De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd wonen en 24-uursopvang Fysieke overlegtafel 9 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuurlijke aanbesteding Beschermd wonen en 24-uursopvang Fysieke overlegtafel 9 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Bestuurlijke aanbesteding Beschermd wonen en 24-uursopvang Fysieke overlegtafel 9 juni 2016

2 programma De opdracht De uitgangspunten De werkwijze De definities (Wmo 2015) De werkgroepen De planning Werkgroepen los van de tafel

3 opdracht Kom tot een voorstel voor inkoopbare producten/prestaties/arrangementen voor de deelovereenkomst(en) ondersteuning met 24- uursverblijf volwassenen (Nu: beschermd wonen en 24-uursopvang ) Vereenvoudig de huidige productenboom (12 GGZ-C pakketten en 6 modaliteiten 24-uursopvang)

4 uitgangspunten Passende ondersteuning bij niet toereikende zelfredzaamheid/participatie Van zorgen van naar zorgen dat ……… Lokaal wat kan, regionaal wat moet Algemeen gaat voor maatwerk Generiek gaat voor specifiek Ambulant gaat voor verblijf Vanuit perspectief van de startnotitie

5 Wat willen we overhouden Beschermd wonen Opvang Vormen van kort of langer durende ondersteuning met 24 uurs toezicht en verblijf omdat dat noodzakelijk is vanwege ernstige risico’s of gevaar van en/of voor inwoners

6 definitie beschermd wonen - wonen in een accommodatie van een instelling - met daarbij behorende toezicht en begeleiding - gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld - het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast - of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, - bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, - die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving Artikel 1.1.1. onder 1 van de Wmo 2015

7 definitie opvang - onderdak en begeleiding - voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, - al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, - en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving;

8 werkwijze Werkgroepen maken voorlopige voorstellen voor de tafel De tafel stelt uitgewerkt voorstel vast De gemeente besluit

9 werkgroepen Definities vastgesteld aan de tafel (Wat) Werkgroepen: 1.Waartoe moet het leiden; resultaat 2.Hoe richten we het in arrangementen/prestatie/producten 3.Wat mag het kosten

10 werkgroep resultaat Beschrijf resultaatgebieden voor zelfredzaamheid Beschrijf resultaat in operationele termen Maak daarbij gebruik van wat in andere regio’s al is ontwikkeld en werkbaar is gebleken

11 Werkgroep arrangement/prestaties Ontwikkel naar inzet in tijd substantieel onderscheidende arrangementen/prestaties/ producten Houdt aansluiting bij inzet in tijd Nza Vereenvoudig de productstructuur Beoordeel de toepasbaarheid van de uitkomst voor zowel beschermd wonen als 24u-opvang Maak gebruik van wat elders al is bedacht of wordt toegepast

12 Werkgroep prijs Bereken prijzen voor nieuwe arrangementen Ga uit van verantwoord marktgedrag Kies een transparant model prijsopbouw Benoem de personele inzet in primair proces Houdt aansluiting bij inzet in fte Nza verleden Bepaal de aanvaardbare opslagen Maak gebruik van wat elders al is bedacht en uitgewerkt

13 Samenstelling werkgroepen Dienstverleners Gemeenten Externe deskundigen (facultatief) Max. 8 personen -Met kennis van het thema van de werkgroep -Met kennis van wat elders is ontwikkeld -Beschikbaar op datum werkgroepen

14 Planning Werkgroep resultaat - maandag 20 juni - maandag 27 juni - maandag 4 juli Tussen 13 en 17 uur sessie van 2 uur Of naar keuze een hele Heidag Bespreken: fysieke tafel van donderdag 7 juli

15 Planning Werkgroep arrangementen/prestaties - maandag 11 juli - maandag 18 juli - maandag 22 augustus Tussen 13 en 17 uur sessie van 2 uur Of naar keuze een hele Heidag Bespreken: fysieke tafel donderdag 1 september

16 Planning Werkgroep prijzen - maandag 29 augustus - maandag 5 september - maandag 12 september - maandag 19 september (reserve) Tussen 13 en 17 uur sessie van 2 uur Of naar keuze een hele Heidag Bespreken fysieke tafel donderdag 29 september

17 Werkgroepen los van de tafel Werkgroep toegang Werkgroep kwaliteit, monitor en contractmanagement Werkgroep beheer uitstelbaar wachtenden

18 Samenstelling werkgroepen - gemeenten - dienstverleners - materiedeskundigen - procesdeskundigen (workflow)


Download ppt "Bestuurlijke aanbesteding Beschermd wonen en 24-uursopvang Fysieke overlegtafel 9 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google