De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Accountantscontrole Beoordeling registratiesystemen 18 juni 2009 Utrecht 1 Stedendag verantwoording GSBIII 2005-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Accountantscontrole Beoordeling registratiesystemen 18 juni 2009 Utrecht 1 Stedendag verantwoording GSBIII 2005-2009."— Transcript van de presentatie:

1 Accountantscontrole Beoordeling registratiesystemen 18 juni 2009 Utrecht 1 Stedendag verantwoording GSBIII 2005-2009

2 Rol en verantwoordelijkheden accountant –De accountant voert een beoordeling uit op de deugdelijke totstandkoming, dit omvat niet de inhoudelijke juistheid –De bevindingen worden opgenomen in de voorgeschreven tabel in het Rapport van Bevindingen Werkzaamheden: –Risicoanalyse –Beoordeling van onderliggende administraties –Aansluiting van de SiSa-bijlage met de onderliggende administraties

3 FAQ’s accountantscontrole Consequenties als de deugdelijke totstandkoming van de prestatie is niet vast te stellen? Er bestaat op het moment van opstellen van de jaarrekening 2009 voor de gemeente een onzekerheid over de aan die prestatie gekoppelde rijksbijdrage. In de jaarrekening 2009 dient de gemeente deze onzekerheid toe te lichten en te kwantificeren (het aan de prestatie gekoppelde bedrag). Voor de gemeente en de accountant is in dit geval sprake van een onzekerheid in de verantwoording. Als de onzekerheid toereikend is toegelicht, heeft de onzekerheid geen invloed op het accountantsoordeel. De accountant kan overwegen een (niet-verplichte) toelichtende paragraaf op te nemen in de accountantsverklaring, waarin wordt verwezen naar de toelichting die de gemeente geeft in de jaarrekening 2009 ten aanzien van de onzekerheid. Omdat ook bij de inhoud van de SiSa-bijlage een onzekerheid over die prestatie-indicator bestaat, dient de accountant daarnaast de omvang vast te stellen van het bedrag dat (maximaal) is gemoeid met de onzekerheid over de prestatie-indicatoren en dat rapporteren in het SiSa-onderdeel in het rapport van bevindingen bij de jaarrekening. (12 maart 2009a)

4 FAQ’s accountantscontrole Consequenties als de deugdelijke totstandkoming van de prestatie niet is vast te stellen? Onzekerheid over rijksbijdrage bij prestatie Toereikende toelichting en kwantificering => Onzekerheid in de verantwoording => Eventueel toelichtende paragraaf in accountantsverklaring Effect op SiSa-bijlage

5 FAQ’s accountantscontrole Deugdelijke totstandkoming bij gebruikmaking van rijksbronnen De accountant stelt in dat geval de deugdelijke totstandkoming vast doordat er gebruik is gemaakt van een rijksbron. De accountant dient nog wel vast te stellen dat de verantwoorde prestatie aansluit op de rijksbron.

6 FAQ’s accountantscontrole Wijze van beoordeling van de administratie van derden? De accountant van de derde partij geeft een verklaring af aan de gemeente. Waar het op neer komt is dat de accountant van de derde partij op een dusdanige manier zijn verslag inricht, dat de accountant van de gemeente zeker kan vaststellen dat de controle op de verantwoording door de derde is verricht conform de geldende wet- en regelgeving en dat die informatie ook op een deugdelijke manier tot stand is gekomen.

7 Praktijkvoorbeeld I –Werkgroep GSB met alle (pijler)coördinatoren en financieel medewerkers én accountant –Doornemen van alle prestatie-indicatoren en vaststellen hoe deugdelijke totstandkoming kan worden vastgesteld: 1.Rijksbronnen: geen controlewerkzaamheden accountant tot jaarrekening 2009 2.Interne registratiesystemen: tijdens tussentijdse controle 2009 deugdelijke totstandkoming beoordelen 3.Bronnen van derden: vóór einde van 2009 een verklaring van de accountant van de instelling omtrent deugdelijke totstandkoming

8 Praktijkvoorbeeld II Bij jaarrekeningcontrole 2009 resteert: 1.Rijksbronnen: –Vaststellen aansluiting SiSa-bijlage met rijksbron-gegevens 2.Interne registratiesystemen: –Vaststellen dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de opzet en het bestaan van het registratiesysteem –Vaststellen aansluiting SiSa-bijlage met intern registratiesysteem 3.Bronnen van derden: –Vaststellen dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de opzet en het bestaan van het door de accountant beoordeelde registratiesysteem (bestuursverklaring afdoende) –Vaststellen aansluiting SiSa-bijlage met beoordeeld registratiesysteem

9 Goede suggesties? Vragen? 9


Download ppt "Accountantscontrole Beoordeling registratiesystemen 18 juni 2009 Utrecht 1 Stedendag verantwoording GSBIII 2005-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google