De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERHOOGDE STAATSTOELAGE Focus op sociale activering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERHOOGDE STAATSTOELAGE Focus op sociale activering."— Transcript van de presentatie:

1 VERHOOGDE STAATSTOELAGE Focus op sociale activering

2 achtergrond  Zesde staatshervorming: socio-professsionele inschakeling is bevoegdheid gewesten  Verhoogde staatstoelage: focus op sociale activering  Jaarlijkse convenant met POD MI: gewijzigde inhoud  maatwerk 2

3 Wettelijk kader  Definitie sociale activering Sociale activering is het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socio-professionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een latere (betaalde) tewerkstelling  Doelgroep Personen die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en die omwille van gezondheids- of billijkheids-redenen niet in staat zijn om te werken (al dan niet tijdelijk) 3

4 Wettelijk kader  Convenant met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen  Kwalitatieve doelstellingen Samenwerkingsverbanden als succesfactor  Kwantitatieve doelstellingen Gekoppeld aan GPMI’s 4

5 Wettelijk kader  Traject start met een sociale balans loopt max. 1 jaar (evaluatie om de 3 maanden) is gekoppeld aan 3 nieuwe GPMI’s wordt geëvalueerd met een meetinstrument  Jaarlijks evaluatieverslag  Link jaarlijks evaluatieverslag en individuele meetinstrumenten? 5

6 Sociale balans  Wat?  moet de sociale en technische competenties en noden (remmen) van de begunstigde in kaart brengen in functie van het volwaardig deelnemen aan de maatschappij  Wanneer?  Bij verwijzing naar werk.punt voor sociale activering (  cat. 3)  Bij jaarlijkse verlenging leefloon of steun equivalent  Zeker bij opmaak GPMI  Waarom?  # dossiers sociale balans > # dossiers GPMI  Voorstelling 6

7 GPMI  Drie bestaande  GPMI – begeleiding  GPMI – opleiding  GPMI – studies  Drie nieuwe  GPMI – vrijwilligerswerk  GPMI - workshop/dynamiserende module/participatief atelier  GPMI – voorbereiding socio-professioneel traject  Voorstelling GPMI’s 7

8 GPMI 8 GPMI gekoppeld aan het volgen van studies studenten GPMI gekoppeld aan het volgen van een opleiding opleiding in voorbereiding van een tewerkstelling als leerwerknemer beroepsopleiding via VDAB assessment via Mentor beroepsopleiding via derden partners waar het OCMW een contract met afsloot GPMI met oog op vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk binnen een activeringstraject, gekoppeld aan een stimulanspremie van € 1 GPMI met oog op deelname aan workshops/dynamiserende modules/participatieve ateliers Stal 13 Allemaal digitaal Arbeidszorg (Domino, De Bolster, De Hond in ’t Kegelspel) Vorming generieke competenties minder dan 10 uur per week (indien meer dan 10 uur wordt is dit een GPMI-opleiding Fietslessen GPMI ter voorbereiding van een socio-professioneel traject Voortraject jongeren Voortraject anderstaligen Succes Bepaalde begeleidingscontracten die duidelijk als opstap en in afwachting van een professioneel traject gelden (drughulpverlening, psychiatrische begeleiding, gezondheidszorg, woonbegeleiding, gezinsbegeleiding, ….) GPMI begeleiding Mensen in begeleiding bij andere dienst (opgepast met alle jongeren beneden de 25 jaar is een GPMI verplicht)

9 GPMI  GPMI – begeleiding  GPMI sociale activering  Sociaal werk = individuele maatschappelijke begeleiding die een persoon moet toelaten een menswaardig bestaan te leiden vb. financiële of aanvullende steun verlenen, huisvesting zoeken, medische begeleiding bij zwangerschap; …  Sociale activering = maatschappelijk zinvolle activiteiten die een persoon moeten toelaten om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij (participeren, integreren) Vb. Zich kunnen situeren in tijd en ruimte (fietslessen, zelfstandig het openbaar vervoer nemen), workshop energiebeheer, workshop budgetbeheer, zich kunnen uitdrukken (taallessen), tijdsbegrip (op tijd komen), begrip van het functioneren van de samenleving (burgerschap, verkiezingen), ….  Maatschappelijk werker helpt om administratieve documenten door te nemen = sociaal werk  Cursus leren omgaan met administratieve documenten en vereisten = sociale activering 9

10 Meetinstrument  Wat?  moet een aantal metingen doen die afgetoetst worden aan de sociale balans als nulmeting en de conclusies daarvan voorlegt op het einde van het traject (systeem om de geboekte vooruitgang van de cliënt de scoren)  Wanneer?  Op het einde van elk traject (max. 4 x 3)  Voorstelling : model sociale balans gekoppeld aan GPMI.rtfmodel sociale balans gekoppeld aan GPMI.rtf 10

11 VRAGEN ?????

12 Contactgegevens Angelique Declercq OCMW Kortrijk Werk.Punt Budastraat 27 8500 Kortrijk Angelique.declercq@ocmwkortrijk.be 056/244127


Download ppt "VERHOOGDE STAATSTOELAGE Focus op sociale activering."

Verwante presentaties


Ads door Google