De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorginkoop is teamsport op teamniveau! MKB, 30 mei 2016 Intercoaches, Alice Hilbers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorginkoop is teamsport op teamniveau! MKB, 30 mei 2016 Intercoaches, Alice Hilbers."— Transcript van de presentatie:

1 Zorginkoop is teamsport op teamniveau! MKB, 30 mei 2016 Intercoaches, Alice Hilbers

2 Vraag en Aanbod / Inkoop en Verkoop In zorg en welzijn gold een verlicht regime voor aanbesteden. Het gaat dan om de zogenaamde 2B-diensten. Er hoeft dan niet aan elk onderdeel van de aanbestedingswet te worden voldaan. Maar dat verandert!

3 Drempelbedrag Het drempelbedrag voor dit type opdrachten was € 207.000. Dat bedrag gaat 5 ton omhoog. Dat betekent dat opdrachten vanaf dit bedrag aanbestedingsplichtig zijn. Daaronder is de gemeente vrij om te gunnen aan de partij van hun keuze. Welke partij?

4 Een AANBESTEDING is...... een opdracht die vergeven wordt basis van vooraf opgestelde en bekend gemaakte duidelijke criteria, met een heldere en controleerbare motivering achteraf. Voor de inschrijvende partij is het aantrekkelijk vanwege het verkopen met ‘voorkennis’ (je weet wat de klant wil) en met gelijke kansen.

5 Er zijn – op hoofdlijnen – twee soorten aanbestedingen: Bestuurlijke aanbestedingen: een dialoogmodel. Veel overleg dat uitmondt in convenant. Alle partijen die aan de minimumeisen voldoen, mogen meedoen. Klassieke aanbestedingen. De belangrijkste zijn: o Een openbare aanbesteding: elke organisatie die aan de voorwaarden voldoet, mag inschrijven. o Meervoudig onderhandse aanbesteding: een gemeente vraagt heel gericht een aantal (meestal 3-5) organisaties om een inschrijving te doen.

6 Voor alle vormen geldt dat aan de 4 basisprincipes van de aanbestedingswet moet worden voldaan: 1.Transparantie het moet helder zijn aan welke eisen je moet voldoen en hoe de procedure is. 2. Objectiviteit de eisen moeten objectiveerbaar zijn. Zo is het heel belangrijk dat aan de verschillende onderdelen een weging is gehangen.

7 3.Non-discriminatie gelijke kansen voor alle mogelijke inschrijvers. Als een gemeente kiest voor een meervoudig onderhandse procedure moet de keuze van de partijen objectiveerbaar zijn. 4.Proportionaliteit de procedurele en formele eisen die worden gesteld moeten in verhouding staan tot de omvang van de opdracht. Op elk van deze punten is veel jurisprudentie ontwikkeld.

8 Valkuilen: Intern ‘Het zal mijn tijd wel duren….’ ‘Ze komen vanzelf met hangende pootjes terug’ ‘We doen al jaren zaken in die gemeente…’ ‘Het is me een berg werk…’ ‘Ik heb die jongens van de gemeente nog zó uitgelegd dat……’ Extern ‘Tja, we pikken het maar want anders ben je die gemeente kwijt…’ ‘Al die voorlichtingsrondes lijken op elkaar’ ‘Onze collega’s zijn ook niet van plan er veel werk van te maken…’

9 Zakelijke etiquette Mokkers en Bokkers worden elegant omzeild, dat is ‘zakelijke etiquette…..

10 Slim omgaan met een ‘uitvraag’ Nog tips en trucs? Een team met een harde kern met per aanbesteding aanvulling (zgn. gelegenheidscoalities) Hard on the issue, soft on the person De AB’s eerste tijd ‘dichtbij’ de bestuurder Zie het als SPORT en train in je eigen organisatie je team!

11 Bij zeilen houd je rekening met de wind, dat is een deel van de sport…… en je hebt een stuurman die de ‘baas’ is!


Download ppt "Zorginkoop is teamsport op teamniveau! MKB, 30 mei 2016 Intercoaches, Alice Hilbers."

Verwante presentaties


Ads door Google