De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11. De gebeurtenissen in de eindtijd in de eindtijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11. De gebeurtenissen in de eindtijd in de eindtijd."— Transcript van de presentatie:

1 11. De gebeurtenissen in de eindtijd in de eindtijd

2 2 “Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afge­broken!’ Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afge­broken!’ ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?(24:2,3) ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?(24:2,3)

3 1.Hoe past de idee van een ‘einde’ in Gods plan voor mens en wereld ? In welke mate kunnen de begrippen ‘schepping’ en ‘herschepping’ bijdragen tot een goed begrip? 2.Boezemt de idee van een / het einde je angst in, of kijk je er hoopvol naar uit? Waarom? Vergelijk dit met wat Jezus’ bedoeling was (lees Lucas 21:28 – “Richt je op, hef je hoofd, je verlossing is nabij!”)

4 42 “Wees waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 44 Daarom moeten ook jullie klaar-staan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.” 50 Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent…”

5 1.Wat betekent volgens jou die nadruk op het niet kunnen kennen van het tijdstip? Zou jij het precieze tijdstip willen kennen? Waarom wel / niet? 2.Is er toch niet een soort tijdsgebonden urgentie ? Kan het einde (of : mijn einde) niet ieder moment daar zijn? Wat betekent dit concreet? 3.Kun of mag je van het begrip ‘urgentie’ gebruik maken om mensen bang te maken zodat ze zich bekeren? Waarom / waarom niet? Wat is de waarde van zo’n bekering? 4.Hoe reageer jij op het uitblijven van Jezus’ weder- komst? De eerste christenen verwachtten reeds Jezus’ wederkomst, en wij wachten nog steeds…

6 Tekenen van de eindtijd of tekenen der tijden? ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kun- nen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? – Mat 24:3

7 1.“Tekenen om de ogen te openen en in te zien / bevrijding en oprichting.” Wat moeten gelo­vigen vandaag ‘zien’? En hoe kan er concreet bijgedragen worden tot bevrijding en oprichting? 2.Wat betekent het volgens jou wanneer gesteld wordt dat wij als adventgelovigen / Adventkerk een profetische opdracht hebben?

8 Verleiding en verwarring : valse profeten, valse christussen, afval Oorlogen, hongersnoden, aardbevingen... Onderdrukking en vervolgingen, onrust... Kosmische tekenen Morele ontaarding Verkondiging van het evangelie in de hele wereld.

9 1.Wat denk je : Matt. 24 = tekenen van de eindtijd of tekenen der tijden ? Welke boodschap wil Jezus doorgeven met het aangeven van ‘tekenen’. Wat moeten wij begrijpen? 2.Hoe evalueer jij ‘onze tijd’? Herken je sommige ‘tekenen’ die Jezus aanhaalt? Probeer actuele toestanden te duiden… 3.In welke mate kan je geloof je helpen om sereen te blijven in moeilijke tijden?

10 1.Wat denk jij: zijn er in deze tijd mensen nodig die zeggen ‘kijk, nog een teken!’, of mensen voor wie het evangelie een kracht is die hen verandert en die hen helpt om de hand te reiken? 2.Vergelijk de tekenen van moeilijke tijden (Mat 24 – oorlog, twist, geweld, honger...) met de principes van het Koninkrijk in de zaligsprekingen (Mat 5) en het verhaal over het laatste oordeel (Mat 7). 3.“Het evangelie zal gepredikt worden in de hele wereld”...: een aansporing om een boekhouding bij te houden van talen waarin de bijbel al vertaald werd en het aantal ‘geëvangeliseerde’ volken? Of gaat het om een herinnering aan onze evangelische verantwoorde- lijkheid, zowel als individueel gelovige als in groep?

11 “Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huisperso- neel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daar- mee bezig is wanneer zijn heer komt. “ (Matteüs 24:44-46)

12 FRONIMOS: wijs - verstandig “Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.” (Mat 7:24) Een mooie lamp is niet genoeg… ze moet ook branden en licht geven ! Mat 25

13 1.Waar slaat volgens u de urgentie op en wat betekent het om ‘klaar te zijn’ of te ‘waken’? 2.Moeten we inzoomen op de toekomst, of eerder op het leven dat ondertussen verder gaat ? Ligt het accent op het wachten en uitkijken of op wat we doen in die tussentijd? Hoe zie jij de essentie van onze ‘Adventboodschap’ of van onze actie als Adventkerk (of: Adventisten) in onze hedendaagse maatschappij?  In het Frans is er een betekenisvolle woordspeling: zijn we Adventisten, mensen die zich laten inspireren door de idee van wederkomst en herstel, of attentisten - mensen die ‘wachten’? 3.Wat kan iemand ongeschikt maken voor het Koninkrijk ? Gebrek aan kennis van leerstellingen, profetieën, tekenen...? 4.Wat zijn volgens u de voordelen en implicaties van geloof in Jezus’ wederkomst? Is er ook een gevaar bij een verkeerd begrijpen?

14 2 ‘De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. 3 Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. 4 Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. 23 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. JAMMER, zo jammer !

15 Overloop samen in Matteüs 23 wat Jezus zo jammer vond in zijn tijd. Zijn er zaken bij die vandaag nog herkenbaar zijn? Hoe kunnen we een en ander voorkomen? Waarop zouden we het accent moeten leggen in onze geloofs-, godsdienst- en kerkbeleving?


Download ppt "11. De gebeurtenissen in de eindtijd in de eindtijd."

Verwante presentaties


Ads door Google