De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteuning signalering kindermishandeling en implementatie kindcheck middels een NHGDoc alert. AchtergrondNHGDoc ONDERZOEKSVRAAG: Welke oudersignalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteuning signalering kindermishandeling en implementatie kindcheck middels een NHGDoc alert. AchtergrondNHGDoc ONDERZOEKSVRAAG: Welke oudersignalen."— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteuning signalering kindermishandeling en implementatie kindcheck middels een NHGDoc alert. AchtergrondNHGDoc ONDERZOEKSVRAAG: Welke oudersignalen kunnen gebruikt worden voor een alert in het HIS over een risico op kindermishandeling in de huisartspraktijk? Huisartsen: belangrijke rol in signalering en hulp bij (vermoeden op) kindermishandeling. Onderzoek SEH: bespreken van kindermishandeling op basis van oudersignalen  significante stijging van meldingen bij Veilig Thuis (Diderich, 2015) Decision support tools improve Quality GP performance (Evidence Scan, Br College GP’s 2014) Alert: huisartsen direct en indirect (spin-off) meer bewust maken van noodzaak om kindcheck te verrichten in situaties waar de veiligheid van kinderen mogelijk in het geding is. Onderdeel van een breed pakket implementatie activiteiten i.h.k.v. Publiek Private Samenwerking Augeo, InEen, NHG, LHV en min VWS zoals LESA, scholing, e-learning, thuisarts info, protocolaanpassing en communicatie. Auteurs: Meefa Hogenes (ExpertDoc) en Ivo Smeele en Laura de Vries (Nederlands Huisartsen Genootschap) 2500 huisartspraktijken aangesloten 2.5 mln dossiers per maand 12 Gedigitaliseerde richtlijnen

2 Ondersteuning signalering kindermishandeling en implementatie kindcheck middels een NHGDoc alert. METHODENRESULTATEN Stap 1 Selectie oudersignalen obv evidence en praktijk Stap 2 Onderzoek naar beschikbare gecodeerde informatie in het HIS? (welke ICPC, NHG-labcodes?) Stap 3 Onderzoek naar triggerpercentage: hoe vaak wordt er een alert afgegeven obv geselecteerde oudersignalen? Zie resultaten. Stap 4 Definitieve selectie van oudersignalen obv stap 1-3. Breed  smal. Stap 5 Evaluatie middels pilot: beoordeling relevantie obv realistische patiëntdossiers Stap 6 Verwerking feedback uit pilot. Stap 7 Implementatie in HIS: maart 2016. Op basis van tests op data realistische patiëntdossiers werden de volgende resultaten gevonden m.b.t. triggerpercentage: Alle P-codes + aantal Z-codes: 23%. Alleen ICPC-codes diagnoses en ziekten (geen symptomen en klachten): 19% Alleen oudersignalen met contactdatum van max 2 jaar geleden: 13% Alleen leeftijd tussen 18 en 65 jaar: 11% Selectie oudersignalen o.b.v. onderzoek Diderich en evidence: 5% Dit onderzoek is gefinanceerd en uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de PPS Inzake Aanpak Kindermishandeling in de Huisartspraktijk: Ineen, LHV, NHG, Augeo en het Ministerie van VWS. Alle Kindcheck-alerts die werden afgegeven op basis van oudersignalen uit het Haaglanden protocol (huiselijk geweld, suïcide en alcohol- en/of drugsmisbruik) werden als nuttig ervaren door de huisartsen uit de pilot. Een minderheid vond het Kindcheck-alert op basis van depressie niet nuttig.

3 Ondersteuning signalering kindermishandeling en implementatie kindcheck middels een NHGDoc alert. BESCHOUWING CONCLUSIES Huiselijk geweld, suïcide, alcohol- en drugsmisbruik kunnen gebruikt worden als triggerfactoren voor een Kindcheck-alert in NHGDoc. Over het meenemen van depressie als losstaande risicofactor voor kindermishandeling is discussie mogelijk. Dit onderzoek is gefinanceerd en uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de PPS Inzake Aanpak Kindermishandeling in de Huisartspraktijk: Ineen, LHV, NHG, Augeo en het Ministerie van VWS. Een brede selectie van oudersignalen had weinig echte meerwaarde, leverde een hoog aantal alerts op en de evidence voor veel factoren was onvoldoende Om huisarts te faciliteren en niet te beperken in zijn workflow is juiste balans tussen over- vs onderalertering van belang. De oudersignalen moeten zowel worden gekozen op basis van de beschikbare evidence als op relevantie in de praktijk


Download ppt "Ondersteuning signalering kindermishandeling en implementatie kindcheck middels een NHGDoc alert. AchtergrondNHGDoc ONDERZOEKSVRAAG: Welke oudersignalen."

Verwante presentaties


Ads door Google