De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Henriëtte Sterken, Accountmanager. Inhoud Bedrijfseconomisch ontslag en recht op WW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Henriëtte Sterken, Accountmanager. Inhoud Bedrijfseconomisch ontslag en recht op WW."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Henriëtte Sterken, Accountmanager

2 Inhoud Bedrijfseconomisch ontslag en recht op WW

3 Ontslagroutes

4 Welke ontslagroute? OpzeggingOntbindingWederzijds goedvinden Via UWV WERKbedrijf Werkgever en werknemer regelen het onderling OntslagvergunningOntbindingsbeschikking Beëindigingsovereenkomst /vaststellingsovereenkomst Via kantonrechter

5 5 Workshop Ontslag van de zieke werknemer? Weet hoe het werkt!

6 Ontslag(gronden) bij ziekte

7 Bedrijfseconomisch ontslag

8 Ontslag om bedrijfseconomische redenen: Toetsingskader 1. Wat zijn de bedrijfseconomische redenen? 2. Wat is de gehanteerde ontslagvolgorde? (toepassing van het afspiegelingsbeginsel) 2. Zij er herplaatsingsmogelijkheden?

9 Bedrijfseconomische redenen: wat zijn dat? Slechte financiële positie Structurele werkvermindering Reorganisatie Beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten Technologische veranderingen Bedrijfsverhuizing Vervallen loonkostensubsidie

10 Afspiegelingsbeginsel Werkgever dient bij vaststellen ontslagvolgorde (artikel 4:2 lid 1 Ontslagbesluit): per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging; op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies; per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voor te dragen.

11 Uitwerking afspiegeling (1) 15-24 25-34 35-44 45-5455+ 4 3 4 3 6 totaal = 20 wns 20% 15% 20% 15% 30% = 100% Workshop Ontslag van de zieke werknemer? Weet hoe het werkt!

12 Uitwerking afspiegeling (2) 15-24 25-34 35-44 45-5455+ 4 3 4 3 6 totaal = 20 wns 20% 15% 20% 15% 30% = 100% In deze categorie uitwisselbare functies vervallen 8 arbeidsplaatsen 20%x8 15%x8 20%x8 15%x8 30%x8 =1,6 1,2 =1,6 =1,2 =2,4 = 8 wns Vaststelling krimp op basis van cijfer voor de komma: 1 1 1 1 2 = 6 wns Workshop Ontslag van de zieke werknemer? Weet hoe het werkt!

13 Uitwerking afspiegeling (3) 15-24 25-34 35-44 45-5455+ 4 3 4 3 6 totaal = 20 wns 20% 15% 20% 15% 30% = 100% In deze categorie uitwisselbare functies vervallen 8 arbeidsplaatsen 20%x8 15%x8 20%x8 15%x8 30%x8 =1,6 1,2 =1,6 =1,2 =2,4 = 8 wns Vaststelling krimp op basis van cijfer voor de komma: 1 1 1 1 2 = 6 wns Aanvullende vaststelling op basis van hoogste cijfer achter de komma: 1 1 = 2 wns Vaststelling verdeling volledige krimp (optelsom beide vorige stappen) 2 1 2 1 2 = 8 wns Workshop Ontslag van de zieke werknemer? Weet hoe het werkt!

14 Bedrijfsvestiging Definitie volgens het Ontslagbesluit: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband Hoe wordt bepaald of een entiteit als bedrijfsvestiging in de zin van artikel 4:2 lid 1 Ontslagbesluit kan worden aangemerkt? Zie Beleidsregels Ontslagtaak UWV hoofdstuk 11

15 Peildatum Personeelsbestand op peildatum is bepalend!!! Dit is de datum waarop de ontslagaanvragen worden ingediend, tenzij een eerdere objectiveerbare datum is aan te wijzen, die in redelijkheid door werkgever als peildatum mag worden gehanteerd -> UWV toetst dit

16 Uitwisselbare functies Uitwisselbare functies: Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Zie Beleidsregels Ontslagtaak UWV, H12

17

18

19 Recht, hoogte en duur WW

20 Recht op WW Er ontstaat recht op ww als (ex-)werknemer verzekerd is 5 uur of meer van de arbeidsuren per week verliest direct beschikbaar voor betaald werk is in de periode vóór werkloosheid 26 van de 36 weken heeft gewerkt niet door uw eigen schuld werkloos is geworden Ontslag genomen Ontslag op staande voet

21 Hoogte van WW Eerste 3 maanden 75% dagloon Daarna 70% dagloon Max dagloon per 01-01-2012 € 191,82

22 Duur WW Basisuitkering van 3 maanden: Voldoet aan wekeneis (26 van de 36 weken gewerkt voor aanvraag) Verlengde uitkering (max. 38 maanden) Voldoet aan wekeneis EN Voldoet aan jareneis - in de laatste 5 kalenderjaren vooraanvraag ten minste 4 kalenderjaren gewerkt - EN - in elk van die 4 kalenderjaren minimaal 52 dagen loon Duur verlengde uitkering is afhankelijk van arbeidsverleden 1 maand per gewerkt jaar vanaf 1998 1 maand per jaar vanaf 18e levensjaar tot 1998

23

24 24


Download ppt "Welkom Henriëtte Sterken, Accountmanager. Inhoud Bedrijfseconomisch ontslag en recht op WW."

Verwante presentaties


Ads door Google