De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring De Nieuwe Band Resultaten monitoringsonderzoeken 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring De Nieuwe Band Resultaten monitoringsonderzoeken 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring De Nieuwe Band Resultaten monitoringsonderzoeken 2010

2 Inhoud presentatie 1.Opzet onderzoeken 2.Bandentelling en parkaandeel 3.Aankoopintentie zakelijke rijders 4.Verkoopintentie garagebedrijven/bandenfitters 5.Conclusies

3 Over de onderzoeken Bandentellingen op 9 plaatsen, in totaal 4.294 banden geteld De onderzoeken naar de aankoop- en verkoopintentie bestonden uit een telefonische enquête op basis van een steekproef uit LISA. Dit is een belangrijk verschil met de vorige meting, waarover later meer Het onderdeel op basis van gegevens van AIR-serv is komen te vervallen. In plaats hiervan zal een procesbeschrijving worden opgenomen. De procesbeschrijving bestaat uit interviews met betrokkenen

4 Parkaandeel 2010 ≤ 185195 -205 -215 225 – 235 ≥ 245 totaal all-season VZS 11 022 winter VZS 10918133323 zomer VZS 608463281099 totalen VZS 728655611444 parkaandeel per breedtemaat 31%38%31%34% In 2009 was het parkaandeel van banden op de bandenlijst 26 of 36 procent (afhankelijk van gehanteerde lijsten). Afhankelijk van het gehanteerde percentage is de doelstelling (een stijging van 5 procent per jaar) dan wel of niet gehaald.

5 Aankoopintentie veiligheid en wegligging vormen voor zakelijke rijders de belangrijkste aspecten die meewegen bij de aanschaf van een band. Opvallend is dat het belang van de duurzaamheid en de prijs van een band voor deze groep afneemt In hoeverre zijn de volgende aspecten voor uw organisatie van belang bij de aanschaf van nieuwe banden? (1=onbelangrijk, 4=belangrijk, n=74 tot n=77).

6 Aankoopintentie In 2010 geven de bedrijven vaker aan dat de garage bepaalt welke banden er onder de auto’s worden gezet. Men overweegt ook minder vaak om voortaan VZS-banden aan te schaffen. Stellingen over intentie en gedrag (1=helemaal oneens, 5=helemaal eens, n=65 tot n=82)

7 Aankoopintentie de aankoopintentie van DNB onder zakelijke rijders neemt in 2010 af. Het is onduidelijk waar dit door wordt veroorzaakt. Men wil in 2010 bijvoorbeeld wel meer doen aan CO2-reductie. In welke mate bent u van plan de volgende keer dat er nieuwe banden onder auto’s uit uw wagenpark moeten worden gezet, te kiezen voor veilige, zuinige en stille banden? (n=76)

8 Verkoopintentie: bekendheid campagne de spontane bekendheid van de campagne onder de garagebedrijven en fitters halveert in 2010. Hier staat tegenover dat de geholpen bekendheid in 2010 hoger is (79 procent) dan in 2009 (56 procent). Spontane bekendheid DNB-campagne (n=88)

9 Verkoopintentie: informatie over DNB Nog steeds vindt een relatief groot deel (30 procent) van de bedrijven dat ze onvoldoende informatie over DNB hebben. Dit aandeel daalt in een jaar tijd wel (was 37 procent). Bijna een kwart (25 procent) acht zich in 2010 goed geïnformeerd, in 2009 was dit nog 12 procent. Men krijgt vooral informatie van de Bovag/VACO of rechtstreeks van de bandenfabrikant. Hoe goed vindt u dat u over DNB bent geïnformeerd? (n=69)

10 Verkoopintentie: gebruik bandenlijst Het gebruik van de bandenlijst veranderd in 2010 nauwelijks. Ongeveer een op de zes bedrijven heeft deze zelf geraadpleegd en een iets lager percentage gebruikt de bandenlijst ook bij de advisering van klanten. Heeft men zelf de bandenlijst geraadpleegd en gebruikt bij de advisering van klanten? (n=82 en n=78)

11 Verkoopintentie: genoeg informatie? Bijna tweederde (64 procent) van de bedrijven heeft naar eigen zeggen niet voldoende informatie beschikbaar om zijn of haar klanten te adviseren over DNB. In 2009 was dit nog 60 procent. Heeft u voldoende informatie over DNB gekregen om uw klanten te adviseren? (n=85)

12 Verkoopintentie: bandenlijst Tweederde van de garagebedrijven gebruikt de bandenlijst dan ook niet of nauwelijks in de advisering van klanten. Dat is jammer, want een groot deel van de klanten volgt dit advies op basis van de bandenlijst wel op. Informeert u klanten over de mogelijkheid om banden van de bandenlijst te kopen? (n=65)

13 Verkoopintentie: wat bepaalt de aanschaf? Zoals de figuur laat zien is het advies van de garage – op de aanschafprijs na – het belangrijkste aspect dat de bandenkeuze van de klant volgens de ondervraagde bedrijven bepaalt. Welke aspecten bepalen aanschaf van DNB bij klanten? (n=90)

14 Verkoopintentie: trends De vraag naar DNB neemt volgens veel bedrijven (71 procent) dan ook niet toe. Toch ziet bijna een kwart (22 procent) een lichte toename. Er is wel een relatief grote toename in de bewustwording van klanten over de bandenspanning. Ziet u een toename in... (n=79)

15 Conclusies Leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders zijn minder vaak van plan om voor DNB te kiezen. Deze bedrijven – en ook de particulieren – laten hun keuze voor banden in belangrijke mate bepalen door het advies van de garage/bandenspecialist Deze bedrijven zijn vaak van mening dat ze te weinig informatie hebben om klanten op basis van de bandenlijst te kunnen adviseren. Dit gebeurt dan ook nog weinig (in 15 procent van de gevallen). De sleutel ligt dan ook bij het informeren van de garagebedrijven en bandenfitters.


Download ppt "Monitoring De Nieuwe Band Resultaten monitoringsonderzoeken 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google