De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Bariet Oudercafé Financiën 18+ Sandra Reimes stagebureau 21 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Bariet Oudercafé Financiën 18+ Sandra Reimes stagebureau 21 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Het Bariet Oudercafé Financiën 18+ Sandra Reimes stagebureau 21 april 2016

2 Het Bariet Kinderbijslag stopt Studietoeslag VSO Individuele tegemoetkoming Wajong Registratie doelgroepenregister Participatiewet Bijstandsuitkering Ziektekostenverzekering Zorgtoeslag Indicaties dagbesteding en wonen Zeggenschap( bewindvoering, onder curatele) Focus van deze presentatie op inkomen vanaf 18 jaar. 2 Wat speelt er allemaal?

3 Het Bariet Tegemoetkoming scholieren voor VSO leerlingen. www.duo.nl (DIGI-D aanvragen voor kind) Vanaf het kwartaal na 18e verjaardag. (Kinderbijslag vervalt) Basistoelage thuiswonend €113,00 Kan evt. meer worden, afhankelijk van het inkomen van de ouders. Proefberekening op www.duo.nl 3 18 jaar en nog op school.

4 Het Bariet Aanvragen bij UWV.nl Volledig, duurzaam arbeidsongeschikt = Wajong Invullen: Mijn kind kan niet werken. Ervaring: leerroute 1,2 wel, soms leerroute 3. Arbeidsmogelijkheden ontwikkelen = geen Wajong, maar valt onder de Participatiewet. Invullen: Mijn kind kan wel werken, mits de begeleiding/werkzaamheden voldoen aan……. Ervaring: leerroute 4, soms leerroute 3. Leerroute 4 (nu nog) wel aanvragen, i.v.m. registratie in doelgroepenregister ► extra ondersteuningsmogelijkheden bij het vinden van een baan. 4 17,5 jaar aanvraag Wajong/beoordeling arbeidsvermogen

5 Het Bariet Ouders/opvoeders zijn verantwoordelijk voor aanvraag! Indien wenselijk kan school ondersteunen bij het aanleveren documenten uit dossier zoals: -OPP -psychologisch verslag -stageverslagen -medische verklaring van beperking (autisme bv.) -aanvullende brief waarom leerling wel of niet kan werken, op basis van OPP. 5 Wie vraagt dit aan?

6 Het Bariet Wordt pas uitbetaald als leerling school verlaat. Uitschrijfbewijs van school opsturen is dan genoeg. Wajong is inkomen = 75% minimumjeugdloon. Daarnaast nog daginvulling/besteding regelen. Indicaties via WLZ of WMO. Meer info bij CIZ of gemeenteloket of zorgloketten van instellingen (Zozijn, Estinea, Elver) ► Dinsdag 24 mei 2016 stage informatie markt. 6 Wajong wel toegekend.

7 Het Bariet Zoon/dochter valt onder Participatiewet ► gemeente. Stage wordt omgezet in een arbeidscontract. Voorbeeld: Loonwaarde wordt gemeten op 40%. Het bedrijf betaalt werknemer volledig loon naar functie. ►Gemeente betaalt bedrijf overige 60% ►Inzet job-coaching mogelijk. ►No-risk polis. 7 Wajong niet toegekend.

8 Het Bariet Aanvraag bijstandsuitkering bij gemeente: Let op: Kostendelersnorm. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het totale inkomen van alle mensen die in hetzelfde huis wonen. Ook nog mogelijk: Bijzondere bijstand. Per gemeente anders. 8 Wat als er geen arbeidsovereenkomst is?

9 Het Bariet Een leerling die onder de Participatiewet valt, kan nog steeds naar de dagbesteding, mits de gemeente dit goedkeurt. Dan wordt het een leer-werktraject/beschut binnen. De dagbestedings-instelling en gemeente maken dan samen en plan richting arbeidsparticipatie. Een leerling die onder de Participatiewet valt en nog op school zit, kan bij de gemeente een individuele studietoeslag aanvragen. Dit geldt helaas niet voor Wajong-gerechtigden. 9 Goed om te weten!

10 Het Bariet Website Het Bariet. ► Praktisch ► 18 jaar en dan… Gemeente: buurtcoach, voor-mekaar-team, sociaal team. Informatiemarkt STAGE 24 mei 2016 Het Bariet 19.30-21.30 uur. …of loop gewoon binnen bij ons Stagebureau. Rita, Ester, José en Sandra. 10 Waar kan ik alles vinden?


Download ppt "Het Bariet Oudercafé Financiën 18+ Sandra Reimes stagebureau 21 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google