De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Adviescommissie gemeenteraad gemeente Dordrecht Dordrecht 9 februari 2012 Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Adviescommissie gemeenteraad gemeente Dordrecht Dordrecht 9 februari 2012 Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1."— Transcript van de presentatie:

1 ©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Adviescommissie gemeenteraad gemeente Dordrecht Dordrecht 9 februari 2012 Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 Kern rapport inzake voorstel Noordoevers Transformatiezone ROM-D

2 ©Deloitte Onderzoeksvragen Drie vragen vanuit de auditcommissie 17 januari 2012 (e-mail 25 januari 2012): 1.Impact voorliggende besluitvorming op risico-profiel en weerstandsvermogen 2.Alternatieve scenario’s + impact op risico-profiel en weerstandsvermogen 3.Impact besluit op sturing ROM-D

3 ©Deloitte Algemene opmerkingen Korte tijd en complex dossier Niet alle varianten zijn eenvoudig en snel op gevolgen te analyseren Veel onzekerheden en variabelen Medewerking ambtelijke organisatie prima Kern effecten op weerstandsvermogen voorstel Noordoevers Transformatiezone c.a. Bijdrage Dordrecht per saldo (“opgeofferde” versterking weerstandscapaciteit) € 3,68 miljoen Afname weerstandsvermogen € 1,55 miljoen Acceptatie aanvullend risicoprofiel € 2,4 miljoen + PM (?) Veilig stellen subsidies Meer directe (democratische) sturing via Drechtraad/gemeenteraad (+ bestuur) -

4 ©Deloitte Samenvatting verschillende scenario’s + impact Scenario Bedragen * € 1 miljoen) Voorstel Noordoevers Transformatie- zone Geen besluit, situatie blijft gehandhaafd Stoppen met Noordoevers binnen ROM-D Fictief stappen aandeel- houders Aandeel Dordrecht wordt 25% Directe bijdrage gemeente Dordrecht € 4,8€ 1,6€ 2,94€ 2,0 Bijdrage Dordrecht per saldo (gemiste incidentele versterking weerstandscapaciteit) € 3,68€ 1,6€ 2,94€ 2,0 Aandeel Dordrecht in risico- profiel € 1,6€ 0,72n.v.t.€ 0,90 + PM Aanvullend maximaal risico’s€ 2,4€ 1,08n.v.t.€ 1,35 +PM Effect op waardering ROM-DPositiefNegatiefNeutraal Impact als Landsbanki niet volledig ontvangen wordt (risico € 1,92) Groot, aanvullende dekking nodig Gemiddeld, dekking blijft aanwezig Groot, aanvullende dekking nodig Effect op subsidies, bijdragen en deelneming (o.a. provincie € 10,0) PositiefNegatief, subsidies mogelijk kwijt Juridische en fiscale gevolgen ontvlechting (uitname investering en verliesvoorziening) JaNee Ja ClaimsNeeOnzekerJa

5 ©Deloitte Opmerkingen: 1.In alle varianten moet financiering nog geregeld worden, mogelijk impact voor Dordrecht wisselt per scenario. 2.Alle cijfers zijn gebaseerd op de GREX van 2011, update volgt in maart 2012. 3.Risico is gewogen met factor 50%  is globale schatting (niet nader onderbouwd). 4.Recovery Landsbanki wordt op 100% geschat. 5.Bij Dordrecht is deelneming ROM-D (ad € 9 miljoen) in verleden al afgewaardeerd naar nihil. 6.In de plannen kan nog worden gestuurd om het risicoprofiel te verlagen en het totale verwachte tekort van € 15,5 (€ 8,5 en € 7,0) miljoen te verlagen. 7.Het is nog denkbaar dat een gemeente niet uit ROM-D stapt, maar niet participeert in een afzonderlijke “Noordoevers-Transformatiezone”. Dit heeft vooral gevolgen voor de verdeling van het risicoprofiel van € 9,0 miljoen. Ook zal over de voorwaarden moeten worden gesproken. 8.Financiële impact opheffen ROM-D is in geld op de korte termijn niet concreet te benaderen, omdat dit afhangt van opheffingsvoorwaarden, waarderingen en onderhandelingen.

6 ©Deloitte Vragen


Download ppt "©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Adviescommissie gemeenteraad gemeente Dordrecht Dordrecht 9 februari 2012 Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1."

Verwante presentaties


Ads door Google