De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dinsdag 6 maart - Lamot Mechelen. Workshop 5: Planning & organisatie Begeleid door: Ann Vancompernolle, Directeur Personeel van vzw Borgerstein, Sint-Katelijne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dinsdag 6 maart - Lamot Mechelen. Workshop 5: Planning & organisatie Begeleid door: Ann Vancompernolle, Directeur Personeel van vzw Borgerstein, Sint-Katelijne."— Transcript van de presentatie:

1 Dinsdag 6 maart - Lamot Mechelen

2 Workshop 5: Planning & organisatie Begeleid door: Ann Vancompernolle, Directeur Personeel van vzw Borgerstein, Sint-Katelijne Waver Dirk Wijns, partner Legal Consult van Acerta Consult Discussiethema: Uitdagingen en keuzes in de werkorganisatie als je de wensen en mogelijkheden van de medewerkers en de aandacht en zorg die de personen met een handicap en de oudere mensen behoeven met elkaar wil verzoenen

3 Stellingen Mijn organisatie moet vooral continuïteit bieden in zijn HR aanpak en moet via vaste afspraken de belangrijkste hr-processen zo stabiel mogelijk houden De huidige generatie Y is narcistisch en neemt zichzelf als norm. Als werkgever moeten we dit niet nog meer gaan versterken door onze werking op hun verwachtingen af te stemmen. We moeten hen integendeel leren omgaan met andere normen en weerbaar maken voor mogelijke botsingen in hun loopbaan De leiding van mijn organisatie moet alle medewerkers maximale inspraak geven bij het organiseren en plannen van het werk (de werkroosters), weliswaar steeds in functie van de noden van de klanten of zorgbehoevenden. De arbeidsvrije dagen of uren voor oudere werknemers hebben er bij mijn organisatie toe bijgedragen dat de werkdruk voor de medewerkers beter beheersbaar is en dat het beroep aantrekkelijker geworden is

4 Stelling inzake organisatie stabiel HR-proces Mijn organisatie moet vooral continuïteit bieden in zijn HR aanpak en moet via vaste afspraken de belangrijkste HR-processen zo stabiel mogelijk houden

5 Stelling inzake organisatie stabiel HR-proces Enquête 84% akkoord – 16% niet akkoord Opmerkingen Akkoord, maar regelmatige toetsing aan beleid en correcte implementatie ervan Akkoord,constante opdracht om tevreden medewerkers te behouden Niet akkoord als je nog in ontwikkelingsfase bent Workshop?

6 Stelling: HR-organisatie moet de WN niet steeds in zijn normen te bevestigen De huidige generatie Y is narcistisch en neemt zichzelf als norm. Als werkgever moeten we dit niet nog meer gaan versterken door onze werking op hun verwachtingen af te stemmen. We moeten hen integendeel leren omgaan met andere normen en weerbaar maken voor mogelijke botsingen in hun loopbaan.

7 Stelling: HR-organisatie moet de WN niet steeds in zijn normen te bevestigen Enquête: Niet voorgelegd Workshop?

8 Stelling: maximale inspraak werknemers ifv noden van de klant/zorgbehoevende De leiding van mijn organisatie moet alle medewerkers maximale inspraak geven bij het organiseren en plannen van het werk (de werkroosters), weliswaar steeds in functie van de noden van de klanten of zorgbehoevenden.

9 Stelling: maximale inspraak werknemers ifv noden van de klant/zorgbehoevende Enquête 91% akkoord – 9% niet akkoord Opmerkingen Akkoord, maar inhoud “maximaal” Akkoord, maar moet in lijn zijn met organisatiedoelstellingen Workshop?

10 Stelling: arbeidsvrije dagen ouderen zijn goed voor beheersing werkdruk en aantrekkelijkheid beroep De arbeidsvrije dagen of uren voor oudere werknemers hebben er bij mijn organisatie toe bijgedragen dat de werkdruk voor de medewerkers beter beheersbaar is en dat het beroep aantrekkelijker geworden is

11 Stelling: arbeidsvrije dagen ouderen zijn goed voor beheersing werkdruk en aantrekkelijkheid beroep Enquête 25% akkoord – 75% niet akkoord Opmerkingen Akkoord, vooral nuttig bij aanwervingen Akkoord, mits vrijkomende uren door aanwervingen kunnen worden ingevuld Niet akkoord, zelfde werk soms uit te voeren door minder WN Niet akkoord, werkdruk is verschoven naar de jongeren Workshop?

12 ACERTA - Dag van de Social Profit 6 maart 2012 12 Workshop 5 Planning & Organisatie

13 ACERTA - Dag van de Social Profit 6 maart 2012 13

14 ACERTA - Dag van de Social Profit 6 maart 2012 14 I. Voorstelling van de organisatie 1 vzw – 600 medewerkers 3 zorgdomeinen: GZ – OZ - WEBO 1 missie

15 ACERTA - Dag van de Social Profit 6 maart 2012 15 Missie van de organisatie... een professionele begeleiding bieden aan personen met een handicap en aan ouderwordenden, en dit vanuit een fundamentele houding van respect voor de authenticiteit en de eigenwaarde van elke persoon...

16 ACERTA - Dag van de Social Profit 6 maart 2012 16 II. Visie op personeelsbeleid Integrale dienstverlening = voor volledige organisatie + alle medewerkers = ondersteuning bieden aan - de afdelingen: realisatie doelstellingen - het personeel: verschillende facetten tewerkstelling.

17 ACERTA - Dag van de Social Profit 6 maart 2012 17 II. Visie op personeelsbeleid Via competentie-ontwikkeling (CO) – link met missie + bedrijfsresultaat – uniforme taal - coherentie – positieve benadering

18 ACERTA - Dag van de Social Profit 6 maart 2012 18 III. Planning en Organisatie Diverse invalshoeken 1.ORGANISATIE (strategisch) =welke richting? kunnen omgaan met ∆ 2.TEAM/DIENST (operationeel) = opmaak werkrooster

19 ACERTA - Dag van de Social Profit 6 maart 2012 19 Planning en Organisatie (vervolg) TEAM/DIENST (operationeel) opmaak werkrooster -complexiteit -verschillende belanghebbenden -bron van werk(on)tevredenheid -maatwerk

20 ACERTA - Dag van de Social Profit 6 maart 2012 20 III. Case STRATEGISCH : invoering principes van CO: –competentiegericht aanwerven (2010) –VTO-beleid (2011) –coachend leiderschap (2012) databank personeelsgegevens als basis voor rapportering welzijn op het werk (werkdruk, absenteïsme)

21 ACERTA - Dag van de Social Profit 6 maart 2012 21 III. Case OPERATIONEEL : automatiseren van planning reglementair kader sectorkenmerken rol vakorganisaties rol leidinggevende spanningsveld: inspraak vs uniformiteit –belang van communicatie

22 ACERTA - Dag van de Social Profit 6 maart 2012 22 Contact? a.vancompernolle@borgerstein.be 015/56 02 00 www.borgerstein.be

23 Slot-Tip of Conclusie In principe is iedereen het erover eens dat we maximaal moeten proberen om de vragen van de medewerker te verzoenen met de behoeften van de organisatie Blijkt in elk geval een moeilijke oefening Voor eenieder spreekt het vanzelf dat één en ander slechts kan binnen de missie van de organisatie waarin de medewerker zich moet inschrijven De wetgever beperkt in belangrijke mate de planningsmogelijkheden. Dit leidt er geregeld toe dat werkgever niet tegemoet kan komen aan vragen van WN Interessante vaststelling is dat niemand van de deelnemers aan de enquête hierop heeft gewezen!

24 Together we run faster!


Download ppt "Dinsdag 6 maart - Lamot Mechelen. Workshop 5: Planning & organisatie Begeleid door: Ann Vancompernolle, Directeur Personeel van vzw Borgerstein, Sint-Katelijne."

Verwante presentaties


Ads door Google