (art. 448 Sw.) Bedrieglijk wegnemen van een zaak (art. 461 Sw.) Diefstallen (art. 463 Sw.) ‘Vandalisme’ (art. 521, 3°, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559 Sw., ) Nachtlawaai (art. 561 Sw.) Studiedag Lokaal Handhaven12 -26 mei 2016

13 VVSG - 4. Soorten inbreuken Gemengde inbreuken Vrijblijvend protocolakkoord (-) beleidsvrijheid (-) slagen en verwondingen (-) winkeldiefstal Inbreuken op stilstaan en parkeren Protocolakkoord verplicht Slechts zeer beperkte toepassing Studiedag Lokaal Handhaven13 -26 mei 2016

14 VVSG - 5. Wie doet vaststellingen? Studiedag Lokaal Handhaven14 -26 mei 2016 Geen bijzondere bewijswaarde!

15 VVSG - 6. Wie legt de sanctie op? Administratieve geldboete  sanctionerend ambtenaar Kwalificatievoorwaarden onafhankelijkheidsvoorwaarden Overige sancties  College van Burgemeester en Schepenen Studiedag Lokaal Handhaven15 -26 mei 2016

16 VVSG - 7. Van inbreuk tot sanctie Bestuurlijke inbreukenGemengde inbreukenInbreuken stilstaan en parkeren Vaststelling BV: 2 maanden  SA Heterdaad: 1 maand PV: 2 maanden  PdK + kopie SA Heterdaad: 1 maand SA + PdK wordt op de hoogte gebracht (protocolakkoord) GAS is mogelijk indien PdK niets doet binnen 2 maanden Vaststelling + bedrag GAS binnen 15d bij overtreder Onmiddellijke inning Kennisgeving via aangetekende brief aan overtreder30d (mondeling) verweer/betalen 15d mogelijkheid tot (mondeling) verweerVerweer: betalen 30d Definitieve beslissing binnen 6 maanden via aangetekende brief Gemeenschapsdienst/bemiddeling: 12 maanden Geen betaling? Herinnering 30d Beroep binnen 1 maand bij politierechtbank

17 VVSG - 8. Rol gemeenteraad Draagvlak Communicatie Welke gedragingen met GAS sanctioneren? Samenwerking met andere gemeenten? Protocolakkoord parket? Minderjarigen? Vaststellers? Weloverwogen beslissing! Studiedag Lokaal Handhaven17 -26 mei 2016

18 VVSG - 9. Misvattingen over GAS Overlast en willekeur? Meteen een boete van 350 euro? GAS voor het spijzen gemeentekas? Studiedag Lokaal Handhaven18 -26 mei 2016

19 VVSG - 10. Toepassing 2013: 260 gemeenten in Vlaanderen Studiedag Lokaal Handhaven19 -26 mei 2016

20 VVSG - 10. Toepassing Minderjarigen? Studiedag Lokaal Handhaven20 -26 mei 2016

21 VVSG - 10. Toepassing Wie stelt vast? Studiedag Lokaal Handhaven21 -26 mei 2016

22 VVSG - 10. Toepassing Wie is de sanctionerend ambtenaar? Studiedag Lokaal Handhaven22 -26 mei 2016

23 VVSG - 10. Toepassing Welke inbreuken? Studiedag Lokaal Handhaven23 -26 mei 2016

24 VVSG - 10. Toepassing Bedrag GAS? Studiedag Lokaal Handhaven24 -26 mei 2016

25 VVSG - 10. Toepassing Problemen? Studiedag Lokaal Handhaven25 -26 mei 2016

26 Melissa Rasschaert VVSG stafmedewerker politie en veiligheid melissa.rasschaert@vvsg.be 02/211.56.03 melissa.rasschaert@vvsg.be


Download ppt "Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GAS- wet #VVSGhandhaven 26 mei 2016 - Mechelen."

Verwante presentaties


Ads door Google