De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale JGZ Evaluatie en hoe nu verder?. Presentatie Bestuurlijk arrangement (2003) Resultaten evaluatie (2006) Nieuwe vorm (2008)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale JGZ Evaluatie en hoe nu verder?. Presentatie Bestuurlijk arrangement (2003) Resultaten evaluatie (2006) Nieuwe vorm (2008)"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale JGZ Evaluatie en hoe nu verder?

2 Presentatie Bestuurlijk arrangement (2003) Resultaten evaluatie (2006) Nieuwe vorm (2008)

3 Doelstellingen iJGZ 100 jaar ervaring met jeugdgezondheidszorg 2 werelden leidde tot: –Uiteenlopende zorg voor jeugd in Nederland –Knip op 4-jarige leeftijd –Verlies contact met risicokinderen –Geen eensluidende inhoudelijke opvattingen –Gebrekkig inzicht in omvang problematiek –Inefficiëntie

4 Bestuurlijk arrangement (2003) Gemeenten verantwoordelijk voor 0- tot 19-jarigen Uniform basistakenpakket Maatwerk op basis van lokaal beleid Elektronisch kinddossier (EKD) AWBZ over in specifieke uitkering (RSU) 0-19 zorg mag door GGD en/of door Thuiszorg Plicht tot vergoeding frictiekosten

5 Resultaten evaluatie (2006) Wapenfeiten –Partijen hebben elkaar leren kennen –Basistakenpakket lost verwachtingen in –Budget RSU blijkt toereikend maar verkeerd verdeeld –Zorg voor kwaliteit voortvarend opgepakt (HKZ) –Bereik, zorg voor risicokinderen, toegankelijkheid niet geraakt door nieuwe uitgangspunten

6 Resultaten evaluatie (2006) Inhoudelijk tegenvallende resultaten –Maatwerk komt onvoldoende uit de verf –Registraties nauwelijks verbeterd (EKD/Epidemiologie) –Weinig vat van gemeente op uitvoerders –Geen integrale beleidsontwikkeling –Uitvoerend blijven het gescheiden werelden

7 Resultaten evaluatie (2006) Oorzaken –Conserverende werking RSU –Organisatiebelangen drukken stempel –Dubbele aansturing (0-4 lokaal; 4-19 regionaal) –Incongruente verzorgingsgebieden –Weinig vrije middelen om te sturen –Afspraak frictiekosten bevriest status quo

8 Resultaten evaluatie (2006) Aanbevelingen –Uitwerking basistakenpakket –Beëindiging frictiekosten afspraak –Afschaffen RSU –Extra geld voor maatwerk –Uitwerken van relatie iJGZ met CJG –Realiseren van één uitvoeringsorganisatie

9 Hoe nu verder? Discussie één uitvoeringsorganisatie: –Alles bij de een, alles bij de ander of alles bij iets nieuws Nieuw ontwerp vanuit ander onderscheid –Signalering, monitoring, verwijzing/advisering voor 0-19 (publiek georganiseerd) –Begeleiding, zorgaanbod en hulpverlening voor 0-19 (privaat georganiseerd)

10 Hoe gaat dit werken? Publieke JGZ 0-19 –Beperkt tot signalering, monitoring, verwijzing/advies –Inzicht in gezondheidssituatie (individueel/collectief) –Inzicht in lokaal en regionaal beschikbaar zorgaanbod –Informatie voor beleid en aansturing marktpartijen –EKD beheer als monitorinstrument en volgsysteem –Onafhankelijkheid bij verwijzing en advisering (geen belang bij uitvoering van advies)

11 Hoe gaat dit werken? Taak gemeente: –Aansturing publieke organisatie (GGD/JGZ) –Ontwikkelen en formuleren van lokaal beleid –Inkopen van zorg bij zorgaanbieders (v/h maatwerk) –Individueel of in (sub-)regionaal verband –Toezicht op uitvoering door zorgaanbieders

12 Hoe gaat dit werken? Aandeel Thuiszorg 0-19 –Aanbod ontwikkelen voor zorg in de wijk –aansluiting/integratie tussen maatschappelijk werk, gezinszorg, zorg voor jeugd –Contracteren van zorg met gemeente(n) –Feitelijk leveren van zorg in de wijk

13 Hoe gaat dit werken? Welke uitvoerende taken resteren voor JGZ? –Wettelijke opdracht –Vangnet –Om aanwezig te zijn bij informatiebron Leidt model niet tot een nieuwe knip? –Nu ook al veel verwijzingen met knip (bijv. huisarts) –Extra knip als screener naar eigen zorgaanbod verwijst

14 Hoe gaat dit werken? Hoe verhoudt dit model zich tot plannen CJG? –screeningsorganisatie is laagdrempelige voorpost –verwijst naar zorgaanbieders binnen en buiten CJG –JGZ is “smalle” zorgcoördinator (follow up verwijzing) –Gemeente vult “brede” zorgcoördinatie in –JGZ model niet bepalend voor inrichting CJG –Gemeente bepaalt inhoud zorgaanbod in CJG

15 EK D Jeugdzorg Opvoeding x yz ZAT JGZ Mij. werk BNW

16 Hoe gaat dit werken? Wie heeft rol van de regisseur van zorgketens? –Alle opties open (keuze aan gemeente) –JGZ kan rol krijgen nu zij zelf geen schakel in de keten meer is

17 Effect voor uitvoering 0-44-19 Totaal Straks Screening c.a. 8o%65%145% Zorg & hulp (maatwerk) 20%35%55% Totaal Nu100%

18 Samenvatting Evaluatie: sinds 2003 inhoudelijk weinig veranderd Nieuw model gebaseerd op lokale verantwoordelijkheid –Inzicht in gezondheidssituatie via publieke en onafhankelijke JGZ –Uitvoering van beleid via contractering door gemeenten –Onduidelijkheid uniform – maatwerk voorbij –Helder onderscheid tussen publiek – privaat domein –Discussie regionaal – lokaal beslecht –Gemeente behouden vrijheid om vorm en inhoud CJG te bepalen –Sterke vereenvoudiging aansturing GGD –Nog alle vrijheid bij vormgeving CJG, zorgcoördinatie, ketenregie


Download ppt "Integrale JGZ Evaluatie en hoe nu verder?. Presentatie Bestuurlijk arrangement (2003) Resultaten evaluatie (2006) Nieuwe vorm (2008)"

Verwante presentaties


Ads door Google