De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VMO Congres 13 mei 2016 mr. Kim Roelofs, mediator SiB en MfN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VMO Congres 13 mei 2016 mr. Kim Roelofs, mediator SiB en MfN."— Transcript van de presentatie:

1 VMO Congres 13 mei 2016 mr. Kim Roelofs, mediator SiB en MfN

2 Onderwerpen Introductie Waarom herstelbemiddeling? Toelichting op werkwijze Cijfers en onderzoek Mediation in strafzaken Stellingen

3 Wat is een bemiddeling? Slachtoffer-daderbemiddeling is het letterlijk en figuurlijk bij elkaar in beeld brengen van partijen betrokken bij een misdrijf en het contact tussen hen te faciliteren door wensen en behoeften op elkaar af te stemmen.

4 Geschiedenis SiB Oorsprong SiB: sinds 1990 uitvoerder van leerstraffen en cursussen voor jeugdige daders. Doel: om het slachtoffer in beeld te brengen 2007: SiB wordt door Ministerie aangewezen voor landelijke ontwikkeling en implementatie van herstelbemiddelingen 2012: Wetsverandering (51h Sv); slachtoffer en verdachte zo vroeg mogelijk informeren over de mogelijkheden tot bemiddeling en strafrecht dient dit mee te wegen 2012: Einde projectstatus SiB, structurele financiering 2013: Start pilots mediation in het strafrecht 2015: Evaluatie pilots en beleidsreactie Minister vd Steur

5 Motivatie deelname dader Spijt betuigen Verantwoordelijkheid nemen Zijn kant van het verhaal vertellen Vragen beantwoorden Angst wegnemen Positieve stap nemen

6 Motivatie deelname slachtoffer Antwoorden krijgen De dader in de ogen kunnen kijken Erkenning krijgen Uit de rol van slachtoffer stappen

7 Voorwaarden SiB bemiddeling Er is aangifte gedaan van het misdrijf en een verdachte is aangehouden Dader neemt verantwoordelijkheid voor zijn aandeel in het misdrijf/ongeval Vrijwillige deelname van beide partijen Vertrouwelijkheid van het proces Zelfbeschikking Tijdens het bemiddelingsproces keuze voor mediation of bemiddeling buiten strafrecht Bemiddelaar is onafhankelijk en neutraal Slachtoffer is een natuurlijk persoon

8 Doelstelling SiB Begeleiden proces waarin dialoog tussen slachtoffer en dader mogelijk wordt Samen kijken naar gevolgen, motieven en vragen rondom het misdrijf Bijdragen aan herstel Bijdragen aan schuldverwerking

9 Contactvormen Gesprek Pendel Brief Herstelbijeenkomst

10 Cijfers 2015 2000 aanmeldingen: 25% vanuit het slachtoffer en 74% vanuit de dader Belangrijkste verwijzers: OM, RvdK en SHN 1 op de 3 zaken mediation in strafzaken

11 Cijfers & Onderzoek Jaarlijks 2000 zaken aangemeld, 31% komt tot bemiddeling, 1 op 4 zaken mediation Meerderheid van slachtoffers en daders (85%) zien de bemiddelde contacten als waardevol en zijn tevreden Slachtoffers ervaren minder angst en minder woede richting dader na een slachtoffer- daderbemiddeling Impact op dader: opluchting en meer inzicht in gevolgen * Wetenschappelijk onderzoek o.l.v. Dr. Sven Zebel / Impact in Beeld

12 Waarom mediation in strafzaken? Definitie Europese richtlijn: “Een proces, waarbij het slachtoffer en de dader in staat worden gesteld, indien zij er vrijwillig mee instemmen, actief deel te nemen aan het oplossen, met behulp van een onpartijdige derde, van zaken die het gevolg zijn van een strafbaar feit.”  Positie van het slachtoffer versterken, mogelijkheid om in gesprek te gaan met verdachte, bijvoorbeeld over schadeherstel.  Verdachte en slachtoffer kunnen zelf invloed uitoefenen op het verloop van de strafzaak en de afdoening  Eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht & groter gevoel van rechtvaardigheid ontwikkelen  Uiteraard op vrijwillige basis

13 Een paar feitjes Art. 51h Sv 6 Pilots in de OM-fase, met name bij ZSM: –Amsterdam, Noord-Holland, Breda/Middelburg, Brabant-Oost, Den Haag en Rotterdam Minderjarigen & meerderjarigen Allerlei verschillende strafbare feiten Zo min mogelijk criteria, enkele contra-indicaties Resultaat /vaststellingsovereenkomst wordt aan het dossier toegevoegd Hele arsenaal afdoeningsmodaliteiten staat open

14 Strafrecht Generale preventie

15 Strafrecht Generale preventie

16 Evaluatie mediation pilots Deelnemers vaak bekenden van elkaar, vaak na geweldsdelict, relatief lichte. Hoge bereidheid om deel te nemen. Motivatie: om recidive te voorkomen en om de dialoog aan te gaan. Tevredenheid over proces, wel twijfel vanuit slachtoffer over duurzaamheid uitkomst. Reactie minister: voorwaarden aanscherpen om vrijwillige deelname te garanderen. Naleving afspraken nog niet geregeld (voorw. sepot)

17 Toekomst mediation/bemiddeling Prinsjesdag 2015 beleidsreactie Minister van der Steur: maatwerk, geen budget. Momenteel nadere uitwerking. Dit najaar beleidskader. SiB is voorstander van keuzevrijheid: mediation of bemiddeling parallel aan het strafrecht. Zowel mediation als bemiddeling kunnen naar SiB worden verwezen.

18 Bedankt voor uw aandacht Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via www.slachtofferinbeeld.nl Volg SiB op


Download ppt "VMO Congres 13 mei 2016 mr. Kim Roelofs, mediator SiB en MfN."

Verwante presentaties


Ads door Google