De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logo klant 1 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 Door: Wouter van Twillert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logo klant 1 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 Door: Wouter van Twillert."— Transcript van de presentatie:

1 Logo klant 1 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 Door: Wouter van Twillert

2 Logo klant 2 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 - 2 februari 2016 Wet DBA aangenomen - VAR vervalt per 1 mei 2016 - VAR 2014 & 2015 NOG Geldig tot 01-05-2016 - Tot 01-05-2017 wennen (transitieperiode) - Inmiddels 83 kamer- Vragen gesteld - EURO 311.250 (83 x 3.750)

3 Logo klant 3 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 Verschillen tussen VAR en Wet DBA - Geldig tot 1 mei ‘16 - 1 jaar geldig - Aangevraagd door opdrachtnemer - Verantwoording van opdrachtnemer - Vrijwaring vooraf (VAR-wuo / VAR-dga ) - IB-sfeer - Geldig vanaf 1 mei ’16 - Model 5 jaar geldig - Modelcontract Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer - Samen verantwoordelijk - Vrijwaring Indien… - LB-Sfeer VAR DBA

4 Logo klant 4 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht Overeenkomst van aanneming van werk overeenkomst van bewaarneming overeenkomst tot het uitgeven van werken Vervoersovereenkomst

5 Logo klant 5 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 7:610 BW De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Essentiele kenmerken: -Verplichting Persoonlijke arbeid -Loon -Gezagsverhouding arbeidsovereenkomst

6 Logo klant 6 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 De verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken Persoonlijke arbeid De verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen Loon Tussen de opdrachtgever en de opdrachtgever bestaat een gezagsverhouding Gezag Kenmerken van een arbeidsovereenkomst

7 Logo klant 7 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 7:400 BW De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan a) het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, b) het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of c) het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. Overeenkomst van opdracht

8 Logo klant 8 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 7:750 BW Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld. Voorbeelden: -Verrichten van schilder- of tegelwerk -Bouwen van een gebouw of een machine -Verbouwingen -Schoonmaakwerkzaamheden -Ophangen van zonweringen / leggen van tapijt Overeenkomst van aanneming van Werk

9 Logo klant 9 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht Overeenkomst van aanneming van werk X Let op: Ook al is geen sprake van een arbeidsovereenkomst, mogelijk sprake kan zijn van een Fictieve dienstbetrekking !

10 Logo klant 10 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 -Aannemers van werk, tenzij ondernemer -Agenten en subagenten (tussenpersonen) -Leerlingen en Stagiaires -Kinderen, werkzaam in onderneming ouders -Commissaris* (afgeschaft per 1 januari 2017; goedkeuring) -Bestuurders van werknemerscooperaties -Thuiswerkers en hulpen van de thuiswerkers -topSporters -artiesten -AB-houders en hun partner -Opting-in -gelijkgestelden Fictieve dienstbetrekkingen

11 Logo klant 11 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 - NIET verplicht tot gebruik - Niet verplicht om te laten Toetsen, bij gebruik modelovereenkomsten - 5 jaar geldig - alleen evt. vrijwaring voor de loonheffingen - tot 1 mei 2017 terughoudend handhavingsbeleid Modelcontracten JA of nee?

12 Logo klant 12 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 - Opdrachtnemer had een VAR-Wuo of var DGA, maar er is feitelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking. Opdrachtgever en opdrachtnemer corrigeren deze situatie niet en maken niet aannemelijk dat zij hierin verandering willen brengen en dragen geen loonheffing af. - De BD heeft al voor 1 mei 2016 geoordeeld dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Opdrachtgever en opdrachtnemer corrigeren deze situatie niet en maken niet aannemelijk dat zij hierin verandering willen brengen en dragen geen loonheffing af. - er is sprake van grove schuld of opzet. Geen boetes tijdens transitieperiode, tenzij..

13 Logo klant 13 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 Kenmerken uit modelovereenkomsten - Zelfstandig werken - eigen inzicht en zonder toezicht of leiding - vrijheid om voor anderen te werken - volledige verantwoordelijk voor opdracht - eigen hulpmiddelen, tenzij ondergeschikt of vergoeding - Vrije vervanging - eigen bedrijfskleding, eigen vervoersmiddelen

14 Logo klant 14 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 - Heel veel onzekerheid en (kamer)vragen - onderscheid arbeidsrecht versus fiscaalrecht - Verschillen Ondernemerschap BTW - Weinig jurisprudentie (elke situatie is weer anders) - Modelovereenkomst oF eigen overeenkomst laten toetsen Praktijk

15 Logo klant 15 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 - Controle vindt achteraf plaats - wie stelt, die bewijst! - Handhaving verschuift van wetgever naar opdrachtgever - Risico’s bij opdracht- gever en ZZP-er… Controle

16 Logo klant 16 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 Wat kunt u doen? Opdrachtgevers - Weet wie als ZZp‘er bij u werkt… - Beoordeel of mogelijk sprake Is van een arbeidsovereenkomst… - Maak een afweging of u gebruik wilt maken van de (model)overeenkomst - Zorg dat u tijdig op orde bent en Uw contracten met zzp’ers aanvult Of wijzigt… - Zorg voor uw inspanningsverplichting.

17 Logo klant 17 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 Wat kunt u doen? Opdrachtnemers - ga in gesprek met uw opdrachtgever…. - Overleg of er EvT. met (model)overeenkomsten gewerkt kan worden… - Wees alert op wat er in de overeenkomst staat... - en,…. Blijf werken conform de (MODel)overeenkomst of pas deze Tijdig aan….

18 Logo klant 18 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 Vragen uit de praktijk - Ik ben nu ZZp-er en heb een eenmanszaak, los ik de problemen op als ik naar een B.V. ga? - Als ik een modelovereenkomst gebruik, moet ik die dan steeds opnieuw opstellen en laten ondertekenen…? - Klopt het dat je geen 100% zekerheid hebt als opdrachtgever, ook al werk je met goedgekeurde (model)overeenkomsten? - Ik Ben ZZP-er en heb meer dan drie opdrachtgevers, dan loop ik toch Geen risico? - (…)

19 Logo klant 19 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 Vragen ? Contact: Wouter van Twillert T 035 – 523 25 75 M 06 -28 56 27 61 E w.vantwillert@lentink.org Www.Lentink.ORG

20 Logo klant 20 Pauze 2 juni 2016 Let op: uw volgende workshop begint om 16:30 uur. De volgende presentaties worden gegeven in de zaal: Paviljoen: Data analyse ook voor u nuttig! Fok:E-factuur & eVerbinding: sneller, veiliger en verplicht? Tussenzolder: Meldplicht Datalekken – Voorkomen is beter dan genezen! De 2 e ronde..

21 Logo klant 21 2 juni 2016 Wouter van Twillert Deze presentatie is verzorgd door: Bedankt voor uw komst. We zien u graag hiernaast bij de


Download ppt "Logo klant 1 Var verdwenen, modelovereenkomst verschenen 2 juni 2016 Door: Wouter van Twillert."

Verwante presentaties


Ads door Google