De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Het nieuwe asset- management een bijdrage aan een toekomstbestendige infrastructuur 26 mei 2016 Marc van den Elzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Het nieuwe asset- management een bijdrage aan een toekomstbestendige infrastructuur 26 mei 2016 Marc van den Elzen."— Transcript van de presentatie:

1 Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Het nieuwe asset- management een bijdrage aan een toekomstbestendige infrastructuur 26 mei 2016 Marc van den Elzen Bas Govers

2 2 Voorstelrondje  Naam  Functie  Wat is je eerste associatie met “Het nieuwe assetmanagement”? Op een geeltje

3 3 Inhoud  Inleiding: wat is er aan de hand?  De opgave  Het nieuwe assetmanagement  Workshop

4 4 Maastunnel

5 5 Kleinpolderplein

6 6 Spoorbrug bij Ravenstein  Treincapaciteit: verdubbeling  Ruimte voor de rivier: verbreding bedding  Scheepvaart: doorvaarthoogte  Beheer en onderhoud

7 7 De opgave Adaptief zijn, samenwerken en alert inspelen op actuele vragen en ontwikkelingen in de samenleving: dat maakt gewone infrastructuur tot responsive infrastructuur. Oftewel, infrastructuur die klaar is voor de volgende generatie gebruik(ers), die ervoor zorgt dat onze steden bereikbaar blijven, die de Nederlandse economie en haar internationale positie hoog houdt en die actief bijdraagt aan een gezonde leefomgeving (Margot Weijnen, NGInfra).

8 8 De wereld van nu….. Strategie en beleid: visievorming Projecten: haalbaarheid, ontwerp, realisatie Exploitatie en benutting: DVM, OV, parkeren, BB Assetmanagement (traditioneel) Advies en onderzoek Data- en informatieproducten

9 9 Trends  Van ontwikkeling naar beheer van assets  Van technisch naar functioneel beheer  Budgetten onder druk: innovatie is nodig  Big Data: meer maatwerk is mogelijk Gebruik Status Prestatie

10 10 Aanpak: 4 invalshoeken in lijn brengen  Visie op maatschappelijk gewenste ontwikkeling van assets vanuit brede doelstellingen  Een effectieve organisatie en uitvoering samen met de markt van ontwerp, exploitatie en beheer  Integrale projecten; koppeling van onderhoud en ontwikkeling van assets  Financiering op gebieds- of corridorniveau op basis van de som van ontwikkeling, exploitatie en beheer

11 11 Transitieopgave 20402016

12 12 Kansrijk Mobiliteitsbeleid “Beleid heeft effect op diverse dimensies; in de economie gaat het vaak om afruilen. Daarom biedt dit rapport inzicht in de effecten van beleidsmaatregelen op diverse indicatoren: mobiliteit en bereikbaarheid, de leefbaarheid (verkeersveiligheid, milieu, geluid en natuur en landschap) en de maatschappelijke welvaart in brede zin.” (CPB & PBL, 12 mei 2016)

13 13 D OG C M D C M OG D M C Contractvorming van toen  < 1980  1980 – 1990  1990 – 2006  2006 – 2010  2010 – heden OG D + C M OG D + C M F

14 14 Contracten van nu Risico ? PrijsPrestatie ? F Asset owner / mgr. D C M

15 15 Maar,… “De kosten van vervanging en renovatie van bestaande wegen worden momenteel niet in het levenscycluskostenkader opgenomen. Vervangings- en renovatieprojecten worden op projectbasis gefinancierd en worden dus op een andere wijze aangestuurd en gebudgetteerd dan beheer en onderhoud. Hierdoor ontstaan prikkels om oneigenlijke afwegingen te maken tussen instandhoudingsmaatregelen. Het kan bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn om minder onderhoud en beheer uit te voeren, waardoor objecten eerder moeten worden vervangen of gerenoveerd. Hierdoor worden mogelijk te weinig duurdere maar tevens toekomstbestendiger maatregelen ingezet.” (Algemene Rekenkamer, 2014).

16 16 … dus op naar waardecreatie TVO TCO LCC St.kn Total Value of Ownership Prijs Prestatie Risico Total Cost of Ownership Life Cycle Cost Stichtingskosten

17 17 Definitie assetmanagement Assetmanagement betreft systematische en gecoördineerde activiteiten en praktijken waardoor een organisatie optimaal haar bedrijfsmiddelen beheert en hun prestaties, risico's en kosten over de levensduur met als doel het volbrengen van het strategisch plan van de organisatie (ISO 55000) Risico Prijs Prestatie

18 18 Instandhouden Realiseren Asset management Mobiliteit Asset- management Plannen Realiseren Benutten Instandhouden P D C A Het nieuwe assetmanagement Mobiliteit Asset- management Plannen Realiseren Benutten Instandhouden P D C A Mobiliteit Asset- management Plannen Realiseren Benutten Instandhouden P D C A Mobiliteit & Asset- management Plannen Realiseren Benutten Instandhouden P D C A

19 19 Onze visie Het nieuwe assetmanagement vraagt om het integraal beschouwen van infrastructuur vanuit netwerkontwikkeling, benutting en instandhouding. Projectvorming en financiering moeten vanuit deze brede context tot stand komen gericht op maatschappelijke optimalisatie.

20 20 Onze missie Bijdragen aan een transitie van het traditionele assetmanagement naar het nieuwe asset- management door gelijktijdige inzet op aanpassing van visie, organisatie, projectvorming en financiering van infrastructuur, waarbij een afweging op prijs, prestatie en risico tot maatschappelijke optimalisatie leidt.

21 21 Missie & Visie > Doelstellingen Asset- management Netwerk/gebieds- ontwikkeling Mobiliteit Bereikbaarheid Leefbaarheid Risico Prijs Prestatie Prijs Risico Prestatie

22 22 Doelstellingen  Mobiliteit Effecten op verliesuren, openbaarvervoergebruik, bereikbaarheid van toplocaties  Bereikbaarheid Effecten op het aantal banen of voorzieningen dat binnen redelijke reistijd komt te liggen  Leefbaarheid Effecten op de CO2-uitstoot, de luchtkwaliteit, gezondheid, veiligheid en natuur en landschap

23 23 Randvoorwaarden Financierbaarheid Investering, exploitatie, beheer Toekomstvastheid Robuustheid, maatschappelijke ontwikkelingen

24 24 Een brede afweging  Prestatie:de maatschappelijke meerwaarde (MKBA-benadering)  Prijs: investering, exploitatie en beheer  Risico: functieuitval, verlies van economische vitaliteit en maatschappelijk draagvlak

25 25 Strategie 20402016

26 26 Visie Gebieds- en netwerkontwikkeling Nu en toekomst Waarde creëren

27 27 Organisatie Stakeholder- en ketensamenwerking Integrale projecten ICT en DATA

28 28 Projectvorming Integratie aanleg en instandhouding Ontschotten van organisaties Behoefte- afhankelijke investeringen

29 29 Financiën Budget faseover- stijgend beschikbaar Integratie financiële stromen Afruilen stromen

30 30 Workshop

31 31 Transitie per invalshoek  5 enablers per invalshoek  5 disablers per invalshoek 4 invalshoeken: Visie Organisatie Projecten Financiën

32 32 Het nieuwe assetmanagement Delen met elkaar van de 1 ste associatie

33 33 Het nieuwe assetmanagement een bijdrage aan een toekomstbestendige infrastructuur 26 mei 2016 Marc van den Elzen 06-23 06 88 37 Bas Govers 06-51 40 20 81


Download ppt "Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Het nieuwe asset- management een bijdrage aan een toekomstbestendige infrastructuur 26 mei 2016 Marc van den Elzen."

Verwante presentaties


Ads door Google