De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 9 voor 28 mei 2016. “Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.” (Mattheüs 18:4) Wat betekent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 9 voor 28 mei 2016. “Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.” (Mattheüs 18:4) Wat betekent."— Transcript van de presentatie:

1 Les 9 voor 28 mei 2016

2 “Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.” (Mattheüs 18:4) Wat betekent het om als kind nederig te zijn? Gehoorzaamheid is belangrijk. Wij moeten Gods Woord boven onze wil accepteren. Ware nederige mensen handelen zoals zij in werkelijkheid zijn. Zij trachten niet te doen alsof zij iemand anders zijn. Ware grootheid voor God komt van wie wij zijn, niet van hetgeen wij doen.

3 “Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?’ Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.’” (Mattheüs 18:21-22) Praat rechtstreeks tot de persoon. Als hij ons negeert, neem dan één of twee getuigen mee. Als hij ons nog steeds negeert, breng dan de zaak voor de Gemeente. Moeten we 490 keer vergeven?

4 “Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.’” (Mattheüs 19:21)

5 “Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn?’” (Mattheüs 19:27)

6 “De Heer wenst dat wij ons aan Hem toevertrouwen zonder te vragen naar de mate van beloning. Als Christus in het hart woont, is de gedachte aan een beloning niet overheersend. Deze gedachte vormt geen drijfveer voor onze inzet. Weliswaar zien wij in zekere mate uit naar de beloning. God wil dat wij Zijn beloofde zegeningen zullen waarderen. Maar Hij wil niet dat wij hunkeren naar loon of dat wij het gevoel hebben dat wij voor elke taak een vergoeding moeten ontvangen. Wij moeten eerder doen wat goed is ongeacht de winst, dan hunkeren naar het verkrijgen van een beloning. Liefde tot God en onze medemensen moet onze drijfveer zijn.” E.G. White (Lessen uit het Leven van Alledag hfdst. 28 - pag. 247 -– “Het Loon van Weldoen” uitgave 1992)

7

8 “En Hij zei tegen hen: Mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden; maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door Mijn Vader.’” (Mattheüs 20:23) Jezus vertelde hen dat er twee basis- voorwaarden zijn om een belangrijke plaats in het Koninkrijk te verwerven: 1.Jezus’ lijden leven. 2.Uw broeders en zusters bedienen. Jezus heeft in de hemel belangrijke posities bereid voor degenen die op deze aarde bereid zijn om aan deze voor- waarden te voldoen.

9 “In het koninkrijk van God krijgt men geen positie door een gunst. Deze wordt niet verdiend noch ontvangen door een willekeurige schenking. Het is het resultaat van het karakter. De kroon en de troon zijn de bewijzen van wat men bereikt heeft — bewijzen van zelfoverwinning door onze Here Jezus Christus.…Hij die het dichtst bij Christus staat, is degene die het meeste van Zijn geest van zelfopoffering heeft ontvangen, van ‘de liefde die niet opgeblazen is, die zichzelf niet zoekt, die geen kwaad denkt’ (1 Korinthe 13:4,5), — liefde die de discipel beweegt om alles te geven, zoals de Meester dat deed, om te leven en te werken en te offeren, zelfs ten dode toe, om de mensheid te redden.” E.G. White (Van Jeruzalem tot Rome editie 1975 [nu: Handelingen der Apostelen] hoofdstuk 53 – “Johannes de Beminde”, blz. 394)


Download ppt "Les 9 voor 28 mei 2016. “Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.” (Mattheüs 18:4) Wat betekent."

Verwante presentaties


Ads door Google