De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Realisatierisico’s parkeergarage Kromhout Hoe wordt de garage gerealiseerd Trillingen door inbrengen van damwanden Invloed van de bouwkuip op de grondwaterstand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Realisatierisico’s parkeergarage Kromhout Hoe wordt de garage gerealiseerd Trillingen door inbrengen van damwanden Invloed van de bouwkuip op de grondwaterstand."— Transcript van de presentatie:

1 Realisatierisico’s parkeergarage Kromhout Hoe wordt de garage gerealiseerd Trillingen door inbrengen van damwanden Invloed van de bouwkuip op de grondwaterstand Zettingen door het ontgraven van de bouwkuip Invloed van het verwijderen van de damwanden Effecten van het bouwverkeer

2 Hoe wordt de garage gerealiseerd: Praktisch: Stalen damwand, 24 meter in de grond Wegpompen van grondwater uit de bouwkuip Steunen van de damwanden Uitgraven van de bouwkuip Maken betonnen garagebak Verwijderen van de damwanden Afwerken omgeving Voorbereiding: Vooronderzoek en metingen Opname bestaande situatie en opstellen monitoringsplannen Aanvraag vergunningen: Bouwveiligheidsplan

3 Trillingen door inbrengen van de damwanden: Inbrengen door trillen Voorspellen invloed door trillingspredictie Opgave maximale trillingsniveaus in omgeving Bij uitvoering: plaatsen trillingsmeters en constante monitoring Zo ver mogelijk weg beginnen met inbrengen damwand Zo nodig: maatregelen Indien noodzakelijk: drukken van de damwanden

4 Invloed van de bouwkuip op de grondwaterstand: Damwand in waterafsluitende kleilaag Voorkomen lekkage Controle bij het inbrengen van de damwanden Grondwaterstanden monitoren en debiet meten Grondwaterstand stabiel voor aanvang graven Uitgraven bouwkuip in lagen, controle damwand Reparatie onvoorziene lekkages Geotechinsche begeleiding

5 Zettingen door het ontgraven van de bouwkuip: Fasering graafwerk ook t.b.v. steunen damwand Verplaatsen damwand vooraf onderzocht Per fase een steunconstructie aan of in de bouwkuip maken Richtlijnen voor toelaatbare zettingen en vervormingen in omgeving Bebouwing in omgeving vooraf opgenomen en ingemeten Bebouwing in omgeving tijdens ontgraven monitoren Indien meer zetting dan verwacht: extra ondersteuning

6 Invloed van het verwijderen van de damwand: Verwijderen ook door trillen Onderzoek naar trillingen is onderdeel van de trillingspredictie Trillingen in omgeving zo veel mogelijk voorkomen Bebouwing in omgeving ook tijdens verwijderen monitoren Kabels en leidingen in de straat vooraf opgenomen Indien invloed op omgeving te groot: stukken damwand statisch trekken

7 Effecten van het bouwverkeer: Bekend aandachtspunt Ook trillingen bouwverkeer onderzocht bij trillingspredictie Ook voor bouwverkeer monitoringsplan voor omgeving Bebouwing in omgeving ingemeten, trillingsmeters geplaatst Tijdens de bouw monitoring van trillingen en zettingen Voorzorgsmaatregelen Voorbeeld tekening monitoring

8 Samenvatting: Bestaande, bewezen technieken Zeer uitgebreid vooronderzoek Vooraf opname en inmeten van bestaande omgeving en bebouwing Monitoringsplannen voor trillingen, zettingen en grondwaterschommeling Waar nodig geotechnische begeleiding Onderdeel bouwveiligheidsplan Plan kan door onafhankelijk bureau beoordeeld worden


Download ppt "Realisatierisico’s parkeergarage Kromhout Hoe wordt de garage gerealiseerd Trillingen door inbrengen van damwanden Invloed van de bouwkuip op de grondwaterstand."

Verwante presentaties


Ads door Google