De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgplicht van de assurantietussenpersoon en de Cloud 2 juni 2016 Henk Schild.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgplicht van de assurantietussenpersoon en de Cloud 2 juni 2016 Henk Schild."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgplicht van de assurantietussenpersoon en de Cloud 2 juni 2016 Henk Schild

2 2 Inhoud Presentatie Zorgplicht De Wet De Hoge Raad en KIFID De Partijen De Fasen Conclusie en oplossing

3 Het Burgerlijk Wetboek ( 7:401, 6:162, 6:193a ev ( Wet OHP, Consumenten) 6:194(Misl. mededelingen), 6:228 (Dwaling), 6:2 en 6:248 en de Romeinen) De WFT ( Deel 4 gedragstoezicht Financiële onder- nemingen en Hoofdstuk 8 BGFO Richtlijn Verzekeringsbemiddeling 3 De Wet

4 Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Dus de belangen behartigen van de Verzekerde Kifid 4 De open norm van de Hoge raad

5 A.De maatman consument als verzekerde is de gemiddelde consument. Hoe complexer het product des te minder kennis bij de consument; waarschuwen voor risico’s omvang van de zorgplicht met betrekking tot het advies hangt af van de omstandigheden van het geval, waaronder de complexiteit van het aangeboden product, de daaraan verbonden specifieke risico’s de eventuele deskundigheid van de cliënt en diens inkomens- en vermogenspositie. Hof ’s-Hertogenbosch 10 maart 2009, LJN BH5907 5 De Partijen

6 B.DE VERZEKERDE ONDERNEMER C.DE ASSURANTIETUSSENPERSOON Wat bij een collectieve verzekering, Bijv WIA excedent via werkgever, of VVE die namens appartementseigenaren een opstalpolis af heeft gesloten? Rb. Oost-Brabant 15 oktober 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:6025 6

7 Adviseren ( HR+KIFID+BW+WFT) = “ken uw klant” (23 WFT) Aanbieden/offerte/bemiddelen ( HR+KIFID+BW+WFT) Sluiten (HR+KIFID+BW+WFT) Nazorg (HR+KIFID+BW) Dus geen WFT ! 7 De zorgplicht geldt voor alle fasen

8 “op de hoogte is van de inhoud van de middels hem af te sluiten verzekeringen en de bijbehorende algemene voorwaarden” Rechtbank Rotterdam, 20 september 2006, LJN AY9186 WFT 4:19, 20 en 21. Info: feitelijk juist begrijpelijk en niet misleidend. Dit is het “ duidelijke taal ” vereiste. Waarschuwen voor risico’s. Klant beschermen voor eigen lichtvaardigheid en gebrek aan inzicht. Rechtbank Middelburg, 27 januari 2010, LJN BL3580, conclusie van A-G de Vries Lentsch-Kostense in HR 13 februari 2009, LJN BH2815 32 lid 5 BFGO. Tegen advies ingaan schriftelijk vastleggen. BW: niet meewerken aan sluiten 8 Adviseren Eisen aan de ATP

9 alle relevante informatie te verstrekken aan degene die zijn deskundig advies of deskundige bijstand inroept duidelijke en niet-misleidende informatie over het karakter van de beoogde verzekering te verstrekken en dient ervoor te waken dat bij de aspirant-verzekerings- nemer geen misverstand bestaat over het karakter van de beoogde verzekering zodanig informeert over de aard van het product en de risico’s van hun keuzes, dat de cliënten vóór het sluiten van de overeenkomst een weloverwogen beslissing kunnen nemen KIFID, Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr 69 d.d. 16 april 2009 29, nr. 2011-361 d.d. 28 december nr. 214 d.d. 6 september 2011 9 KIFID over adviseren

10 Passend. “niet alleen uitstrekt tot de inkomens- en vermogenspositie van de klant, maar tevens tot diens beleggingsdoelstelling en ervaring op dat gebied.” Rechtbank Utrecht 24 september 2008, LJN BF1800 Dekking. Actieve houding van ATP. Hof Leeuwarden 8 november 2011, LJN BU3585. ATP mag niet zonder meer uitgaan van gegevens afkomstig van VN. HR 11 december 1998, NJ 1999,650. AHV taxatie- rapport verzekerd belang controleren. Rechtbank Zwolle, 18 februari 2009, LJN BI9796. Uitdrukkelijk vragen naar/vaststellen van (herbouw)waarde. Hof Arnhem, 27 januari 2009, LJN BI2401 Meerdere offertes, daarna meteen (voorl)dekking. Rechtbank Rotterdam, 20 september 2006, LJN AY9186, Hof Arnhem,3 november 2009, LJN BL7447, Rechtbank Arnhem, 11 juli 2007, LJN BB0207 10 AANBIEDEN/OFFERTE/BEMIDDELEN

11 Aanvr.formulier, begeleiden bij invullen. Nooit zelf doen. VN zelf laten tekenen. Wat bij elektronisch door ATP gesloten verzekering ????? Controleren aanvr. formulier. VN wijzen op niet beantwoorde (medische) vragen. Hof ’s-Hertogenbosch, 18 juli 2006, LJN AY5407 Doorvragen over strafr. verleden. HR 11 december 1998, NJ 1999, 650 11 SLUITEN

12 ‘de taak van de assurantietussenpersoon is te waken voor de belangen van de verzekeringsnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen’ HR 9 januari 1998, NJ 1998) Risicoverzwarende omstandigheden HR 10 januari 2003 NJ 2003, 375 Intermediairwijziging. VN moet aan ATP kenbaar maken welke dekking voor VN essentieel is. Hof Arnhem 19 februari 2008, LJN BD1306 Actieve houding bij schade. Rechtbank Breda, 24 april 2007, LJN BA4977 Onderverzekering. ATP dient zeker bij totaalrelatie VN te waarschuwen bij onderverz. of bij niet verzekerd zijn van relevante mogelijke schades. Hof ’s-Hertogenbosch 11 januari 2011, LJN BP3896 12 NAZORG

13 Verschil in zorgplicht ????? 13 Enkelvoudige of totaal relatie

14 Zorgplicht is een behoorlijk risico voor ATP De ATP moet de VN periodiek bezoeken; echter er is geen algemene rechtsregel, inhoudende dat een assurantietussenpersoon uit eigen beweging minstens elke twee jaar cq periodiek de hoogte van de verzekerde som moet toetsen en daartoe contact moet opnemen met de VN Rechtbank ’s-Hertogenbosch 29 juli 2011, LJN BR4102, hof Arnhem ECLI:NL:GHARN:2009:BL8047 EN 14 Conclusie

15 De ATP hoeft geen glazen bol te hebben. Hij hoeft zich zonder dat daar een aanleiding toe is niet af te vragen of door VN alle vragen naar waarheid beantwoord en goed begrepen zijn Rechtbank Rotterdam, 9 oktober 2009, LJN BC9807 15

16 Alles draait om bewijs in geval aan aansprakelijkstelling Dus ATP moet bewijsrisico elimineren Hoe doe je dat tegen zo laag mogelijke kosten? 16

17 Gebruik maken van software voor een ATP kantoor waarmee u overal en dus ook bij de klant met tablet/laptop in kunt loggen in het in de cloud zittende verzekeringsdossier van de klant en u alles wat u met de klant afspreekt meteen vanuit dit dossier per mail aan de klant kunt sturen. Mail en recht? 17 DIGITAAL VASTLEGGEN VIA DE CLOUD

18 Algemene voorwaarden, aansprakelijkheid, opzegging, downtime, toepasselijk recht, bevoegde rechter (bijv Dropbox is recht van/rechter in Californië) Faillissement van de cloud leverancier ECLI:NL:RBSHE:2012:BV9640 en ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5770 Beveiliging en hacken. Meldplicht datalekken per 01-01- 2016. Niet melden is kans op boete van max € 820.000 Privacy. ATP is de verantwoordelijke van art 15 WBP, cloud leverancier is de mede-verantwoordelijke, maar waar staat de Server met de data. In Europa buiten Europa ? 18 Juridische problematiek van de Cloud

19 19 VRAGEN ?


Download ppt "Zorgplicht van de assurantietussenpersoon en de Cloud 2 juni 2016 Henk Schild."

Verwante presentaties


Ads door Google