De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsgericht werken OGP6 2015-2016 Hans van Doremalen Marion Steegh.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsgericht werken OGP6 2015-2016 Hans van Doremalen Marion Steegh."— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsgericht werken OGP6 2015-2016 Hans van Doremalen Marion Steegh

2 Kijken naar kinderen die een andere vorm van aandacht nodig hebben http://youtu.be/lTMLzXzgB_s https://www.youtube.com/watch?v=0vxZM S3HMpghttps://www.youtube.com/watch?v=0vxZM S3HMpg 2

3 OGP6 Deelopdrachten: Werken met de cyclus Handelingsgericht werken Uitvoeren van een actieonderzoek (Fred Vonk) Zelf materiaal maken en verantwoorden Persoonlijke verdieping 3

4 Inhouden bijeenkomsten PPO Handelingsgericht werken (HGW) Ecologische pedagogiek Groepsoverzichten/groepsplannen Instrumenten om ontwikkeling van kinderen in beeld te krijgen Passend onderwijs Interventies voor kinderen die het moeilijk hebben op gebied van gedrag Rol van ouders in de school en het voeren van gesprekken Kinderen met ASS Oderwijsbehoeften op gebied van weerbaarheid/pesten Kindermishandeling 4

5 Doelen bijeenkomst 1 en 2 De studenten kunnen: de uitgangspunten van Handelingsgericht werken (HGW) uitleggen de fase HGW Waarnemen vanuit het perspectief van het kind onderzoeken. de fase HGW Waarnemen vanuit het ecologische krachtenveld onderzoeken. oefenen met het in kaart brengen van stimulerende en belemmerende factoren voor de ontwikkeling van een kind. 5

6 6

7 Model HGW

8 oriëntatie op begrippen Groepsoverzicht? Onderwijsbehoeften van leerlingen? Clusteren van leerlingen? Waarom? Groepsplan? 8

9 7 uitgangspunten HGW 1. De leerkracht doet ertoe 2. Uitgaan van onderwijsbehoeften 3. Positieve aspecten zijn van groot belang/positieve grondhouding! 4. We werken constructief samen (ouderbetrokkenheid) 5. Het gaat om afstemming en wisselwerking 6. Het handelen van de leerkracht is doelgericht. 7. De werkwijze is systematisch en transparant. 9

10 Uitgangspunt 1: HGW De leerkracht doet ertoe! 10

11 Uitgangspunt 1: De leerkracht doet ertoe!

12 In het onderwijs werkt alles! 12

13 Zet eens in de goede volgorde. Feedback Woordenschatprogramma’s Ouderbetrokkenheid Jezelf voorspellen (cijfer, vaardigheden) Verhuizen Verkleinen van de klassen Voettekst13

14 Voettekst14 Lijst van Hattie 1.44 jezelf voorspellen (verwachtigen) 0.75 feedback 0.69 woordenschatprogramma’s 0.49 ouderbetrokkenheid 0.22 verkleinen van de klassen - 0.34 verhuizen

15 Andere ‘’mindset’’ van de leerkracht bij HGW ‘’Heb ik dit goed uitgelegd’’ i.p.v. ‘’snappen jullie het?’’ Niet wat de leerling ‘’heeft’ of ‘’is’’, maar wat de leerling nodig heeft, is leidend voor het handelen van de leerkracht. 15

16 Dorre grond stroomt over als er teveel water op komt. 16

17 uitspraken van kinderen volgens Luc Stevens (2005). Zin in school. Amersfoort, CPS ‘Soms gaat de juf iets uitleggen, terwijl we het in dezelfde tijd allang zelf hadden kunnen doen.’ (groep 6) ‘Ik vind het niet leuk als het te gemakkelijk is. Ik vind het niet leuk als ik een antwoord telkens meteen weet.’ (groep 8) ‘Ik zou willen dat ik niet alles hoef te maken, maar dat het dan toch goed is. Want als ik alles af moet hebben moet ik heel snel werken en dan maak ik meer fouten, dus dan doe ik liever wat minder, maar wel goed.’ (groep 5) ‘Juffen en meesters die van kinderen houden, vinden je aardig en geven je veel aandacht. Ze praten met je.’ (groep 7) 17

18 Uitgangspunt 2: Onderwijsbehoeften staan centraal: oefening https://www.youtube.com/watch?v =lf0L_Vi2RtA

19 Uitgangspunt 4: Bij welke stappen zou je ouders kunnen betrekken en hoe? waarnemen begrijpenplannen realiseren 1) Evalueren groepsplan en verzamelen leerlingengegevens in groepsoverzicht 2) Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 3) Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen 4) Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 6) Uitvoeren van het groepsplan 5) Opstellen van het groepsplan

20 keuze van selectie drie casuskinderen (OGP6) Je start met het bestuderen van het groepsplan van jouw stagegeroep. Selecteer daaruit gegevens van drie kinderen die jij nauwgezet gaat volgen in hun ontwikkeling. Raadpleeg de mentor. Starten met : fase Waarnemen! 20

21 Fase 1: Waarnemen

22 Sociaal ecologische model Bronfenbrenner (1979) 22

23 Bronfenbrenner: ‘’Willen we werkelijk problemen van kinderen doorgronden, dan moeten we die zoeken in de omgeving waarin ze dagelijks leven (Sipman, 2014).

24 oefening: Waar kom je vandaan? 1. Uit wat voor een gezin kom je? 2.Op wat voor een school heb je gezeten? 3.Hoe was de buurt waar je opgroeide? 4.Zat je bij een vereniging? 5.Wat voor een relatie had je met je broers en zusjes 6.Hoe was de relatie tussen je ouders? 7.Hoe ging je om wanneer je verloor met sporten? 8.Hadden je ouders veel contact met mensen uit de buurt? 9.Hoe was de relatie tussen je broers/zussen met je vader/moeder? 10.Werkten je ouders en zo ja waar? 11.Konden jullie als gezin op vakantie? 12..Zat een van je ouders in de politiek of in een bestuur van een vereniging? 13.Hoe beschrijf je het land waarin je bent opgegroeid qua politiek en religie? 16.Welke gebeurtenissen hebben er in de tijd dat je kind was en nu plaatsgevonden in de wereld die indruk op je hebben gemaakt? 24

25 Verschillende factoren van invloed op ontwikkeling: voorbeelden In kaart brengen van stimulerende en belemmerende factoren vanuit het perspectief van het kind (zie instrument B2. Kijkwijzer Ecologie van de leerling) 1. kind 2. leerkracht 3. groep 4. school; team, zorg, concept 5. thuis; vrije tijd, vrienden en samenleving

26 Vanuit het perspectief van het kind kijken! Oefening in tweetallen: Schrijf in de kolom op alle vijf gebieden een stimulerende en een belemmerende factor voor ontwikkeling vanuit het perspectief van een kind. En Doe hetzelfde vanuit jezelf als Hbo-student!

27 Stellingen: geef een waarde aan op een schaal van 1 t/m 10 Geef aan op een schaal van 0-10 in hoeverre je het eens bent met de stellingen. Ik geef kinderen nooit de schuld als ze iets in mijn ogen niet goed doen op gebied van leren. Ik ben als leerkracht er verantwoordelijk voor dat kinderen zich optimaal ontwikkelen (0-10) Toetsresultaten van leerlingen zijn informerend niet leidend (0-10) Evalueren van je handelen als leerkracht is belangrijker dan het evalueren van gedrag van leerlingen (0-10) Ik vraag feedback (aan collega’s, lln, IB) over mijn handelen als leerkracht (0-10) 27

28 Literatuur Meersbergen,E. van en Vries, P, de (2013).Handelingsgericht werken in passend onderwijs. Utrecht: Perspectief Uitgevers http://wij-leren.nl/ontwikkeling-kinderen.php Professor luc Stevens over ontwikkeling van kinderenhttp://wij-leren.nl/ontwikkeling-kinderen.php 28


Download ppt "Handelingsgericht werken OGP6 2015-2016 Hans van Doremalen Marion Steegh."

Verwante presentaties


Ads door Google