De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overheveling AWBZ begeleiding naar WMO Aandachtspunten geleverd door zorgaanbieders Januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overheveling AWBZ begeleiding naar WMO Aandachtspunten geleverd door zorgaanbieders Januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1

2 Overheveling AWBZ begeleiding naar WMO Aandachtspunten geleverd door zorgaanbieders Januari 2012

3 Met informatie van brancheorganisaties (Actiz, BVKZ) Voor vernieuwing en verandering overleg nodig tussen aanbieders en gemeenten Per gemeente onderhandelen is niet te doen Kleine organisaties komen moeilijker aan contacten en informatie Krachtenbundeling (coöperatie ondernemers kleinschalige zorg) Waarborg gelijke toegang tot gemeenten, informatie, onderhandelingen Voorbereiding

4 Diversiteit aan doelgroepen vraagt diversiteit aan begeleiding Niet iedere doelgroep dezelfde graad van autonomie Kleine groepen met specialistische begeleiding bovenlokaal regelen Doelgroepen die zich niet melden (bemoeizorg) moeten in beeld blijven Onduidelijkheid over toekomst specifieke groepen (kinderen/jeugd uit de GGZ) Kennisuitwisseling over de doelgroepen en hun zorgbehoefte is nodig Doelgroepen

5 Vormen van begeleiding Behoud integrale (keten)zorg Begeleiding bij palliatieve zorg hoort niet in de WMO Ook laagdrempelige inloopfunctie vergt specialistische begeleiding Hoe wordt kortdurend verblijf / respijtzorg ingericht? Komen er kwaliteitseisen? Zorgaanbieders zijn bereid tot nieuwe arrangementen (Actiz) Behoud integrale aanpak zorg en begeleiding, met kwaliteit Verken gezamenlijk nieuwe arrangementen

6 Financiën Doeluitkering gewenst (Actiz) Al iets bekend over lagere tarieven in de WMO t.o.v. AWBZ? Centrale inkoop om continuïteit (specialistische) zorg niet in gevaar te brengen Hoe gaat de overgangsregeling eruit zien voor mensen bij wie PGB afloopt? Duidelijkheid over tarieven en behoud budget voor begeleiding

7 Personeel Overname van personeel om werkgelegenheid en vakkennis te behouden Afspraken nodig over behoud gekwalificeerd personeel


Download ppt "Overheveling AWBZ begeleiding naar WMO Aandachtspunten geleverd door zorgaanbieders Januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google