De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 april 2012 Informatieavond Reek-Zuid “t Wapen van Reek”

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 april 2012 Informatieavond Reek-Zuid “t Wapen van Reek”"— Transcript van de presentatie:

1 16 april 2012 Informatieavond Reek-Zuid “t Wapen van Reek”

2 16 april 2012 Informatieavond Reek-Zuid “t Wapen van Reek” Inleiding wethouder Harrie van Dongen Plan toelichting projectleider Rogier Huizinga Gronduitgifte Gary van Breugel Informatie startende ondernemer Ferdi Das

3 16 april 2012 plangebied - verkaveling in en uit t.b.v. calamiteiten

4 16 april 2012 plangebied – principe verkaveling wonen en werken

5 16 april 2012 wonen- en werken in één gebouw mogelijkheid van wonen en werken

6 16 april 2012 - Het plangebied bevat woon-werkkavels (gemengd Wonen en Werken). - Minimale oppervlakte per kavel 750m², maximaal 1500 m². - Toegestaan is woningbouw met kleine ambachtelijke of verzorgende bedrijven. - Lichte bedrijvigheid milieucategorie 1 en 2 van de VNG-lijst van bedrijfsactiviteiten is toegestaan. - Parkeren op eigen terrein. - Gemeentelijke gronden, zoals groenstroken, wegen, voetpaden en dergelijke, mogen zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders niet als opslagterrein van bouwmaterialen, keten en andere voor de bouw benodigde zaken worden gebruikt. - Kavels worden enkel verkocht aan Ondernemers (Ondernemer is een rechtspersoon die ingeschreven bij de KvK) - Het is toegestaan om in beginsel eerst de bedrijfsruimte te bouwen, uiterlijk 3 jaar en 3 maanden na afgifte -omgevingsvergunning ten behoeve van de oprichting van de bedrijfsruimte- moet de woning gebouwd zijn. projectvoorwaarden

7 16 april 2012 Grondprijs Wonen-Werken bedraagt €198,- euro/m2 excl. BTW, bij notariële overdracht te betalen. grondprijs/koopsom

8 16 april 2012 - bestemmingsplan Reek-Zuid 2011vastgesteld op 15 maart 2012 - informatieavond verkoop bouwkavels16 april 2012 - bouwrijp maken gereedmedio september 2012 (riool, nutsleidingen en bouwweg e.d.) - sluiten van koopovereenkomstenjuli 2012 - bouwplannen maken (en aanvraag vanaf juli 2012 (zekerheidshalve) omgevingsvergunning) - start bouw door private partijen kan vanaf medio september 2012 (na verlening omgevingsvergunning) planning

9 16 april 2012 meer informatie -> www.landerd.nl(verkoopbrochure downloaden) -> de verkoopbrochure Reek-Zuid ontvangt u vanavond. Kaveluitgifte: G. van Breugel (afdeling Ruimte) tel: 0486 – 458 165 gary.vanbreugel@landerd.nl

10 16 april 2012 meer informatie Voor startende ondernemers: F. Das (afdeling Ruimte) tel: 0486 – 458 157 f.das@landerd.nl


Download ppt "16 april 2012 Informatieavond Reek-Zuid “t Wapen van Reek”"

Verwante presentaties


Ads door Google