De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 3 e klas 26 augustus 2015. Hartelijk welkom Mentorklas 3G1 mentor: Marco Uijen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 3 e klas 26 augustus 2015. Hartelijk welkom Mentorklas 3G1 mentor: Marco Uijen"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 3 e klas 26 augustus 2015

2 Hartelijk welkom Mentorklas 3G1 mentor: Marco Uijen m.uijen@carmelhengelo.nlm.uijen@carmelhengelo.nl

3

4  Welkom  Uitleg mentoraat  Klas 3  Rapporten en informatie-avonden  SOMtoday  Studiewijzers  Informatie op de website  Tot slot  Vragen Informatie

5 Ouderavond 3GA Marco Uijen m.uijen@carmelhengelo.nl Telefoon 0742457777 Contact met de leerlingen Contact met de ouders Contact met de teamleiding Contact met de docenten Contact met zorgfunctionarissen Contact met de decaan De schakel tussen school en thuis

6 Mentoraat contactmoment: Leren leven (klas 1 en 2) Leren leren (klas 1 en 2) Leren kiezen (klas 3) Individuele gesprekken over: Welbevinden en plezier op school Resultaten Gedrag en verzuim Profielkeuze Mentoraat

7 ICT Studiewijzers staan op It’s LearningIt’s Learning Inloggen via www.Lyceumdegrundel.nlwww.Lyceumdegrundel.nl Inlognaam gast wachtwoord gast

8 Informatieverstrekking  Website: algemene info, Inlogmogelijkheden  E-mail: nieuwsbrieven, uitnodiging ouderavond, excursies, vervanging etc. Juiste mailadres doorgegeven?  Somtoday: cijfer en absentieregistratie, huiswerk. September accounts van “nieuwe” ouders/verzorgers verstuurd. Verschil ouder en leerling account.

9 Er gaan 3 rapporten uit; Er zijn 3 rapportvergaderingen; Mogelijkheid voor gesprek met mentor en vakdocent n.a.v. rapport. Ouders/verzorgers hebben altijd inzage in tussentijdse voortgang via SOMtoday. Rapporten

10 Overgangsnormen (zie website)website Van derde klas naar vierde klas Een leerling is bevorderd naar het vierde leerjaar van de gevolgde schoolsoort als voor de examenvakken (*) alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x4 of 2x5, of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 5.5 is.

11 Overgangsnormen (zie website)website Bevordering naar het vierde leerjaar is bovendien alleen mogelijk als: niet meer dan 1x4 of 1x5 is behaald in de examenvakken van het gekozen profiel. binnen de groep van niet-examenvakken (LB, TE, HV, LO) niet meer dan 1x5 of 1x4 is behaald. Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5. Het resultaat van de vaardigheid rekenen moet voldoende zijn. Er is een positief advies van de vergadering. In alle andere gevallen wordt er een bindend advies afgegeven. Een leerling wordt door de docentenvergadering besproken als die leerling aan de bovenstaande voorwaarden zou voldoen indien één onvoldoende buiten beschouwing wordt gelaten.

12 Bij lesuitval: waarnemers of comprimeren rooster. 1 e uur: in werking zetten van de telefonische sneeuwbal. Absentiekaart: voor aanvraag van kort lesverzuim (bijvoorbeeld arts/orthodontist). Aanvraag voor buitengewoon verlof: altijd schriftelijk via de teamleider. Tot slot

13 Ouderbijdrage Opsomming kosten en uitvoerige regelingen zijn te vinden op de website. Boeken Wees zuinig op de gratis boeken, bij beschadiging ontvangt u achteraf een rekening van Iddink.

14 In het boekje: Zo werken we op De Grundel is verdere belangrijke informatie te vinden (zie website). Klankbordgroep onderbouw ouders (opgave bij de teamleiders).

15 Teamleiders onderbouw Havo-team:Havo-team: Dhr. M. Wilmink VWO-team:VWO-team: Mevr. L. Leferink

16 Vragen? Volgt u ons al op Twitter? twitter.com/lyceumdegrundel


Download ppt "Informatieavond 3 e klas 26 augustus 2015. Hartelijk welkom Mentorklas 3G1 mentor: Marco Uijen"

Verwante presentaties


Ads door Google