De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht. Wetsvoorstel Onderdelen relevant voor medezeggenschap in het HO: Benoemingsprocedure Opleidingscommissies Facilitering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht. Wetsvoorstel Onderdelen relevant voor medezeggenschap in het HO: Benoemingsprocedure Opleidingscommissies Facilitering."— Transcript van de presentatie:

1 Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht

2 Wetsvoorstel Onderdelen relevant voor medezeggenschap in het HO: Benoemingsprocedure Opleidingscommissies Facilitering medezeggenschap Studentassessor Collegegeldvrij besturen 2

3 Benoemingsprocedure bestuurders Adviesrecht vaststelling benoemingsprofielen. Openbaar maken benoemingsprofielen bestuurders. Sollicitatiecommissie bestuurders:  een lid van of namens het deel van de medezeggenschapsraad (of ondernemingsraad) dat uit en door het personeel is gekozen.  een lid van of namens het deel van de universiteitsraad dat uit en door studenten is gekozen. Adviesrecht bij benoeming of ontslag van bestuurders. 3

4 Opleidingscommissies Kerntaak opleidingscommissies: bevorderen kwaliteit opleiding Verkiezingen (hier kan van afgeweken worden in het bestuurs- en beheersreglement of faculteitsreglement) Instemmingsrecht onderdelen OER:  de inhoud van de afstudeerrichtingen  de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven  de inrichting van praktische oefeningen  de studielast van de opleiding en vakken  de studielast van masteropleidingen  indien van toepassing: de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal traject binnen een opleiding  Wijze van evalueren vakken Opleidingscommissie kan rechtstreeks naar de geschillencommissie. 4

5 Facilitering medezeggenschap Onder voorzieningen valt in ieder geval ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing. Scholingsbudget dat wordt vastgesteld door het college van bestuur en de raad gezamenlijk. Het CvB verschaft de raad:  ongevraagd tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak naar redelijkheid en billijkheid nodig kan hebben  gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak naar redelijkheid en billijkheid nodig acht. 5

6 Studentassessor in het hbo op decentraal niveau Een studentlid wordt in de gelegenheid gesteld de vergaderingen van het bestuur bij te wonen waarin deze student een adviserende stem heeft. Voorwaarden:  de hogeschool omvat één of meerdere faculteiten of andere (vergelijkbare) organisatorische eenheden;  aan het hoofd van deze faculteit of organisatorische eenheid staat een meerhoofdig bestuur;  In het bestuurs- en beheersreglement wordt bepaald, op welke wijze de studentassessor wordt aangewezen. 6

7 Collegegeldvrij besturen Eenmalig en voor een periode van één studiejaar Mogelijk indien student voltijds:  het lidmaatschap bekleedt van het bestuur van een studentenorganisatie, of  activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied ontplooit die naar oordeel van instellingsbestuur mede in het belang zijn van de instelling. Voorwaarden: Geen onderwijs of examens/tentamens gedurende die periode Het lidmaatschap of de activiteiten niet commercieel van aard zijn. 7

8 Inwerkingtreding* Benoemingsprocedure1 jan 2017 Opleidingscommissies1 sept 2017 Facilitering medezeggenschap 1 jan 2017 Studentassessor1 sept 2017 Collegegeldvrij besturen1 jan 2017 * Bovenstaande data zijn voorzien, voor definitieve data zie publicatie in het Staatsblad 8


Download ppt "Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht. Wetsvoorstel Onderdelen relevant voor medezeggenschap in het HO: Benoemingsprocedure Opleidingscommissies Facilitering."

Verwante presentaties


Ads door Google