De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg Verandert. Presentatie SBOG Marijke Hempenius 2 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg Verandert. Presentatie SBOG Marijke Hempenius 2 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg Verandert

2 Presentatie SBOG Marijke Hempenius 2 maart 2015

3 Zorg Verandert Even voorstellen: Zorg Verandert 4 jarig Programma over veranderingen in de zorg Dialoog-bijeenkomsten Bieden van tools en voorbeelden Monitor WWW.ZORGVERANDERT.NL

4 Zorg Verandert Opbouw presentatie: 1.Herindicatie 2.Toetreding tot de zorg (breed) 3.Ontwikkelingen rondom dossier huishoudelijke hulp.

5 Zorg Verandert Belangrijke verandering per 01.01.2015 Toegang voor WLZ voor mensen die 24 uur zorg en ondersteuning nodig hebben ZVW regelt verpleging en verzorging Gemeente regelt ondersteuning en begeleiding - Via WMo - Via jeugdwet

6 Zorg Verandert

7 Herindicatie en overgangsrecht WLZ Voor mensen die in een AWBZ instelling wonen geldt ‘’hebben is houden’’ Voor mensen die thuis wonen met een AWBZ indicatie hangt het af van de hoogte van de indicatie Mensen met een lage indicatie moeten kiezen http://hervorminglangdurigezorg.nl/vraag-en-antwoord/overgangsregeling-voor-clienten

8 Zorg Verandert Herindicatie en overgangsrecht ZVW Lopende indicatie AWBZ wordt omgezet Invulling kan in loop van het jaar veranderen Binnen ZVW is PGB mogelijk

9 Zorg Verandert Herindicatie en overgangsrecht WMO Overgangsrecht voor zorg die overkomt naar gemeente Begeleiding einde indicatie en maximaal 1 jaar Beschermd wonen einde indicatie en maximaal 5 jaar Voor bestaande aanspraken WMO is zorgvuldig proces noodzakelijk

10 Zorg Verandert Uitspraak Dantumadeel Gemeente mag algemene regels veranderen Gemeente moet zorgdragen voor zorgvuldig gesprek Categoriale stopzetting via een beschikking, zonder individueel onderzoek en motivering, is niet mogelijk Bij wijziging van een beschikking moet sprake zijn van een overgangstermijn

11 Zorg Verandert Samenvattend herindicatie/overgangsrecht Einddatum indicatie is belangrijk Proces van herindicatie moet zorgvuldig zijn Bij wijziging van beleid overgangstermijn Mensen hebben recht op cliëntondersteuning en passende oplossing En kunnen in bezwaar en beroep

12 Zorg Verandert Toetreding tot de zorg WLZ ZVw WMO

13 Zorg Verandert Toegang WLZ Gesprek CIZ Recht op onafhankelijke cliëntondersteuning Zorgprofiel Zorgplan Keuze zorg in Instelling VPT/MPT, PGB

14 Zorg Verandert Wat is VPT/MPT Het VPT bevat bijna alle zorg die een cliënt ook in een instelling zou krijgen, maar dan thuis. Dat houdt in :  verpleging;  persoonlijke verzorging;  begeleiding (individueel en/of dagbesteding);  WLZ-behandeling;  vervoer naar behandeling en/of dagbesteding;  logeeropvang ter ontlasting van de mantelzorg.  maaltijden (eten en drinken);  hulp bij het huishouden;

15 Zorg Verandert Toegang ZVW Verpleging en verzorging thuis Indicatie via de wijkverpleegkundige Geen eigen Risico

16 Zorg Verandert Toegang WMO

17 Zorg Verandert Maatschappelijke ondersteuning Wetsvoorstel Wmo 2015, artikel 1.1.1 Het begrip ‘maatschappelijke ondersteuning’ omvat: 1.bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, 2.ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, 3.bieden van beschermd wonen en opvang

18 Zorg Verandert Passende oplossingen WMO Maatwerk; Ondersteuning/begeleiding, hulpmiddelen, woningaanpassing Algemene voorzieningen Maaltijdservices, was en strijkservice, Dagopvang Eigen netwerk

19 Zorg Verandert Samenvattend toetreding tot zorg Verschillend per wet Toegang tot onafhankelijke cliëntondersteuning WMO/WLZ Passende oplossing Klachten en bezwaar per uitvoerder verschillend

20 Zorg Verandert Ontwikkelingen Huishoudelijke hulp Verschillen in verordeningen Hh1 blijft aanspraak Hh1 beschikbaar voor lage inkomen HH wordt als algemeen gebruikelijk gezien en niet vergoed

21 Zorg Verandert Gesprekken worden nu gevoerd Veel gemeentes hebben aflopende indicatie verlengd tot april-juni Kwaliteit gesprekken is verschillend Bereid u goed voor!

22 Zorg Verandert Aandachtpunten gesprek: Aanvraag duurt 6 weken Moet gaan om samenspraak Oplossing moet passend zijn Vraag een verslag van het gesprek Vraag ook naar eigen bijdragen/eigen betalingen http://www.huisvoordezorg.nl/images/UitgavenPublicaties/FoldersBrochures/ars_sk u_ggo_brochure_keukentafelgesprek_27012014.pdf

23 Zorg Verandert Bij niet passende oplossing Mogelijkheden van bezwaar Voorbeeld bezwaarprocedure https://iederin.nl/nieuws/17444/stelt-het- keukentafelgesprek-niks-voor--meld-het-ons/ opbouw jurisprudentie

24 Zorg Verandert Samenvattend huishoudelijke hulp Let op einde indicatie Melding onderzoek aanvraag besluit duurt 6 weken Bereid het gesprek goed voor Ken je rechtspositie

25 Zorg Verandert Vragen Marijke Hempenius m.hempenius@iederin.nl of Zorgverandert@iederin.nl


Download ppt "Zorg Verandert. Presentatie SBOG Marijke Hempenius 2 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google