De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw onderwijsconcept en plaatsing. Besluit 1. Extra begeleidingsbehoefte: Aanmelding gebeurt bij een VO - ‘moeder’school. 2. Flexibel arrangement met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw onderwijsconcept en plaatsing. Besluit 1. Extra begeleidingsbehoefte: Aanmelding gebeurt bij een VO - ‘moeder’school. 2. Flexibel arrangement met."— Transcript van de presentatie:

1 nieuw onderwijsconcept en plaatsing

2 Besluit 1. Extra begeleidingsbehoefte: Aanmelding gebeurt bij een VO - ‘moeder’school. 2. Flexibel arrangement met een variabele duur van 4 weken tot 4 jaar. 3. AVR/ De Linie en toeleverende scholen: maken Resultaatafspraken. 4. Integreren Rebound/Doorstart. 5. We denken na over een nieuwe naam.

3 Kenschets van de doelgroep  multi-problematiek, zowel internaliserend als externaliserend  ook in de thuissituatie zal vaak sprake zijn van een ondersteuningsbehoefte  extra begeleiding nodig op :  leren leren  leren plannen  wegwerken van leerachterstanden  sociaal-emotioneel functioneren.

4  Op basis van nader te bepalen criteria.  Ondersteuningsbehoefte boven begeleidingsmogelijkheden VO.  Niet plaatsbaar in VSO. Voor deze leerlingen wordt bij SWV een arrangement aangevraagd.

5 - Alle niveaus: Basis, Kader en TL - In – en uitstroom mogelijk in leerjaar 1,2, 3 en 4 - Leerwerktraject in klas 3 en 4 - Ontwikkelperspectiefplan (OPP) per leerling - Flexibele uitstroom aan de hand van OPP - Inspelen op begeleidingsbehoefte van de leerling - Kleine klassen.

6  Er zijn flexibele trajecten variërend van 4 weken tot 4 jaar waarbij het OPP, wat periodiek wordt geëvalueerd, leidend is.

7 Bij de toelating in leerjaar 1 is sprake van 3 mogelijkheden:  1)Aan het begin van het schooljaar – vanuit PO/PRO/VO/VSO  -School voor VO vraagt arrangement aan bij het SWV  -SWV kent arrangement toe  -Indien arrangement plaatsing op De Linie inhoudt: resultaat- en evaluatieafspraken  2)Tijdens het schooljaar – vanuit VO/PRO  -School voor VO vraagt arrangement aan bij het SWV  -SWV kent arrangement toe  -Indien arrangement plaatsing op De Linie inhoudt: resultaat- en evaluatieafspraken  3)Tijdens het schooljaar – vanuit VSO  -VSO school zoek moederschool  -School voor VO (moederschool) vraag arrangement aan)  -SWV kent arrangement toe  -Indien arrangement plaatsing op De Linie inhoudt: resultaat- en evaluatieafspraken

8  Onder instroom;  De leerling start in brugklas 1 en wordt na 1 of 2 jaar op eigen niveau geschakeld naar regulier VMBO, al dan niet met een arrangement  Zij-instromers; kunnen op elk moment, in elk leerjaar en op elk niveau starten en ook weer uitstromen Dit is afhankelijk van het OPP (ontwikkelingsperspectief)  Het nieuwe onderwijsconcept maakt de flexibilisering qua instroom, uitstroom en plaatsing mogelijk

9  Aanbod in de bovenbouw ;  Anna de Linie biedt de mogelijkheid een diploma te halen voor leerlingen die zeer intensieve begeleiding nodig hebben in eindexamentraject  Nu nog één profiel; in de toekomst keuze uit meerdere profielen  Leerlingen stromen door vanuit de onderbouw, daarnaast staat de bovenbouw open voor zij-instromers  Sinds de invoering van het 4-jarig traject heeft de Linie 100% geslaagden

10  Kortdurend intensief traject:  Naast genoemde trajecten komt er een voorziening voor leerlingen, die tijdelijk in een voorziening met intensieve begeleiding geplaatst moeten worden.  De flexibilisering van in- en uitstroom én het didactisch concept maakt dit mogelijk.  Deze leerlingen zullen ingeschreven blijven op de eigen school en een kort traject binnen de Linie kunnen volgen.  De plaatsing van deze leerlingen zal beoordeeld worden door de commissie Extra Steun.  Bijvoorbeeld: Rebound, Opstaptraject voor thuiszitters, Diagnostische plaatsing.

11  Interne veranderingen;  Klassen indelen op begeleidingsbehoefte onder verantwoordelijkheid van een basis-docent  De basis-docent begeleidt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen  De leerlingen krijgen de kernvakken aangeboden door een vakdocent, in niveaugroepen  Er wordt gebruik gemaakt van het directe instructiemodel  Deze veranderingen zijn schooljaar 2015-2016 ingezet

12


Download ppt "Nieuw onderwijsconcept en plaatsing. Besluit 1. Extra begeleidingsbehoefte: Aanmelding gebeurt bij een VO - ‘moeder’school. 2. Flexibel arrangement met."

Verwante presentaties


Ads door Google