De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SADAN HOOFDOPDRACHT SYNTHESE BASISARTIKEL Cynthia van Acker 1 BaTP B1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SADAN HOOFDOPDRACHT SYNTHESE BASISARTIKEL Cynthia van Acker 1 BaTP B1."— Transcript van de presentatie:

1 SADAN HOOFDOPDRACHT SYNTHESE BASISARTIKEL Cynthia van Acker 1 BaTP B1

2 REFERENIE ARTIKEL  Titel: Klinische diagnostiek van aan autisme verwante stoornissen.  Tijdschrift: Kind en Adolescent  Referentie : Van Leeuwen, H.M.P & Stockmann, A.P.A.M. (1996). Klinische diagnostiek van aan autisme verwante stoornissen. Kind en adolescent,.Doi:10.1007/BF03060618

3 AUTEUR  Van Leeuwen H.M.P. -> woont in Amsterdam, is psychiater van beroep, en schreef artikels voor het tijdschrift voor psychiatrie  Stockmann A.P.A.M. ->woont in Leiden in Nederland, is psychiater van beroep, gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychiatrie.

4 ASSESSMENT TEN BEHOEVE VAN CATEGORALE CLASSIFICATIE  Assessment: een tes van iemands vaardigheden en geschiktheid voor iets  Kinderen testen en classificeren in een van de de diagnostische categorieën van de klasse pervasieve ontwikkelingsstoornissen  Pervasief: diep, doordringend  In DSM-IV specifieke intwikkelingsstoornissen -> komen voor op zichzelf of in combinatie  DSM-IV: Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, het internationale classificatiesysteem van de Geestelijke Gezondheidszorg. IV betekent de vierde herziene versie (uit 1994). Hierin staan de diagnosecriteria voor ADHD beschreven.

5  Specîële anamnese: uitdiepen van zowel aanmeldingsklachten als eventuele bijkomstige problemen.  Onwikkelingsanamnese: de verschillende ontwikkelingsdomeinen uitdiepen.  Spraak-en taalontwikkeling: hierbij word de taalontwikkeling uitgediept en de spraakontwikkeling  Ontwikkeling symbolisch en verbeeldend spel: hierbij word cognitieve ontwikkeling, interesses en sociale interacties uitgediept  Overig functioneren: zicht krijggen op het actuele functioneren bv de regulatie emoties.  Familieanamnese: genetische aanleg voor autisme uitdiepen.

6 KINDERPSYCHIATRISCH ONDERZOEK  Observatie is een belangrijk onderwerp in een kinderpsychiatrisch onderzoek naar autisme en aanverwante stoornissen.  Spelkamerobservaties tonen aan hoe een kind exploreert en kan het spelniveau bepalen  Taal- en denkstoornessen zijn moeilijk van elkaar af te grenzen

7 MEERASSIGE CLASSIFICATIE  De classificatie vind het beste plaats door middel van een stappenplan dat bestaat uit 4 stappen: 1.Beantwoorden van de vraag of er al dan niet sprake is van een vertraagde of afwijkende taalontwikkeling 2. Overweeging of er een contactstoornis is 3. Vaststellen van het niveau van intellectueel functioneren 4. Beantwoorden van de vraag of er sprake is geweest van een normale ontwikkeling voorafgaand aan het ontstaan van de contactstoornis

8 AANVULLENDE DIAGNOSTIEK  Van belang om nauwkeurig te weten wat het niveau is van de cognitieve vaardigheden  Uitvoeren van een psychologisch onderzoek met een voor het kind geschikte intelligentietest. Niet enkel het IQ is belangrijk voor het resultaat maar ook het profiel van het kind.

9 MEDISCH ONDERZOEK  Vaak het standaardonderzoek  Chromosaal onderzoek: word aangeraden bij erfelijke afwijkingen  Neurologisch onderzoek: word aangraden zodra er sprake is van ernstige mentale retardatie, spraak–taalproblemen, ernstige motorische problemen, epilepsie of een ‘verdachte anamnese’

10 DIAGNOSESTELLING  Bij de diagnose word gekeken naar de resultaten van de verschillende bevindingen van de anamnese, het kinderpsychiatrisch onderzoek, de gezinsgegevens, schoolgegevens en het aanvullend onderzoek.  Er word een theorie geformuleerd voor ieder individueel kind. Op basis hiervan word behandelsplan en evaluatiecriteria opgesteld


Download ppt "SADAN HOOFDOPDRACHT SYNTHESE BASISARTIKEL Cynthia van Acker 1 BaTP B1."

Verwante presentaties


Ads door Google