De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. Mr. Reinout Vriesendorp Hoogleraar Privaatrecht & Mr. Loet van Wijk Studieadviseur 26 november 2014 Master Rechtsgeleerdheid – Instroom Februari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. Mr. Reinout Vriesendorp Hoogleraar Privaatrecht & Mr. Loet van Wijk Studieadviseur 26 november 2014 Master Rechtsgeleerdheid – Instroom Februari."— Transcript van de presentatie:

1 Prof. Mr. Reinout Vriesendorp Hoogleraar Privaatrecht & Mr. Loet van Wijk Studieadviseur 26 november 2014 Master Rechtsgeleerdheid – Instroom Februari 2015 Tilburg Law School

2 Programma Master Rechtsgeleerdheid Master Rechtsgeleerdheid kent vijf accenten: 1.Privaatrecht 2.Arbeidsrecht 3.Staats- en Bestuursrecht 4.Strafrecht 5.Recht en Duurzaamheid

3 Waarom de Master Rechtsgeleerdheid in Tilburg? Verdiepende master én specialiseren via keuzevakken Civiel effect: toegang tot traditionele juridische beroepen Top docenten Een voor de rechtspraktijk interessante combinatie van praktische vaardigheden én een brede kennisbasis met multidisciplinair inzicht Law Clinics waarmee praktijkervaring kan worden opgedaan De diepgang, de vele keuzemogelijkheden en de kwaliteiten van onze docenten worden door onze masterstudenten goed tot zeer goed gewaardeerd. Nummer 1 gerankt in de Elsevier Beste Studies 2014

4 Na voltooiing van de master Rechtsgeleerdheid.. …heb je jezelf ontwikkeld tot een academische professional die zijn weg weet te vinden in de rechtspraktijk. Je bent kritisch, onafhankelijk, onderzoekend, objectief en integer met oog voor rechtvaardigheid en voor de rol van het recht in de samenleving. ….ben je vaardig in…. het analyseren en scherp stellen van juridische problemen; het oplossen van conflicten; het genereren van nieuwe kennis (rechtsvorming); het vinden van creatieve juridische oplossingen; ….ben je bereid verantwoordelijkheid te nemen!

5 Na afloop van de Master Rechtsgeleerdheid In welke beroepen komen afgestudeerden terecht? 11% advocaat 35% ander juridisch beroep 4% projectleider 4% management functie 3% (promotie-)onderzoeker In welke branche komen afgestudeerden terecht? 32% in juridische dienstverlening 18% overheid Bron: WO-monitor 2013

6 Programma Master Rechtsgeleerdheid Verplichte onderdelen binnen ieder accent:  Inleiding Insolventierecht (6 ects)  Masterscriptie Rechtsgeleerdheid op het terrein van het accent (18 ects)  Eén vak over Recht in Context (6 ects)  Eén masterkeuzevak uit de lijst masterkeuzevakken van Rechtsgeleerdheid (6 ects) Ieder accent heeft eigen accentprogramma (24 ects) Totaal: 60 ects

7 De masterscriptie Het zelfstandig, onder begeleiding van een docent, doen van juridisch onderzoek en schrijven van de scriptie (18 ECTS) Kick off tijdens de Masterthesis-markt:  Algemene sessie over het schrijven van thesis  Markt met alle thesis coördinatoren Focus op afronding master in één jaar tijd!

8 ‘Recht in context’ Je kiest minimaal één vak uit het ‘recht in context’-cluster.recht in context Methodologie van het privaatrecht Arbeidsrecht in sociaal-economische context Psychiatrie voor juristen Rechtsgeschiedenis Retorica voor juristen Wetgeving en regulering In deze vakken leer je hoe je problemen vanuit meerdere, ook niet- juridische perspectieven kunt bekijken en ook hoe je als jurist kunt beoordelen of het nodig is kennis uit andere disciplines in te roepen.

9 Accentprogramma Privaatrecht 1.Capita selecta contracten- en aansprakelijkheidsrecht (6 ects) 2.Eén accentvak (6 ECTS), te kiezen uit: 3.Twee accentvakken (totaal 12 ects), voor zover niet gekozen onder 2, te kiezen uit - Bouwrecht - Capita selecta burgerlijk procesrecht - Huwelijksvermogens- en erfrecht - International privaatrecht - Insolventierecht - Intellectuele eigendomsrecht - Personen- en familierecht ( I of II) - Transnational Commercial Law and Insolvency Law - Verdiepend aansprakelijkheidsrecht - Bouwrecht - Capita selecta burgerlijk procesrecht - Gezondheidsrecht - Huwelijksvermogens- en erfrecht - International privaatrecht - Insolventierecht - Intellectuele eigendomsrecht - Jeugdrecht, jeugdbescherming en jeugdbeleid II - Negotiation, mediation and dispute resolution - Personen- en familierecht ( I of II) - Transnational Commercial Law and Insolvency Law - Verdiepend aansprakelijkheidsrecht

10 Accentprogramma Arbeidsrecht 1.Individueel arbeidsrecht (6 ects) 2.Collectief arbeidsrecht (6 ects) 3.Twee accentvakken (totaal 12 ects), te kiezen uit: Ambtenarenrecht Comparative labour law European labour law and social policy European social security law International labour law and globalisation Nederlands sociale zekerheidsrecht

11 Accentprogramma Staats- en bestuursrecht 1.Verdiepend staats- en bestuursrecht (6 ects) 2.Bestuursprocesrecht (6 ects) 3.Twee accentvakken (totaal 12 ects), te kiezen uit: Comparative constitutional law Europeanisering van wetgeving en bestuur Provincie- en gemeenterecht Ruimtelijk bestuursrecht Toezicht en sancties

12 Accentprogramma Strafrecht 1.Strafrechtsvergelijking (6 ects) 2.Uitgangspunten van het strafrecht (6 ects) 3.Twee accentvakken (totaal 12 ects), te kiezen uit: Beginselen van internationaal strafrecht International criminal prosecution of genocide, war crimes and crimes against humanity Strafrechtelijk sanctierecht Strafrecht en mensenrechten Strafprocessuele rechtsmiddelen

13 Accentprogramma Recht en Duurzaamheid 1.Milieu- en natuurbeschermingsrecht (6 ects) 2.International and European environmental law (6 ects) 3.Twee accentvakken (totaal 12 ects), te kiezen uit: Climate law Protection of minorities and indigenous peoples Ruimtelijk bestuursrecht Toezicht en sancties

14 Mogelijkheden tijdens Master Rechtsgeleerdheid Zie ook Onderwijs- en examenregeling voor een overzicht van de programma’s, lijst masterkeuzevakken en informatieOnderwijs- en examenregeling Double degree via Montesquieu Track  Combinatie juridische master Rechtsgeleerdheid met Research Master in Law  Twee diploma’s in twee jaar  Toelatingsvoorwaarden en toelatingseisen zoals die gelden bij de Research Master in Law  Meer informatie op website: http://www.tilburguniversity.edu/law/double_degree/

15 Toelating Master Rechtsgeleerdheid Toelating:Toelating  Direct toegankelijk voor studenten met een afgeronde universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid aan Tilburg Law School  Indirect toegankelijk voor studenten van de overige juridische bacheloropleidingen van Tilburg Law School  Indirect toegankelijk voor studenten met een bachelor HBO-Recht (premaster)  Studenten met een bachelordiploma van een juridische opleiding van een andere Nederlandse universiteit worden in beginsel onder dezelfde voorwaarden toegelaten tot de masteropleidingen als degenen die hun diploma behaalden aan Tilburg University Denk aan de HARDE KNIP!

16 Toelating Master Rechtsgeleerdheid Toelating:Toelating  Direct toegankelijk voor studenten met een afgeronde universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid aan Tilburg Law School  Indirect toegankelijk voor studenten van de overige juridische bacheloropleidingen van Tilburg Law School  Indirect toegankelijk voor studenten met een bachelor HBO-Recht (premaster)  Studenten met een bachelordiploma van een juridische opleiding van een andere Nederlandse universiteit worden in beginsel onder dezelfde voorwaarden toegelaten tot de masteropleidingen als degenen die hun diploma behaalden aan Tilburg University Denk aan de HARDE KNIP!

17 Vragen? - Stel je vragen tijdens de masterbeurs in de mensa van 17.45 - 19.00 -WebsiteWebsite -Studieadviseurs bereikbaar via: -Dagelijks inloopspreekuur tussen 11.00u -12.00u: M101 -Telefonisch bereikbaar tussen 10.00 – 12.30: 013-4662502 -Online afsprakensysteem (via Kennisbank Ask LAW School)


Download ppt "Prof. Mr. Reinout Vriesendorp Hoogleraar Privaatrecht & Mr. Loet van Wijk Studieadviseur 26 november 2014 Master Rechtsgeleerdheid – Instroom Februari."

Verwante presentaties


Ads door Google