De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Door wie laat jij je beoordelen ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Door wie laat jij je beoordelen ?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Door wie laat jij je beoordelen ?

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan

4 Liturgie zondag 27 maart Mededelingen JdH. 133: 1, 3 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 26: 1, 2 Wet Rom. 12: 9-21 Ps. 36: 1, 2 NPB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 3: 5-8 1 Kor. 3: 21- 4: 7 Ps. 115: 1 NB Tekst 1 Kor. 4: 3-5 Preek Ps. 139:1 NB + 14 OB Collecte Dankgebed * Opw. 136: 1, 2 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 JdH. 133: 1, 3

7 JdH. 133: 1 Hij die rustig en stil, Zich steeds voegt naar Gods wil, Hem in alles vertrouwt en gelooft; Die slechts hoort naar Zijn stem, Zich geheel geeft aan Hem, Smaakt een vreugde, die nimmer verdooft. Zie slechts op Hem, Volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen, Altijd ziende op Hem.

8 JdH. 133: 3 Wordt u moeite en strijd Door de mensen bereidt; Zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed. Hij draagt u; ook uw kruis, Brengt straks veilig u thuis, Zorgt dat alles hier meewerkt ten goed. Zie slechts op Hem, Volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen, Altijd ziende op Hem.

9 Stil gebed Votum en groet * Staande

10 Ps. 26: 1, 2

11 Ps. 26: 1 O HEER', doe Gij mij recht. Ik wandel als Uw knecht, En vind mijn lust in Uw gebod, Ik blijf op U betrouwen; Op U, mijn rotssteen, bouwen. Ik zal niet wanklen, grote God.

12 Ps. 26: 2 Beproef vrij, van omhoog, Mijn hart, dat voor Uw oog; Alwetende, steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen, En stel mijn oogmerk in den dag.

13 Wetslezing Romeinen 12: 9-21

14 Ps. 36: 1, 2 NPB

15 Ps. 36: 1 NPB De goddeloze hoort een stem; van binnen spreekt het kwaad tot hem. Gods wet is hij vergeten. Zijn hart is met verderf gevuld. Hij heeft geen notie van zijn schuld; niets knaagt aan zijn geweten. Hij liegt en lastert tot en met. Zelfs ’s nachts nog ligt hij op zijn bed meer onrecht uit te broeden. Hij vleit zichzelf en arrogant wijst hij de wijsheid van de hand. Hij laat bewust het goede.

16 Ps. 36: 2 NPB Uw liefde, HERE, en Uw trouw zijn hoog zoals het hemelblauw; geen mens kan U doorgronden. Uw oordeel is onpeilbaar diep. U zorgt voor alles wat U schiep, Uw trouw wijkt geen seconde. Uw liefde, God, maakt rijk en blij. Zij stroomt oneindig, zodat wij volop genieten mogen. Zij smaakt nog hemelser dan wijn. U wilt de bron van leven zijn. Uw licht verlicht de ogen.

17 Gebed

18 Schriftlezing: 1 Korintiërs 3: 5-8 1 Korintiërs 3: 21 - 4: 7

19 Ps. 115: 1 NB

20 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd, doch uw voortdurende aanwezigheid, uw trouw en uw genade. Waar is uw God? tart ons het heidendom. Hij onze God, gaat in zijn heiligdom slechts met zichzelf te rade.

21 Preek

22 Schriftlezing: 1 Korintiërs 3: 5-8 1 Korintiërs 3: 21 - 4: 7 Tekst: 1 Kor. 4: 3-5 Door wie laat jij je beoordelen ? Zingen na de preek Ps.139: 1 NB + 14 OB

23 Ps 139: 1 NB + 14 OB

24 Ps 139: 1 NB Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen.

25 Ps 139: 14 OB Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? Beproef m', en zie, of mijn gemoed lets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; En doe mij toch met vaste schreden Den weg ter zaligheid betreden.

26 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

27 Dankgebed

28 Opw. 136: 1, 2 * Staande

29 Opw. 136: 1 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. * Staande

30 Opw. 136: 2 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. * Staande

31 Zegen * Staande

32 U bent vanmiddag weer van harte welkom in de welkomsdienst. Aanvang om 16.00 uur Inloop vanaf 15.00 uur


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Door wie laat jij je beoordelen ?"

Verwante presentaties


Ads door Google