De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité."— Transcript van de presentatie:

1 Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur

2 Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur

3 Belang KIV Kadernota biedt een strategisch referentiekader voor het veiligheidsbeleid van alle regeringen en beleidsactoren in dit land Een integrale aanpak over de gehele veiligheidsketen, met actieve betrokkenheid van de deelstaten voor hun bevoegdheden (post zesde staatshervorming) Een veiligere samenleving dankzij een geïntegreerde beleidsaanpak: alle sectoren dragen bij tot de oplossing: veiligheid is geen taak van politie en justitie alleen (ook onderwijs, sociale ondersteuning, bestrijding van (kans)armoede en discriminatie, …) Veiligheid = basisrecht in een democratische rechtstaat en kerntaak van de overheid, maar in gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur

4 Wettelijk kader Samenwerkingsakkoord van 7/01/2014 strafrechtelijk beleid en veiligheidsbeleid Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie: leggen ontwerpkadernota integrale veiligheid voor aan de Interministeriële Conferentie inzake Veiligheids- en handhavingsbeleid (art. 7 SWA). Actieve betrokkenheid leden IMC (deelstaten) Expertengroep (Fijnaut-De Ruyver) Advies College PG Regeerakkoord De Nationale Veiligheidsraad zal bij het opstellen van de kadernota worden betrokken en geconsulteerd in het kader van haar beleidsvoorbereidende taken. Deze kadernota zal worden gefinaliseerd voor afronding van volgende NVP. Hierbij wordt het aantal prioritaire criminaliteitsfenomenen beperkt. Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur

5 Fenomenen -Radicalisering, gewelddadig extremisme & terrorisme (inbegrepen polarisering) -Mensensmokkel en mensenhandel -Geactualiseerd integraal & geïntegreerd drugsbeleid -Sociale- en fiscale fraude -Cybercriminaliteit en cyberveiligheid -Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit & discriminatie (intrafamiliaal geweld, seksuele delicten, kindermisbruik, …) -Georganiseerde eigendomscriminaliteit door rondtrekkende daders en illegale wapenhandel -Leefmilieu -Verkeersveiligheid -Overlast Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur

6 Transversale thema’s Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling: een essentieel onderdeel v/d integrale aanpak v/ georganiseerde misdaad Internet en ICT als facilitator voor criminaliteit maar ook voor veiligheidshandhaving & opsporing Identiteitsbepaling, ID-fraude & domiciliefraude Buitgerichte aanpak Internationale samenwerking op bestuurlijk en strafrechtelijk vlak Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur

7 Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur

8 Belang van het NVP Het NVP is een beleidsplan voor de GPI (FedPol & LokPol) dat naadloos aansluit op de KIV. In die zin is de KIV het strategisch referentiekader voor het politieplan. Via het NVP binnen een geïntegreerde beleidsaanpak geeft de politie aan concreet te willen bijdragen tot onze veilige, leefbare en democratische samenleving en rechtstaat. Het NVP weerspiegelt zo de gemeenschapsgerichte politie- en veiligheidszorg die politie dient te verzekeren, … samen met de andere actoren in de veiligheidsketen. In het NVP is het aandeel van de politie voor de clusterfenomenen en de transversale thema’s weergegeven & geconcretiseerd in doelstellingen en acties. Het NVP is ook een organisatieplan : hierdoor komen ook aspecten van de interne politiebedrijfsvoering van de federale politie, de randvoorwaarden van de lokale politie, de afstemming tussen de politieplannen NVP-ZVP-GVP en van de opvolging en evaluatie aan bod. Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur

9 Wettelijk kader Hetzelfde parcours als voor KIV REGEERAKKOORD NVR IMC BIJKOMEND - Wet Geïntegreerde Politie Globale & geïntegreerde aanpak van veiligheid & de samenhang van het politieoptreden BiZa & Justitie + Mededeling krachtlijnen NVP aan het Parlement Afstemming tussen NVP en enerzijds de Zonale Veiligheidsplannen en het Gewestelijk Veiligheidsplan voor Brussel anderzijds Wel extra formele adviezen vereist voor NVP : Min.Mobiliteit, College PG’s, Federale Politieraad Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur

10 Fenomenen IDEM KIV Slechts 1 verschillend: Cluster 10. Overlast -> Verbeteren v/d Openbare Orde (overlast, genegotieerd beheer van de publieke ruimte & illegale transmigratie) Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur

11 Transversale thema’s IDEM KIV + Recherchemanagement Dadergerichte aanpak als invalshoek van integrale politiezorg Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur

12 Verder traject KIV – NVP Jaarlijks vergadering IMC telkens in juni 2x per jaar samenkomst expertengroep Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur

13 De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid verzamelt informatie ten voordele van een aantal klanten, zoals de politie. Het betreft informatie over: – Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme; – Cybersecurity; – Illegale wapenhandel; – Mensenhandel en –smokkel; + bijdrage aan diverse fora omtrent radicalisering (plan radicalisering, nationale en lokale taskforces ter bestrijding van radicalisering). Steven VANDEPUT

14 “ Nieuwe veiligheidsarchitectuur voor Brussel” Oprichting van Brussel – Preventie & Veiligheid Doelstellingen van de hervorming: overleg – coherentie – coördinatie Gewestelijke Veiligheidsraad EN Globaal Veiligheids- en Preventieplan met het oog op een geïntegreerd stedelijk veiligheidsbeleid Rudi VERVOORT

15 “Vlaams perspectief bij KIV en NVP” Belang van de rol van de deelstaten in de veiligheidsketen: bij milieumisdrijven, verkeersveiligheid, sociale fraude, geweldmisdrijven tegen persoon, enzo. Aandacht voor radicalisering: Vlaanderen voert een actief beleid inzake de preventie van radicalisering en wil hier verder op inzetten. Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling: een essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde misdaad. Vlaanderen wil dit mee onderzoeken. Geert BOURGEOIS

16 Concertation fructueuse entre fédéral et entités fédérées Apports de la Wallonie : prévention du radicalisme, sécurité routière, fraude sociale et fiscale, environnement et bien-être animal Point d’attention : la traduction sur le terrain Paul MAGNETTE

17 Einbeziehung der Gliedstaaten Integratie van de deelstaten Strategie zur Vorbeugung von gewaltsamem Radikalismus in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Strategie voor de preventie van gewelddadig radicalisme in de Duitstalige Gemeenschap Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Grensoverschrijdende samenwerking Oliver PAASCH

18 1) Une saine concertation et une collaboration constructive La Fédération Wallonie-Bruxelles salue la dynamique qui a animé les différents travaux qui ont abouti au PNS et à la NCSI. Nos demandes ont été entendues et intégrées. La CIM sécurité est l’exemple de concertation qui nous souhaiterions voir au sein de tous les espaces de dialogue entre Entités fédérées et Fédéral 2) Les personnes au cœur de la réflexion La FWB a, de manière générale et transversale, souhaité intégrer la prévention et les victimes dans tous les domaines abordés par les textes de la NCSI et du PNS 3) Points d’attention pour la FWB : Radicalisation, extrémisme violent et terrorisme Traite et trafic des êtres humains Criminalité violente, atteinte à l’intégrité de la personne et discrimination Les violences : intrafamiliales ; sexuelles (sur des mineurs et majeurs) Rudy DEMOTTE

19 Les Maisons de Justice Une attention particulière aux victimes – Améliorer le passage entre la 1 ere ligne (l’assistance policière) et la seconde ligne (les MJ) – Accord de coopération – Les violences intrafamiliales – Les Violences sexuelles sur des majeurs – Les Violences sexuelles sur des mineurs Lutte contre le racisme et la discrimination Radicalisation, extrémisme violent et terrorisme  Nouveau dispositif de prévention et de lutte contre le radicalisme afin d’améliorer la prise en charge des personnes confrontées à des phénomènes de radicalisation violente ainsi que de leurs proches par la création d’un centre. Rachid MADRANE

20 Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur


Download ppt "Minister van Justitie Ministre de la Justice Vice-Eerste Minister Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité."

Verwante presentaties


Ads door Google