De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoering Wmo en Jeugdwet Maandag 9 mei. INHOUD Waarom uitvoering uitbesteed? Positie raad gemeente Valkenburg aan de Geul; Korte kennismaking Wmo; Korte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoering Wmo en Jeugdwet Maandag 9 mei. INHOUD Waarom uitvoering uitbesteed? Positie raad gemeente Valkenburg aan de Geul; Korte kennismaking Wmo; Korte."— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoering Wmo en Jeugdwet Maandag 9 mei

2 INHOUD Waarom uitvoering uitbesteed? Positie raad gemeente Valkenburg aan de Geul; Korte kennismaking Wmo; Korte kennismaking Jeugd; Wmo en Jeugd in de praktijk; Afsluiting / vragen. 9 mei 2016

3 Waarom is de uitvoering uitbesteed? Gemeente Valkenburg aan de Geul heeft uitgesproken een regiegemeente te willen zijn; De 3 decentralisaties worden vanuit het Rijk als regionale opgaven gezien; De sociale dienst werd regionaal samengevoegd tot één uitvoeringsorganisatie Maastricht Heuvelland; De uitvoering van de Wmo en Jeugdwet bij dezelfde organisatie onderbrengen is vanuit de integrale gedachte/aanpak een logisch gevolg; De vele en grote wetswijzigingen en budgetkortingen gezamenlijk oplossen; Verminderen van de kwetsbaarheid; Verhogen van de effectiviteit en efficiency; Kwalitatieve groei. 9 mei 2016

4 Positie Raad Beleidsvorming blijft bij de gemeente; De raad bepaalt het beleid en stelt de verordeningen vast (uiteraard in afstemming met de regio); Maatwerk afspraken zijn mogelijk (worden al toegepast); Gemeente Maastricht voert het beleid uit; Gemeente Maastricht legt verantwoording af over de uitvoering middels rapportages; Gemeente Valkenburg aan de Geul voert de democratische controle op de afspraken tussen Maastricht en Valkenburg aan de Geul uit. 9 mei 2016

5 Korte kennismaking Wmo Wie zijn wij? Niet alles samen, wel samen alles; Wmo: Melding – Aanvraag - Plan van aanpak; De weg naar 2016… Even puzzelen… 1 ste Cijfers; Vragen? 9 mei 2016

6 Wie zijn wij? Sociale Zaken | Maastricht – Heuvelland Team Wmo werkt gebiedsgericht in 3 teams:  Team 1:Binnenstad – ZuidWest – Valkenburg aan de Geul;  Team 2:NoordWest;  Team 3:ZuidOost – NoordOost. 9 mei 2016

7 Niet alles samen, wel samen alles! Interne Samenwerking: Participatie; Jeugd; Onderwijs; Wmo. Externe Samenwerking: Sociaal Team; Wijkverpleegkundigen; Huisartsen; Ouderenadviseurs; ………… 9 mei 2016

8 Contact met Team Wmo? Specialist aan de telefoon! Wmo:Melding – Aanvraag – Plan van Aanpak Balie Wmo Melding? Wmo-consulent komt bij de burger thuis voor een ‘Keukentafelgesprek’. 9 mei 2016

9 De weg naar 2016… Samenstelling Team; Kennismaking: –Huisartsen en ketenpartners; –Sociaal Team; –Adviesraad Sociaal Domein. Verdieping in: –Lokale Verordening en Besluit; –Sociale kaart. Inwerken personeel Valkenburg in Maastrichtse werkwijze 9 mei 2016

10 Even puzzelen… Herindicatie AWBZ? Eigen Bijdrage CAK? PGB SVB? Aantal actieve clienten? Voorzieningen? PGB/ZIN? 9 mei 2016 Proces verknipt en veel schijven? Spook cliënten? Geen dossiers? Achterstand Beëindigingen? Ketenpartners Burgers/ Cliënten ?????

11 1 ste Cijfers 9 mei 2016 1063 Actieve unieke cliënten 1946 Uitstaande voorzieningen

12 1 ste Cijfers 182 Meldingen 83 Keukentafel gesprekken afgerond 73 Afgegeven maatwerk- voorzieningen 9 mei 2016

13 Vragen? 9 mei 2016

14 Korte kennismaking Jeugd Wie zijn wij? Niet alles samen, wel samen alles! Team Jeugd is er om …; Onze uitgangspunten …; Werkprocessen/ Taken; Dienstverleningsmodel; Privacy; Cijfers team Jeugd. 9 mei 2016

15 Wij zijn wij? Regio Zuid Oost / Zuid West/ Centrum Gebiedsgebonden Teams: - Regio Noord Oost / Valkenburg aan de Geul - Regio Zuid Oost / Zuid West/ Centrum - Regio Noord West 9 mei 2016

16 Niet alles samen, wel samen alles! Professionals Gedragswetenschapper Verbindingen met: Primair en Voorgezet Onderwijs (smw, jeugdarts, zorgcoördinator), Huisartsen (pilot!) Wmo, Onderwijs, Participatie Ketenpartners: Mee, Radar, Xonar, Trajekt, Bureau Jeugdzorg, Envida en GGD 9 mei 2016

17 Team Jeugd is er om … opgroei –en opvoedproblemen en psychische problemen te voorkomen door vroeg in actie te komen; de opvoedvaardigheden van ouders te versterken; de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van het gezin en hun omgeving te vergroten; toe te zien op de veiligheid en de gezonde ontwikkeling van het kind of de jeugdige en deze waar nodig te bespreken en te bevorderen. 9 mei 2016

18 Onze Uitgangspunten… Praten met ouders en jongeren Aansluiten bij en versterken van eigen kracht In samenhang, integrale aanpak Familiegroepsplan Erbij halen in plaats van verwijzen Vroegtijdig signaleren Maatwerk Dicht bij huis, voorzieningen in de wijk Licht waar het kan, zwaar als het moet 9 mei 2016

19 Werkprocessen/ Taken Consult en advies Melding Aanvraag Melding van politie Verzoek tot Raadsonderzoek Procesregie 9 mei 2016

20 Dienstverleningsmodel 9 mei 2016

21 Privacy Toestemmingverklaringen - Algemeen - Medisch en juridisch Systemen zijn afgeschermd 9 mei 2016

22 Cijfers team Jeugd 227 lopende zaken van unieke klanten. Vanaf 2 januari tot 1 april 35 klanten waarbij 1 of meer arrangementen zijn afgegeven. Bij 3 klanten 3 of meer arrangementen. 9 mei 2016

23 Vragen? 9 mei 2016

24 Wmo en team Jeugd in de Praktijk Reineke Habets (Jeugd) en Adri Kockelkorn (Wmo) presenteren een casus. Aan de hand van deze casus kunnen er vragen gesteld worden over de inhoud en proces van Jeugd en Wmo. 9 mei 2016

25 Afsluiting/Vragen Afsluiting -Overgang is goed verlopen, echter wel herstelwerk moeten verrichten op conversie van Wmo-bestand (extra uitvoeringskosten) -Rapportages zullen in de commissie gepresenteerd worden -Pand Stationsstraat is verkocht -Vragen? 9 mei 2016


Download ppt "Uitvoering Wmo en Jeugdwet Maandag 9 mei. INHOUD Waarom uitvoering uitbesteed? Positie raad gemeente Valkenburg aan de Geul; Korte kennismaking Wmo; Korte."

Verwante presentaties


Ads door Google