De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink1 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Themadag LOGOPEDIE VOORSCHOOLSEPERIODE (deel 2)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink1 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Themadag LOGOPEDIE VOORSCHOOLSEPERIODE (deel 2)"— Transcript van de presentatie:

1 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink1 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Themadag LOGOPEDIE VOORSCHOOLSEPERIODE (deel 2)

2 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink2 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar doel/effect doelgroep, duur inhoud werkwijze en middelen aandachtspunten bij opzetten risicofactoren tijdsinvestering

3 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink3 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Doel Opsporen van (dreigende) stoornissen in de spraak- en taalontwikkeling, zodat door vroegtijdige interventie normale communicatie, effectieve deelname aan onderwijs en een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling mogelijk worden. Effect Spraak-/taalproblemen en -risico’s zijn tijdig onderkend; Kinderen die bedreigd worden in hun spraak- taalontwikkeling zijn toegeleid naar passende zorg

4 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink4 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar doelgroep - peuters - ouders - leiding van voorschoolse voorziening duur - dagdeel per peutergroep

5 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink5 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Inhoud 1.Groepsobservatie De logopedist observeert in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf de spraak- en taalontwikkeling en het mondgedrag van individuele peuters binnen een groep. Na de observatie bespreekt de logopedist de bevindingen met de leidster en geeft advies over peuters met mogelijke problemen.

6 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink6 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Inhoud 2. Coaching van de leiding De logopedist observeert de leidsters tijdens hun kindcontacten in de zaal. Achteraf volgt feedback over de interactie van de leidster met de peuters wat betreft hun verbale en non-verbale communicatievaardigheid. De leidsters krijgen advies over de omgang met peuters, die in de groep opvallen wat betreft communicatie. Als daar aanleiding toe is, zal de logopedist mogelijke verdere stappen voorstellen en bespreken.

7 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink7 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Werkwijze: vooraf eerste contact kan op 2 manieren: - logopedist neemt telefonisch contact op en plant de jaarlijkse groepsobservatie - de leiding neemt telefonisch of per email contact op 1 week vooraf krijgen alle ouders een brief via de peuterzaal (bijlage)

8 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink8 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Werkwijze: uitvoering observatie & coaching 1.peuters: - observatie: taal, spraak, mondgedrag, opvallend gedrag, concentratie, omgang met andere kinderen - nabespreking van alle peuters - noteren gegevens op overzicht / DDJ

9 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink9 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Werkwijze: uitvoering observatie & coaching 2. leiding: -observeren verbale en non verbale communicatie / interactie leiding en peuter -nabespreking en tips (VAT principes)

10 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink10 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Werkwijze: na groepsobservatie “opvallende” peuters -> uitvoerig bespreken -> ouders toestemming vragen voor verder onderzoek / verwijzing registratie (overzicht groepsobservatie, bijlage) evaluatie (vragenlijst) ------------------------ daarna traject onderzoek logopedie 0 – 4 jaar

11 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink11 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Aandachtspunten bij opzetten zorg voor flankerend aanbod van producten: - deskundigheidsbevordering - consultatie - onderzoeksmogelijkheden - vervolg op onderzoek en observatie registratie vooraf bepalen evaluatie vooraf opzetten

12 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink12 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Verbeterpunten: niet toewijzen aan één persoon registratie evaluatie verantwoording naar inkoper

13 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink13 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar product 13groepsobservatie en coaching leiding 0 - 4 jaar aardobservatie + coaching uitvoerderlogopedist € 65 eenheid1 observatie uren opbouwobservatie 2 reistijd1 voorbereiding en planning0,5 nabespreking 1 totaal 4,5€ 293 reiskosten€ 9 € 302

14 Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink14 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Bijlagen / inhoud map hand-out presentatie brief aan ouders vooraf registratielijst groepsobservatie vragenlijst evaluatie voorschoolse logopedie onderzoeksresultaten overzicht product logopedie


Download ppt "Tiel, 17 april 2009I. Pleumekers / A. Oude Alink1 Groepsobservatie & coaching 0 – 4 jaar Themadag LOGOPEDIE VOORSCHOOLSEPERIODE (deel 2)"

Verwante presentaties


Ads door Google