De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hart boven Hard toekomst-tweedaagse 28-29 mei 2016 Synthese input Wat vinden de HbH-actieven van HbH? Hoe zien onze achterbanbewegingen HbH?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hart boven Hard toekomst-tweedaagse 28-29 mei 2016 Synthese input Wat vinden de HbH-actieven van HbH? Hoe zien onze achterbanbewegingen HbH?"— Transcript van de presentatie:

1 Hart boven Hard toekomst-tweedaagse 28-29 mei 2016 Synthese input Wat vinden de HbH-actieven van HbH? Hoe zien onze achterbanbewegingen HbH?

2 overzicht Antwoorden HBH-actieven: per vraag Apart over lokale groepen Antwoorden achterbanbewegingen: per vraag Vooraf Het is veel, bijna teveel, zeer grote schat aan ideeën, zowel van de HBH-actieven als van de achterban-bewegingen Dikwijls ook andere formuleringen van hetzelfde verlangen

3 DEEL 1: uit de eigen beweging - HBH actieven: 60 formulieren -Per vraag: standpunten waarover eenheid is en kwesties waarover verschillende meningen zijn -Vragen 1 en 2: doel en verschil maken liggen soms dicht bijeen

4 Waartoe dient Hart boven Hard? Wat wil jij dat Hart boven Hard bereikt? Eenheid - Bijdragen tot maatschappelijke verandering door het gedachtengoed te beïnvloeden (“het alternatief framen”, een nieuw verhaal schrijven, een shift in het denken, de framing door politiek en media onthullen, het omverwerpen van het huidige dominante discours, …) -Mensen overtuigen dat ze wel een verschil maken, optimisme brengen -Koepel en verbinding van alle mensen, organisaties en initiatieven die een andere wereld willen

5 Waartoe dient Hart boven Hard? Wat wil jij dat Hart boven Hard bereikt? Discussie -Zelf alternatieven opstarten die burgers ten goede komen? -vs sociale strijd meevoeren -vs combinatie van sociale strijd en zelf alternatieven realiseren -Mee de alternatieven voor een postkapitalistische samenleving bij volgende verkiezingen mee aan de macht krijgen -Een brede maatschappelijke verandering faciliteren/realiseren -Het mag wel wat radicaler, kritischer -Zijn we een verbindend platform of een eigen beweging?

6 Waarin maakt Hart boven Hard het verschil? Eenheid -Het vermogen bruggen te bouwen tussen burgers, organisaties en diensten die eerder niet systematisch samenwerkten -Oplossingen, good practices, alternatieven voor de huidige samenleving in kaart brengen en naar het brede publiek brengen -Geen cynisme -Permanent laten zien dat we met veel geloven dat er alternatief is voor beleid van de 1% -Vrijuit spreken terwijl gesubsidieerde organisaties “moeten” oppassen -een huis voor mensen die zich willen engageren

7 Waarin maakt Hart boven Hard het verschil? Discussie -Door nadruk op positieve en alternatieve sneeuwt aanklacht, strijdaspect onder? -Nieuwe elan geven aan oude organisaties en groepen die vastzitten in routineus kader dit is onze taak niet, -het middenveldgevoel moet overstegen worden -We kunnen standpunten vanuit bestaande studiediensten uitdragen we moeten de eigen benadering van HBH meer uitwerken/onderbouwen

8 Wat zijn de grootste gebreken van Hart boven Hard? Eenheid -Boodschap van de Parade 2 te vaag, te versnipperd, gebrek aan geloofwaardigheid -Te veel van actie naar actie -Te weinig in de media -Nog te weinig bekend bij veel mensen -Te wit, te weinig jongeren -Te weinig verbeelding -Ondertekeningsmachine -Kennis en vorming krijgt te weinig focus, ook naar buiten -Samenwerking met TAC niet altijd eenvoudig -Europese samenwerking staat nergens

9 Wat zijn de grootste gebreken van Hart boven Hard? Discussie (1) -Te dicht bij de vakbonden samenwerking tussen HBH en vakbonden -Te veel impact van partijen en vakbonden onafhankelijke beweging -Te weinig impact op het beleid onderschatting van de echte relevantie van HBH -Te weinig transparant in de besluitvorming -Te weinig interne scholing -Verontwaardiging, aanklacht en protest verzwakt in de werking van HBH (tegenover beginperiode)

10 Wat zijn de grootste gebreken van Hart boven Hard? Discussie (2) -Te weinig slachtoffers van de crisis/systeem als referentie voor onze actie -overbevragen van de vrijwilligers vrijblijvendheid -Parade vraagt te veel werk Parade is moment van uitstraling -Teveel laten dicteren door actualiteit te weinig reageren op de actualiteit -Een nieuwe middenveldorganisatie worden unieke rol waarmaken

11 Welke oplossingen stel je voor? Eenheid -Meer concrete, eenvoudige en populaire boodschap -Standpunt over de verkiezingen lang op voorhand bespreken -Duidelijke democratische structuur, balans van de werking van het dagelijks bestuur, verkiezing nieuw dagelijks bestuur -Eenvoudige voorstellingsfolder -Permanente campagne voor diversiteit in de beweging

12 Welke oplossingen stel je voor? Discussie -Meer burgers organiseren -Inzetten op beperkt aantal concrete eisen/thema’s en die realiseren -Meer organisatoren om meer vrijwilligers te kunnen inschakelen -Programma van interne scholing (eerste “les”: wat is HBH?), zomerschool en/of lokale vormingsmomenten -HBH-TV -Zelf de democratie organiseren: volksparlementen, referenda -Zelf inzetten op alternatieven, zoals eigen munt, transitie, …

13 DEEL 2: over de lokale groepen Eenheid -Meer ondersteuning lokale groepen -Inschakelen van lokale mensen van nationale bewegingen die HBH genegen zijn -Lokale groepen zijn geen automatische mobilisatiekanalen voor nationale beslissingen/initiatieven

14 DEEL 2: over de lokale groepen Discussie -Schaal van de lokale groepen (per gemeente, wijk,.. vs stadsgewesten rond centrumsteden) -Minder investeren in lokale groepen -aparte jongerengroepen -Zwaar inzetten op lokale problemen -Lokale Behoeftenmonitor/kadaster opzetten -Band tussen bekommernis van HBH over afbouw lokale voorzieningen en werking lokale groepen -Onduidelijke rol van lokale kernen -Complexe relatie tot andere lokale bewegingen

15 DEEL 3: Achterban-bewegingen 11.11.11. Oxfam Wereldwinkel 4 kunstenaars Victoria Deluxe Samenlevingsopbouw Studenten Vluchtelingensteunorganisaties Greenpeace Climate Express

16 Soms overlappingen met inbreng HBH actieven Geen synthese, standpunten naast mekaar

17 Waarom steunt uw beweging, achterban HBH? Sluit dicht aan bij eigen eisen Alle positieve krachten die in grote lijnen dezelfde soort samenleving willen efficiënt verbinden om te komen tot een fundamenteel systemische verandering Frisse vorm van samenwerking, sympathiek, jong, dynamisch, boeiend forum Bijdragen aan mentaliteitsshift Sociale, economische en ecologische problemen zijn nauwer dan ooit verbonden Interessante instapmogelijkheid voor nieuwe mensen in sociale actie

18 Wat zijn jullie belangrijkste bedenkingen bij wat HBH tot nu al gedaan heeft, positief en negatief? Positief -Dat HBH bestaat -Enige beweging die alle streven naar “duurzaamheid” samenbrengt -Acties waren goed, slim, goed georganiseerd -De niet aflatende stroom van acties en standpunten werkt wel deugddoend -De lokale verankering -Maatschappelijk engagement mogelijk maken van kunst- en cultuurorganisaties

19 Wat zijn jullie belangrijkste bedenkingen bij wat HBH tot nu al gedaan heeft, positief en negatief? Negatief -Te weinig focus op speerpunten -Witte middenklassebeweging -Teveel vakbondsjargon -Niet meer duidelijk dat we allen dezelfde strijd voeren -Leeft dat echt, dat uitpakken met “bestaande alternatieven”? -in begin was HBH de aanklager, nu is dat veel minder

20 Wat verwachten jullie van HBH in de toekomst? Elk jaar aantal heldere strijdobjectieven Ontwikkelen van gemeenschappelijk en gedeeld bewustzijn De rol van aanklager: bij cipiersstaking duidelijk stellen: dat komt ervan als je bespaart, afbouwt, ontmantelt Bij alles nadenken om te voorkomen een klassieke organisatie te worden Meer mondiale aandacht

21 Wat kan HBH doen om jullie belangrijke doelstellingen te helpen realiseren? Grondrechten van alle burgers keihard verdedigen, alle grondrechten van alle burgers Helpen als we lokale tour van vlaanderen doen rond lokale initiatieven Meer engagement van deelnemende organisaties uitlokken door meer campagnematig te werken, ieder doet zijn eigen aspect, voor iedereen is “Hart” iets anders

22 Wat moet er veranderen aan HBH opdat jullie achterban er meer kan aan meedoen? Zichtbaarheid op lokaal vlak is te klein Cultuur draait meer om het interne, het metaforische, het zoeken naar andere formuleringen, HBH nu een heel eenzijdig mobiliserend platform (zijn beide te verenigen?). HBH heel klassiek, niet fantasierijk of avontuurlijk Actief mensen in armoede opzoeken Actief op zoek gaan naar geschikte profielen voor de stuurgroep

23 Hoe zou je HBH in één zin omschrijven? Wat wens je HBH toe voor de toekomst? Een nieuwe burgerbeweging met een hernieuwd kritisch en strijdbaar potentieel! Warmhartig en sympathiek, maar soms wat vaag Duurzame werking zodat het lang kan bestaan en niet occupy-gewijs verdwijnt Geen jaarkalender, één keer straf naar buiten komen Wat ik HBH concreet toewens: de revolutie Doorzettingskracht, verbeelding, strijdbaarheid Als tussen 12 en 15% van de samenleving in een ander richting gaat, begint er grote maatschappelijke verandering Het moet gekker, de verbeelding moet het overnemen Hart Boven Hard, beter kan het niet gezegd


Download ppt "Hart boven Hard toekomst-tweedaagse 28-29 mei 2016 Synthese input Wat vinden de HbH-actieven van HbH? Hoe zien onze achterbanbewegingen HbH?"

Verwante presentaties


Ads door Google