De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platform economie 14 juni 2016 Naar een schoolexamen voor een keuzevak in tien stappen Tom Erkens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platform economie 14 juni 2016 Naar een schoolexamen voor een keuzevak in tien stappen Tom Erkens."— Transcript van de presentatie:

1 Platform economie 14 juni 2016 Naar een schoolexamen voor een keuzevak in tien stappen Tom Erkens

2 Twee cijfers beroepsgericht Schoolexamen en cspe Keuzevakken in het schoolexamen Profielvak in het cspe (en eventueel in het schoolexamen) Meer ruimte maar ook meer verantwoordelijkheid voor de scholen Uitwerking programma’s keuzevakken globaal achtergronden

3 1.Bepaal welke keuzevakken de leerling gaat volgen. 2.Stel vast of de eindtermen van het keuzevak voldoende duidelijk zijn of dat verdere uitwerking en/of schoolkleuring nodig/wenselijk is. 3.Selecteer de eindtermen van het keuzeval die in het onderwijs en in de toetsing aan de orde komen. 4.Kies de toetsvormen die je gaat gebruiken en bepaal hoeveel toetsen worden afgenomen. De stappen (1)

4 De stappen (2) 5.,Leg 1 tot en met 4 vast in je PTA. 6.Stel de toetsmatrijs voor het keuzevak op. 7.Bepaal hoe je de toets gaat ontwikkelen. 8.Controleer met de toetsmatrijs of de toets dekkend is voor de eindtermen. 9.Completeer de toets (correctievoorschrift/beoordelingsmodel, instructie examinator). 10.Laat de toetsset door een collega beoordelen (vaststellen).

5 Stap 1 welke keuzevakken? Zie: http://vernieuwingvmbo.nl/ Afspraken binnen de school Profilering van de school Samenwerking met mbo Handreikingen

6 Programma van een keuzevak

7 Is verdere uitwerking nodig? Regionale inkleuring/aanvulling Welke rol speelt de methode? Stap 2:uitwerking en kleuring

8 Leerstof in relatie tot de eindtermen Differentiatie bb/kb/gl Overladenheid Rol mbo Integratie van keuzevakken Stap 3 welke eindtermen?

9 Theorie en of praktijk Clustering van eindtermen Differentiatie bb/kb/gl Overladenheid/toetstijd Overlap Afspraken binnen de school Stap 4 welk type toetsen en hoeveel toetsen?

10 Wat moet en mag Format PTA Afspraken binnen de school Voor welke periode Herkansing Checklist PTA Stap 5 PTA

11 Voorbeeld van een format

12 Belang van een toetsmatrijs Format Classificatieschema Complexiteit Stap 6: opstellen toetsmatrijs

13 Voorbeeld van een toetsmatrijs

14 Zelf maken of inkopen? Gebruik van methodetoetsen Vier ogen principe Stap 7 toetsconstructie

15 Eindterm 1: De formulierenstroom in het bedrijf bijhouden (administratie) Toetsing: Bij de ontvangst van goederen controleer je of de juiste artikelen zijn geleverd. Welke twee formulieren gebruik je hierbij? Eindterm 2: Gesprek samenvatten en toetsen of het klopt (dagbesteding) Toetsing: Maak van het gesprek een korte samenvatting en vraag aan de cliënt of je het gesprek goed hebt weergegeven Stap 8 dekkend/niet dekkend

16 Toets Instructie leerling Correctievoorschrift/beoordelingsschema Bijlagen voor leerling Stap 9: completeer de toets

17 Scheiding van verantwoordelijkheden Gebruik van een checklist Stap 10 controle en vaststelling

18 Vragen?


Download ppt "Platform economie 14 juni 2016 Naar een schoolexamen voor een keuzevak in tien stappen Tom Erkens."

Verwante presentaties


Ads door Google