De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

informatica Welkom! 31 January, 2016 1 Les C-3 informatica Module 5.2 Netwerken en verbindingen 2 Les C-3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "informatica Welkom! 31 January, 2016 1 Les C-3 informatica Module 5.2 Netwerken en verbindingen 2 Les C-3."— Transcript van de presentatie:

1

2 informatica Welkom! 31 January, 2016 1 Les C-3

3 informatica Module 5.2 Netwerken en verbindingen 2 Les C-3

4 informatica Inhoud van de les Op welke manieren kun je apparaten met elkaar verbinden? Wat zijn de verschillen hiertussen? Welke soorten bekabeling zijn er? Welke netwerkkaarten zijn er? Welke apparaten zijn nodig binnen een netwerk? Wanneer gebruik je welk apparaat? Les C-3 3 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

5 informatica Netwerken Een netwerk bestaat uit twee of meer computers die met elkaar verbonden zijn via een kabel of andere verbinding. Via de verbinding kunnen computers resources (= bronnen) met elkaar delen. Gedeelde resources kunnen bijvoorbeeld een schijfruimte of een printer zijn, maar ook applicaties. –Dit kan veel geld besparen. Gedeelde resources worden door Microsoft ‘een share’ genoemd. Les C-3 4 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

6 informatica Client/server-netwerk Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen server en client. De server moet enorm snel zijn. De server moet niet snel uitvallen. Er zijn verschillende typen servers, zoals: –fileserver –printserver –applicatieserver –mailserver –webserver Les C-3 5 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

7 informatica Netwerktopologie De wijze hoe de computers verbonden zijn, noemen we de netwerktopologie. Om een computer op een bekabeld netwerk aan te sluiten heeft deze een netwerkkaart en bekabeling nodig. De juiste netwerkkaart en kabels zijn afhankelijk van de gekozen netwerktopologie. De meest voorkomende topologieën zijn: busnetwerk ringnetwerk sternetwerk maasnetwerk Les C-3 6 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

8 informatica Busnetwerk Bestaat uit één lange kabel. Begin en einde zijn afgesloten door een ‘terminator’ (=afsluitweerstand). Iedere computer kan beschouwd worden als een bushalte. Is eenvoudig aan te leggen. Les C-3 7 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

9 informatica Busnetwerk Bij een vrije lijn kunnen de computers gegevens versturen. Bij tegelijkertijd versturen botsen de gegevens (gegevenspakket moet opnieuw worden verstuurd). Bij kabelbreuk valt het hele netwerk uit. Les C-3 8 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

10 informatica Ringnetwerk Bestaat uit een lange kabel in de vorm van een cirkel. Data reist de cirkel rond met behulp van een ‘token’. Als een computer gegevens voor een ander ontvangt, stuurt deze het token weer door. Les C-3 9 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

11 informatica Token ring Werkt volgens de ringtopologie, waar een token rondgestuurd wordt. Werkt met een variant van de UTP-kabel (IBM cabling system). Wordt tegenwoordig niet veel meer toegepast. Les C-3 10 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

12 informatica Ringnetwerk Gegevens mogen alleen verstuurd worden door de computer die een leeg token ontvangt. Botsingen kunnen op deze wijze niet ontstaan. Netwerk is duurder omdat de gebruikte techniek van de netwerkkaarten ingewikkelder is. Les C-3 11 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

13 informatica Sternetwerk Alle computers zijn verbonden met één centraal punt, de switch. De switch stuurt de gegevens door naar de andere computers. De aanleg is duurder en ingewikkelder. Les C-3 12 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

14 informatica Sternetwerk Bij een kabelbreuk valt alleen de computer aan het einde van de kabel uit. Als de switch uitvalt, ligt wel het hele netwerk plat. Het opsporen van storingen is hierdoor makkelijker. Les C-3 13 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

15 informatica Fysiek of logisch Bij de topologie wordt onderscheid gemaakt tussen fysiek (de bekabelde verbinding) en logisch (hoe de gegevens verstuurd worden) Voorbeeld: Als een sternetwerk gebruik zou maken van een token ring, is de topologie Fysiek : een sternetwerk Logisch: een ringnetwerk Les C-3 14 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

16 informatica Maasnetwerk Er bestaat een verbinding tussen álle knooppunten. Een maasnetwerk is hierdoor vrij onoverzichtelijk en duur. Het internet is een voorbeeld van een maasnetwerk. Les C-3 15 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

17 informatica Maasnetwerk De snelheid is een voordeel: bij een ‘volle’ verbinding kan een andere route genomen worden. Hierdoor is het netwerk minder kwetsbaar. Les C-3 16 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

18 informatica Bekabeling Als de gewenste topologie bekend is, moet bepaald worden welk type kabel gebruikt gaat worden. Momenteel worden in kantooromgevingen over het algemeen drie typen netwerkkabel gebruikt: Bekende soorten: coax-kabel UTP-kabel glasvezelkabel Les C-3 17 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

19 informatica Coaxkabel Gegevens worden verstuurd als stroomsignalen over een kern in de kabel. De kabel is goedkoop en gemakkelijk te installeren. Bij kabelbreuk valt het hele netwerk uit. –De kabel mag maximaal 185 m lang zijn (Thinnet). De dikkere variant, Thicknet, mag 500 m lang zijn. –Coaxiale Thinnet heet in vaktaal 10Base2, Thicknet wordt 10Base5 genoemd. Les C-3 18 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

20 informatica UTP-kabel Wordt veel gebruikt bij sternetwerken. Er bestaan verschillende categorieën: –Categorie 1Analoge telefoon –Categorie 24 Mbps –Categorie 310 Mbps –Categorie 416 Mbps –Categorie 5100 Mbps –Categorie 6 1000 Mbps Wordt ook wel 10BaseT of 1000BaseT genoemd. –(afhankelijk van de snelheid) De ‘T’ staat voor Twisted –(de draden zijn gedraaid in de kabel) Les C-3 19 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

21 informatica UTP – straight of crossed UTP wordt voor verschillende verbindingen gebruikt. Afhankelijk van de verbinding wat voor soort kabel. Straight Bij verbindingen tussen computer en een switch of hub. Crossed Bij verbindingen tussen computers onderling. Les C-3 20 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

22 informatica UTP - straight Les C-3 21 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

23 informatica UTP - crossed Les C-3 22 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

24 informatica STP STP = Shielded Twisted Pair Net als UTP, maar met afscherming tegen –instraling: storing van buitenaf, zoals stofzuigers –uitstraling: als de kabel zelf storing geeft t.o.v. andere apparaten Les C-3 23 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

25 informatica Glasvezelkabel Gegevens worden verstuurd als lichtpulsen. Heeft geen last van elektronische ruis. Is eenrichtingsverkeer; er moeten dus altijd twee kabels naar iedere pc worden aangelegd. Snelheden liggen boven de 1000 Mbps. Wordt ook wel 10baseF genoemd (F=Fiber). Les C-3 24 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

26 informatica Overzicht kabels Les C-3 25 TypeLengteSnelheidKostenStorings- gevoeligheid 10Base2 (coax) 185 m10 Mbpsgemiddeldlaag 10Base5 (coax) 500 m10 Mbpsmeer dan gemiddeld laag 10BaseT (UTP) 100 m10 Mbpslaaghoog 1000BaseT (UTP) 100 m1 Gbpsgemiddeldhoog 10BaseF (glasvezel) 2000 m> 1 Gbpshooggeen Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

27 informatica Netwerkkaarten In een netwerk heeft iedere computer een netwerkkaart nodig: een uitbreidingskaart die de te verzenden gegevens op de netwerkkabel zet. Andere naam: NIC (Network Interface Card) Twee veelgebruikte kaarten zijn: Ethernet-kaart Token Ring kaart Les C-3 26 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

28 informatica Ethernet Een standaard die verkeer binnen LAN (en tegenwoordig bij WAN) kan regelen. Werkt volgens de bus- en stertopologie. De gebruikte kabel kan coax of UTP zijn. De kabel bepaalt welk type aansluiting de NIC moet hebben: –Een coaxkabel vraagt om een kaart met een BNC-aansluiting. –Een UTP-kabel vraagt om een RJ-45 aansluiting. Er zijn combikaarten te verkrijgen met BNC en UTP, maar deze werken alleen op 10 Mbps. Les C-3 27 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

29 informatica Hardware Een kabel en netwerkkabel zijn voldoende om twee computers met elkaar te verbinden en communiceren. Maar: voor meerdere computers / hosts is er andere hardware nodig. Dit kan geregeld worden met: –Hubs –Switch –Routers Verder kun je de communicatie tussen telefoon en internet regelen via een modem. Les C-3 28 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

30 informatica Hubs Voor communicatie binnen een netwerk. Ze kunnen informatie laden òf verzenden, maar niet tegelijk. –Daarom zijn hubs ook langzaam. Ze weten ook niet waar de informatie vandaan komt, of waar het heen moet. –Daarom proberen ze (tevergeefs) overal heen te sturen. En ze kunnen maar met 1 computer communiceren tegelijkertijd (andere signalenworden genegeerd). Niet complex en goedkoop. Les C-3 29 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

31 informatica Switch Voor communicatie binnen een netwerk. Kunnen ook geen informatie tegelijk verzenden én ontvangen (wel apart). Ze weten wèl waar de informatie vandaan komt, of waar het heen moet. –De informatie gaat dus niet overal naartoe. Zodoende kunnen bij andere computers tegelijkertijd ook informatie gewisseld worden (zie afbeelding). Iets duurder dan een hub. Les C-3 30 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

32 informatica Routers Voor communicatie met andere netwerken (zoals internet). Verschillende soorten routers: –Ethernet-kabel –Draadloos Vaak een ingebouwde firewall (zie volgende week). Les C-3 31 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

33 informatica Modem Een modem doet: –MOduleren: zet digitale gegevens om in analoge, en verstuurt deze over de telefoonverbinding. –DEModuleren: zet de analoge gegevens weer om in digitale. Dit geeft leuke geluiden: De dongel is een voorbeeld van een modem. Les C-3 32 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

34 informatica Weergave hardware Les C-3 33 Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem

35 informatica Op welke manieren kun je apparaten met elkaar verbinden? Wat zijn de verschillen hiertussen? Welke soorten bekabeling zijn er? Welke netwerkkaarten zijn er? Welke apparaten zijn nodig binnen een netwerk? Wanneer gebruik je welk apparaat? Inhoud van de les Les C-3 34 Vragen? Inhoud topologie bus ring ster maas kabels coax UTP STP glasvezel NIC ethernet token hardware hub switch router modem


Download ppt "informatica Welkom! 31 January, 2016 1 Les C-3 informatica Module 5.2 Netwerken en verbindingen 2 Les C-3."

Verwante presentaties


Ads door Google