De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Vroegsignalering problematisch alcoholgebruik op de SEH van het MCH Westeinde Angelique van Gaalen Nurse practitioner SEH Medisch Centrum Haaglanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Vroegsignalering problematisch alcoholgebruik op de SEH van het MCH Westeinde Angelique van Gaalen Nurse practitioner SEH Medisch Centrum Haaglanden."— Transcript van de presentatie:

1 1 Vroegsignalering problematisch alcoholgebruik op de SEH van het MCH Westeinde Angelique van Gaalen Nurse practitioner SEH Medisch Centrum Haaglanden locatie Westeinde Voorzitter projectgroep Alcoholscreening en kortdurende interventie (ASK)

2 2 Inhoud Aanleiding Procesontwerp Nulmeting Doelstelling Praktische uitvoering Steekproef Vragen

3 3 Aanleiding Stoornissen in het gebruik van alcohol behoren tot de grootste problemen binnen de gezondheidszorg. Landelijke stijging van 18% van slachtoffers op de SEH met letsels waarbij alcohol betrokken was. Op SEH WZ: alleen in extreme omstandigheden interventies bij bovenmatig alcoholgebruik.

4 4 Projectgroep Alcohol Screening en Kortdurende interventie Ketenzorg oSEH SEH arts, nurse practitioner, internist acute zorg, klinisch epidemioloog, zorgmanager oKlinisch psychiater en consultatief psychiatrisch verpleegkundige oBrijder verslavingszorg oContext verslavingspreventie oHuisarts

5 5 Procesontwerp Beschrijven huidige situatie oFlowchart Ontwerpen toekomstige situatie oNulmeting oFlowchart nieuw proces Voorbereiden invoering oAanpassen EPD oProjectplan oProtocollen oInformatiebijeenkomsten oscholing oProefdraai Implementatie en continu evaluatie oNameten prestatie indicatoren, systematische feedback

6 6

7 7 Vermoedelijk alcoholgerelateerd letsel Karakteristieke verschillen Bereidheid het drinkgedrag ter sprake te brengen Drinkgedrag Nulmeting

8 8 Doorsnee alcoholgebruik Twee derde van de patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld (n=502) drinkt wel eens alcohol o74% is man ogrootste groep Nederlanders en Surinamer/Hindoestanen

9 9 Prevalentie alcoholgerelateerd letsel Bij 38% is sprake van alcoholgerelateerd letsel (n=493) oMannen oAlleenstaanden oNL culturele achtergrond oAgressie/geweld oIn weekend en nachtelijke uren

10 10 Classificatie drinkgedrag (N=331) Overmatig alcoholgebruik 65% ( AUDIT-C) man: 55% vrouw: 45% Leeftijd m/v 25-55 jr Probleemdrinken 47% (five-shot) man: 65% (25-55 jr) vrouw: 35% (55+)

11 11 Medewerking verlenen het drinkgedrag ter sprake te brengen 37% wil medewerking verlenen (N=327) Alcoholgerelateerde letsels: 49% ja Niet alcoholgerelateerde letsels: 47% ja Significante verschillen bij: oalcoholabusus in VG ochronische ziekten in VG oprobleemdrinken ozwaar drinken

12 12 Doelstellingen Screenen op alcoholgebruik middels AUDIT-C vragen bij zorgvragers ≥ 18 jaar Kortdurende interventie bij positieve AUDIT-C score door SEH artsen en nurse practitioners gericht op bewustwording drinkgedrag Bij (vermoeden op) problematisch alcoholgebruik gerichte verwijzing naar verslavingszorg Berichtgeving huisarts over drempelwaarde en genomen acties

13 13 Praktische uitvoering Aanpassingen EPD Alcoholscreeningsvragen in verplicht scherm tijdens triage Posters in wachtkamer Ontwikkelen folder overmatig alcoholgebruik Procedure vastleggen in protocollen Scholing motivational interview Berichtgeving pers

14 14 AUDIT-C Score Vragen 01234 Hoe vaak drinkt u alcohol nooitMaandelijks of minder 2-4 keer per maand 2-3 x per week 4 x of vaker per week Hoeveel drinkt u op een typische dag dat u alcohol drinkt 1-23-45-67-9>10 Hoe vaak drinkt u meer dan 6 glazen alcohol per gelegenheid nooitMinder dan eens per maand maandelijkswekelijks(bijna) dagelijks

15 15 Positieve AUDIT-C Vrouwen: score 4 en hoger Mannen : score 5 en hoger

16 16 Protocollen Protocol alcoholscreening, kortdurende interventie en gerichte verwijzing. oStroomschema ASK oStroomschema verwijzing naar Context verslavingspreventie. Jongeren van 12 t/m 22 jaar

17 17 Steekproef 2 dagen alcoholscreening Totaal doelgroep alcoholscreening: 272 pt (100%) Waarvan o34 geregistreerd als recente screening (13%) n=272 o43 niet in staat antwoord te geven (15,8%) Waarvan 1 alcoholintoxicatie, 1 TS, 1 bloedbraken o3 weigeren antwoord te geven (1%) o26 vergeten te vragen (9,5%) Gegevens alcoholgebruik (166) 61% o97 drinkt nooit 58% (n=166) o50 wel drinken maar onder drempelwaarde 30% o19 een positieve audit-c score hebben12%

18 18 Beleid bij positieve score (n=19) 12 niet weergeven (63%) 5 folder mee(27%) 1 geen actie(5%) 1 verwijzing verslavingszorg/HA (5%)

19 19 Voortgang Evaluatie en indien nodig bijstellen proces Benoemen successen Bij succesvolle implementatie oAlcoholscreening uitbreiden naar jeugdigen oProject uitrollen binnen de organisatie oBest practice voor andere SEH’s

20 20


Download ppt "1 Vroegsignalering problematisch alcoholgebruik op de SEH van het MCH Westeinde Angelique van Gaalen Nurse practitioner SEH Medisch Centrum Haaglanden."

Verwante presentaties


Ads door Google