De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wensen uit de praktijk Vernieuwing en belangrijkste kenmerken Nieuwe digitale omgeving Toetsen Leerlijn Inhoud Pakketsamenstelling en prijsoverzicht Service.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wensen uit de praktijk Vernieuwing en belangrijkste kenmerken Nieuwe digitale omgeving Toetsen Leerlijn Inhoud Pakketsamenstelling en prijsoverzicht Service."— Transcript van de presentatie:

1 Wensen uit de praktijk Vernieuwing en belangrijkste kenmerken Nieuwe digitale omgeving Toetsen Leerlijn Inhoud Pakketsamenstelling en prijsoverzicht Service Samengevat www.praktischeeconomie.nl/onderbouw Welkom

2 Wensen uit de praktijk Aansluiten op belevingswereld leerlingen, inclusief concepten en contexten Methode bereidt leerlingen voor op profielkeuze en vakken M&O en Economie Afwisseling van theorie en opdrachten, variatie in werkvormen Digitaal biedt optimale ondersteuning: zelfstandig werken, makkelijk nakijken, volgsysteem, animaties, actuele opdrachten Aandacht voor rekenvaardigheid Valide en betrouwbare toetsen

3 Vernieuwing en belangrijkste kenmerken Duidelijk onderscheid havo en vwo havo Uitleg en opdrachten met meer tussenstappen Andere bronnen en terminologie vwo Uitleg op sommige punten een stap verder of dieper Opdrachten meer gericht op inzicht Andere bronnen en terminologie

4 Vernieuwing en belangrijkste kenmerken Verschil havo-vwo

5 Vernieuwing en belangrijkste kenmerken

6 nieuwe contexten en voorbeelden ontwikkeld zodat lesstof aansluit op belevingswereld

7 Vernieuwing en belangrijkste kenmerken Docenten intensief betrokken bij ontwikkeling Expertgroep economie havo/vwo onderbouw Gesprekken met docenten die al met Praktische Economie werken Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

8 Vernieuwing en belangrijkste kenmerken Uitgebreide digitale omgeving voor leerlingen 24/7 online beschikbaar op pc, laptop, tablet en smartphone Theorie en vragen: online invullen en nakijken Test je zelf: net zo lang oefenen tot je het kunt Flitskaarten: handig voor reproductie V-trainer op hoofdstukniveau; extra aandacht voor economische vaardigheden zoals (toegepast) rekenen Makkelijk na te kijken Handige dashboards voor de docent: overzicht! Actuele opdrachten

9 Digitaal: alle theorie en opdrachten

10 Digitaal : handige nakijk-tool

11 Digitaal: Test je zelf (adaptief)

12 Digitaal: Flitskaarten

13 Digitaal: V-trainer

14 Digitaal: handige dashboards

15 Digitaal: Actuele opdrachten op http://peactueel.blogspot.nl/ http://peactueel.blogspot.nl/

16 Vernieuwing en belangrijkste kenmerken Valide en betrouwbare toetsen Toepasbaar bij verschillende taxonomieën zoals RTTI ®. Meten om te groeien is het uitgangspunt, toetsen worden niet ingezet om leerlingen af te rekenen op het resultaat. Samenwerking met toets expert Bureau ICE. Toetsen zijn ontwikkeld door professioneel geschoolde toetsauteurs.

17 Vernieuwing en belangrijkste kenmerken Doorlopende leerlijn naar de bovenbouw Goede voorbereiding op M&O Concepten uit examenprogramma economie bovenbouw worden ook in onderbouw al behandeld (zie sheet over Inhoud) Bij rekenvaardigheden wordt al geoefend met berekeningen die in de bovenbouw aan bod komen maar waarvoor dan weinig tijd is.

18 Leerlijn Hier worden de economische begrippen uitgelegd, leer je de theorie en maak je de bijbehorende vragen en opdrachten. www.praktischeeconomie.nl/onderbouw

19 Leerlijn In de paragraaf Inzicht in… bestudeer je aan de hand van een aantal bronnen één of enkele economische onderwerpen waarbij je de theorie van het onderwerp toepast. www.praktischeeconomie.nl/onderbouw

20 Leerlijn Hier oefen je economische vaardigheden zoals bijvoorbeeld het rekenen met procenten en indexcijfers, het tekenen van en rekenen met vraag- en aanbodlijnen en het rekenen met het Nederlandse betalingssysteem. www.praktischeeconomie.nl/onderbouw

21 Leerlijn De begrippenlijst geeft een opsomming van alle begrippen uit de paragrafen met de definitie. De samenvatting vat de leerteksten van het hoofdstuk samen. www.praktischeeconomie.nl/onderbouw

22 Inhoud Negen hoofdstukken waarin de acht economische concepten uit de bovenbouw worden behandeld en een voorproefje op het vak M&O gegeven. Hoofdstuk 1 Schaarste en ruilenConcept Schaarste en ruil Hoofdstuk 2 De markt van vraag en aanbodConcept Markt 1 Hoofdstuk 3 Begin voor jezelfM&O Hoofdstuk 4 De financiën in balansM&O Hoofdstuk 5 de kosten van een bedrijfM&O Hoofdstuk 6 Meer over de marktConcept Markt 2 Hoofdstuk 7 Ruilen over de tijdConcept Ruilen over de tijd Hoofdstuk 8 Samenwerken zonder risicoConcept Samenwerken en onderhandelen en Risico en Informatie Hoofdstuk 9 Goede tijden, slechte tijdenConcept Welvaart en groei en Goede tijden, slechte tijden www.praktischeeconomie.nl/onderbouw

23 Planning en urentabel Leerjaar 3: gemiddeld 2 uur per week Kan ook in leerjaar 2 Spreiden over leerjaar 2 en 3 ook mogelijk www.praktischeeconomie.nl/onderbouw

24 Niveaus en edities Praktische Economie 3 havo Praktische Economie 3 vwo Praktische Economie 3 vwo (tweetalig onderwijs) Lespakket voor leerlingen Leeropdrachtenboek + digitale omgeving Volledig digitaal Pakket voor docenten Digitale omgeving docenten Leeropdrachtenboek (gebruikersexemplaar) www.praktischeeconomie.nl/onderbouw

25 Prijsoverzicht Digitaal + boek (vwo, havo, TTO) Praktische Economie digitale omgeving (i.c.m. leeropdrachtenboek)€10,00 Praktische Economie leeropdrachtenboek €60,00 Praktische Economie leeropdrachtenboek TTO€67,00 Volledig digitaal (vwo, havo, TTO) Praktische Economie digitale omgeving (volledig digitaal)€22,50 Docentlicentie digitaal €21,50 www.praktischeeconomie.nl/onderbouw

26 Service Regelmatig nieuwe releases Actualiteit: http://peactueel.blogspot.nl/http://peactueel.blogspot.nl/ Methodestarttraining Één aanspreekpunt Ondersteuning bij gebruik Praktische Economie Gratis e-mailnieuwsbrief (Korting op) bijeenkomsten www.praktischeeconomie.nl/onderbouw

27 Samenvatting Meest gebruikte methode havo/vwo onderbouw Duidelijk onderscheid tussen havo en vwo Meest aansprekende lesstof voor leerlingen Docenten intensief betrokken bij ontwikkeling Uitgebreide digitale omgeving voor leerlingen en docenten Valide en betrouwbare toetsen 3 havo, 3 vwo, 3 vwo (tweetalig onderwijs) Heldere leerlijn Doorlopende leerlijn havo/vwo bovenbouw Uitgebreid servicepakket www.praktischeeconomie.nl/onderbouw


Download ppt "Wensen uit de praktijk Vernieuwing en belangrijkste kenmerken Nieuwe digitale omgeving Toetsen Leerlijn Inhoud Pakketsamenstelling en prijsoverzicht Service."

Verwante presentaties


Ads door Google