De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktdag aanbesteden Workshop 6 Uitnodigingsbeleid Gemeente Lochem, Marleen Oltvoort Gemeente Zutphen, Ceciel Lurvink 30-05-2016 Apeldoorn Brummen Deventer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktdag aanbesteden Workshop 6 Uitnodigingsbeleid Gemeente Lochem, Marleen Oltvoort Gemeente Zutphen, Ceciel Lurvink 30-05-2016 Apeldoorn Brummen Deventer."— Transcript van de presentatie:

1 Marktdag aanbesteden Workshop 6 Uitnodigingsbeleid Gemeente Lochem, Marleen Oltvoort Gemeente Zutphen, Ceciel Lurvink 30-05-2016 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Olst-Wijhe Raalte Voorst Zutphen

2 Doel en inhoud workshop O Doel : Informatie delen en ophalen over ervaring mèt en visie op uitnodigingsbeleid Stedendriehoek gemeenten. Waar liggen kansen? O Inhoud: 1.Beleid gemeenten Stedendriehoek 2.Uitnodigingsbeleid: Waarom? 3.Doelstellingen groslijstensystematiek 4.Bestaande systematieken in Stedendriehoek 5.Hoe is de praktijk? 6.Waar liggen kansen?

3 Beleid gemeenten Stedendriehoek O Gelijke kansen voor alle ondernemers O Beleid lokale economie en MkB binnen regelgeving mogelijk bij: enkelvoudig- en meervoudig onderhandse offerteaanvraag O ´Local sourcing´ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de inkoop O Hanteren percelen, toestaan combinaties en onderaanneming, vermindering lasten, voorkomen onnodig zware selectie- en gunningcriteria O Hanteren groslijstensystematiek bij werken, met leveranciersevaluatie voor past en present performance

4 Uitnodigingsbeleid: Waarom? O Behoefte vanuit de gemeente O Wat zegt de A-wet? (bron: artikel 1.4) 1. Hanteren objectieve criteria: a. de keuze voor de aanbestedingsprocedure b. de keuze voor de ondernemers die worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. 2. Op verzoek van ondernemer verstrekken van een motivering van de in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde keuze. O Gids Proportionaliteit (bron: voorschrift 3.5c) Administratieve lastenverlichting door niet bij elke opdracht geschiktheids- eisen te stellen

5 Doelstellingen groslijstensystematiek O Transparante procedure, objectieve selectie (voldoen aan motiveringsplicht) en gelijke behandeling inschrijvers O Een objectief en effectief leveranciers- en contractmanagement O Ondernemers hoeven niet telkens gecontroleerd te worden op hun geschiktheid voor het uitvoeren van het werk O Kwaliteitstoename door het beoordelen van uitgevoerde opdrachten (‘past performance’) O Ook kansen voor nieuwe / onbekende ondernemers

6 Systematieken in Stedendriehoek Apeldoorn: O Per opdracht een oproep aan alle ondernemers via Negometrix O Per opdracht vindt uit de lijst gegadigden er een (gewogen)loting plaats onder alle aanbieders voor de keuze van 3-5 ondernemers die mogen inschrijven O Ondernemers die een opdracht uitvoeren worden tijdens en na de uitvoering beoordeeld middels een beoordelingsformulier. O Eindbeoordeling resulteert in een score. O De scores tellen 5 jaren mee en voor een nieuwe loting geldt dan ook voor de lotingskans: de gemiddelde score van de eindbeoordeling, maar ook de hoogte van de EMVI bij inschrijvingen als bonus (+1 punt) of malus (-1 punt) Epe: O Selectie op basis van positieve beoordeling opgeleverd werk O Per project betrekt Epe lokale en regionale partijen maximaal bij aanbesteding van werken

7 Systematieken voor uitnodigingsbeleid Brummen, Lochem, Zutphen: O Groslijstensystematiek met toelating op basis van toets uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en kerncompetenties O Groslijst vanaf juni 2015 O Er worden in beginsel vijf ondernemers uitgenodigd om in te schrijven. De Top 3 ondernemers worden rechtstreeks uitgenodigd en twee andere ondernemers van de Groslijst via loting. O Ondernemers die een opdracht uitvoeren worden tijdens en na de uitvoering beoordeeld middels een beoordelingsformulier. O Eindbeoordeling resulteert in een score die bepalend is voor de rangorde op de Groslijst (present performance resulteert in past performance)

8 Systematieken voor uitnodigingsbeleid Voorst: O Een groslijst per categorie werk waarop ondernemers staan die hun kwaliteit hebben aangetoond. O Selectie 3-5 inschrijvers vindt plaats op basis van de groslijst van ondernemers per categorie werk en aanmelding via de advertentie op de gemeentelijke site O Ondernemers komen op de groslijst op basis van beoordeling van werken die in de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd. Dit geschiedt op grond van o.a. - Aantal keren aangemeld als belangstellende voor een werk; - Aantal keren als laagste/hoogste ingeschreven; - Tevredenheid aannemer / opgeleverd werk; beoordelingscriteria Deventer: O Per project een selectie van aannemers op basis van marktverkenning en ervaring O Resultaten van een (openbare) aanbesteding worden meegenomen bij de selectie. O Volgens beleid worden lokale aannemers uitgenodigd indien geschikt en beschikbaar (minimaal 1). O Sprake van roulatie onder aannemers die worden uitgenodigd. O Deventer start met CROW systematiek Past Performance

9 O Online enquête via je smartphone O Wifi Deventer netwerk: Guest wachtwoord: Nieuwbouw 2015 O Bit.ly/30-5-2016 (invullen in url / adresbalk) O Enquête invullen en verzenden

10 Hoe is de praktijk? O Stelling 1: Dankzij de groslijst word ik vaker uitgenodigd. O Stelling 2: Er is roulatie van partijen die uitgenodigd worden binnen een groslijst. O Stelling 3: Lokale partijen hebben meer kans bij een groslijstensystematiek. O Stelling 4: Gemeenten moeten geen groslijstensystematiek hanteren. O Stelling 5: Beoordeling op past performance is een goede selectiemethode. O Stelling 6: Uitnodigen via loting is een geschikte methode. O Stelling 7: Het inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen moet onderdeel zijn van het uitnodigingsbeleid. O Stelling 8: De (groslijsten)systematiek verlicht de administratieve lasten van de onderneming.

11 Waar liggen nog kansen?

12 Tips? Graag! inkoop@lochem.nl c.lurvink@zutphen.nl


Download ppt "Marktdag aanbesteden Workshop 6 Uitnodigingsbeleid Gemeente Lochem, Marleen Oltvoort Gemeente Zutphen, Ceciel Lurvink 30-05-2016 Apeldoorn Brummen Deventer."

Verwante presentaties


Ads door Google