De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrucht van de Geest ZESDE THEMADIENST IKZELF EN DE ANDER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrucht van de Geest ZESDE THEMADIENST IKZELF EN DE ANDER."— Transcript van de presentatie:

1 Vrucht van de Geest ZESDE THEMADIENST IKZELF EN DE ANDER

2 Thema: De vrucht van de Geest Zes themadiensten tot aan ‘het zomerreces’ We willen verdieping over de werking van de Geest We gaan het vormgeven aan de hand van een centraal thema: De vrucht van de Geest Galaten 5:22

3 Vrucht van de Geest De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing We delen dit op in 3 stukjes Liefde, blijdschap, vrede Geduld, vriendelijkheid, goedheid Trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

4 Waarom drie keer drie De drie aspecten Liefde, blijdschap, vrede Het innerlijk, de bron, de basis Geduld, vriendelijkheid, goedheid Het tegemoet treden van anderen Trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing Hoe reageren we op anderen

5 Twee preken per aspect Eerst Christus Hoe was het in zijn leven? Daarna toepassing in ons leven Hoe werkt het in ons leven?

6 Thema van vandaag De Vrucht van de Geest: Hoe reageren wij op anderen? Trouw Zachtmoedigheid Zelfbeheersing

7 Trouw Voorbeeld van Christus: Simon Petrus En zij stonden op en keerden terzelfder tijd terug naar Jeruzalem en zij vonden de elven en die bij hen waren, vergaderd, en dezen zeiden: De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Lucas 24:33 ‭ - ‬ 34 NBG51 Trouw zijn betekent anderen niet afrekenen op hun falen maar op dat wat de Heer in hen ziet. Er op vertrouwen dat Hij die een goed werk in hen is begonnen het ook tot het einde toe zal volbrengen.

8 Zachtmoedigheid Voorbeeld van Christus: Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar... En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! Johannes 8:7 ‭, ‬ 11 NBG51 Zachtmoedigheid ten opzichte van de mensen die zo verschrikkelijk hebben gefaald, dat het bijna onvergefelijk is. Want we weten dat ook wij, op andere terreinen wellicht, zwak zijn en de zachtmoedigheid van de ander nodig hebben

9 Zelfbeheersing Voorbeeld van Christus: En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd en zeiden: Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis! Matteüs 27:39 ‭ - ‬ 44 NBG51 Zelfbeheersing is niet negatief, als een soort van deksel op onze emoties, een emotioneel dwangbuis. Zelfbeheersing is positief en actief: de vaste wil het doel dat God heeft met je leven te bereiken.

10 De vrucht van de Geest Niet een soort van stootkussen dat de ware gevoelens en emoties onderdrukt Het is geen toestand van ‘onthechting’ Daarom iets heel anders dan ‘zen’ worden of ‘innerlijke ruimte vinden’ Het is een actieve houding Het vergt moeite en inspanning Het brengt gelijkvormigheid aan Christus

11 Dit innerlijk was en is een keuze Ik wil jouw talenten en dienst waarderen, zonder je af te rekenen op je falen Trouw Want ik weet dat jou falen niet groter is dan het falen dat in mijn leven aanwezig is Zachtmoedigheid En ik neem me voor dat niets me zal mogen afbrengen van het doen van Gods wil in mijn leven. Zelfbeheersing

12 Verwerkingsvragen 1. Lees Genesis 42 - 45 (de geschiedenis van de ontmoeting van Jozef met zijn broers) en zoek naar deze drie aspecten van de vrucht van de Geest. Richt je vooral op Jozef en Juda! 2. Vraag je in Gods nabijheid af hoe jij in de komende twee weken iets van deze aspecten zou kunnen laten zien. Inderdaad, dezelfde vragen als vorige keer…


Download ppt "Vrucht van de Geest ZESDE THEMADIENST IKZELF EN DE ANDER."

Verwante presentaties


Ads door Google