De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond Ouders 2 e jaars E RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 17 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond Ouders 2 e jaars E RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 17 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond Ouders 2 e jaars E RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 17 mei 2016

2 Doel van vanavond Uitleggen wat er verandert voor jullie kinderen Uitleggen hoe de teamindeling tot stand komt Uitleggen hoe de selecties tot stand komen Uitleggen hoe de trainingen e.d. gaan verlopen Uitleggen en inventariseren hoe ouders het spelplezier van hun kinderen kunnen vergroten Jullie vragen beantwoorden

3 Van E naar D Wat verandert er voor jullie kinderen?

4 Wat verandert er? Van half naar heel veld Vaste / beperkt aantal posities in het veld Vaste keepers waar mogelijk Wedstrijden kunnen op ieder moment van de dag zijn, en niet meer per se `s morgens (vroeg) Voorcompetitie (tot Herfstvakantie) en hoofdcompetitie Eerste /opleidingsteams

5 Wat verandert er voor jullie? De KNHB en Leonidas willen het niveau van fluiten verhogen. Er zal meer beroep worden gedaan op ouders waarbij we hopen dat die het fluiten ook leuk gaan vinden. Zaal competitie. Fluiten: – E6/8-tallen: ouders – C/D teams: A- of B-spelers – A/B teams: volwassenen Daarom moeten alle teams volgend seizoen minimaal 2 ouders leveren die 5 keer zullen fluiten. – Altijd voor of na een eigen thuiswedstrijd – Voorkeur voor niveau wordt rekening mee gehouden Scheidsrechterskaart halen gaat via E-learning, en een examen op een avond bij Leonidas.

6 Teamindeling junioren

7 Plezier voorop Uit het Beleidsplan voor de jeugd van Leonidas: – Iedere speler/speelster moet met plezier kunnen hockeyen, op zijn of haar niveau. – Daarnaast pogen we voor iedere speler en speelster voortdurend voldoende uitdaging te bieden, zodat jeugdspelers altijd blijven ontwikkelen.

8 eerste- en opleidingsteams Alle eerste teams zijn selectieteams Als een tweede team voldoende kwaliteit heeft in de C lijn, is het een opleidingsteam, in de D lijn is het tweede team altijd een opleidingsteam. – In de C lijn moet het team in ieder geval 1 e klasse niveau aan kunnen en uit 4 teams in de lijn bestaan. Eerste team bestaat uit de beste spelers De overige teams in de D-lijn worden ook op sterkte ingedeeld

9 Eerste team en opleidingsteam Eerste team:  vrijwillige keuze. 3x/week trainen 1x/week wedstrijd en looptraining.  2 jokers om 2x ongeacht de reden niet te hoeven komen trainen. ( geldt niet voor een vrijdag training)( of derde training als er niet op vrijdag getraind wordt)  Verder serieuze inzet gevraagd.  hogere contributie door toeslag eerste lijn. Opleidingsteam:  Vrijwillige keuze. 2x/week trainen 1x/week wedstrijd. Start week van 15 augustus  3 jokers om 3x ongeacht de reden niet te hoeven trainen ( geldt niet voor vrijdag)  Verder serieuze inzet gevraagd.

10 Indeling breedte teams De spelers die niet in aanmerking komen voor een selectie team of opleidingsteam worden ingedeeld in de breedteteams. Leidraad bij de indeling (op sterkte!): – Vaardigheden van de spelers, zoals beoordeeld door de coaches volgens het beoordelingsformulier en tijdens de trainingen. – Vriendjesformulieren Als je bij een vriendje wil blijven kan dat leiden tot indeling in een lager team dan op grond van vaardigheden zou gebeuren. Je mag 1 vriendje opgeven.

11 Aantallen Bij de D streven we naar teams van 13 tot maximaal 15 spelers Stand per 17 mei 2016: – Meisjes: 8-9 teams – Jongens: 4 teams Later in het seizoen zullen spelers uit JE1/ME1 invallen bij breedte D-teams

12 Selectiebeleid junioren

13 Uitnodiging voor selectie? Op basis van de beoordelingen van de trainers, coaches en technische staf, worden spelers uitgenodigd voor selectietrainingen. Streven naar 26-32 incl keepers. De technische staf bepaald bij verschillen van inzicht tussen trainer / coach en technische staf Tijdens deze trainingen is een aantal onafhankelijke beoordelaars belast met de taak de verschillende spelers uit één lijn met elkaar te vergelijken, om zodoende tot een juiste teamindeling te komen.

14 Keepers De keepers van Leonidas krijgen een aparte beoordeling van de Rotterdamse Hockey Keepers School. Daarnaast worden zij beoordeeld door hun eigen coach. Op basis van deze beoordelingen geeft de keeperscoördinator een advies af voor wat betreft de selectie van keepers voor het selectie- en opleidingsteam, en voor de indeling in de recreatieteams. De uiteindelijke indeling gebeurt door de verschillende beoordelaars, alles onder verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie

15 Tafeltjes avond 29-6 Nadat de indeling van alle teams bekend is gemaakt, biedt de Jeugdcommissie tijdens de tafeltjesavond nog de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over deze indeling. Voor kinderen die zijn afgevallen voor het selectieteam of het opleidingsteam, wordt de mogelijkheid geboden om uitleg te vragen over de beweegredenen van de beoordelaars. Tijdens de Tafeltjesavond kan worden gesproken met leden van de Jeugdcommissie om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor evt wissels. Garanties kunnen echter niet worden gegeven. Na de tafeltjesavond is het in principe niet meer mogelijk wijzigingen in de teamindeling door te voeren.

16 Open selectie De selectie heeft een open karakter, wat betekent dat gedurende het seizoen spelers kunnen afvallen en kunnen worden toegevoegd aan het selectieteam Mogelijke redenen: Op basis van ontwikkeling of gedrag wordt besloten dat een speler uit een lager team wordt ingedeeld bij een selectieteam, waarbij een speler uit het selectieteam bij een lager team wordt ingedeeld; Een speler kiest zelf voor het verlaten van een selectie- of opleidingsteam, om wat voor reden dan ook, waarna het selectie- of opleidingsteam weer moet worden aangevuld; Een langdurige blessure (meer dan 8 weken) van een speler in een selectieteam, waardoor het meespelen met de competitie in het selectieteam na de revalidatie een te grote stap zou zijn.

17 Data selectietrainingen Jongens en Meisjes D: Data volgen via de site

18 Trainingen

19 De trainingen Ieder team traint 2 keer per week, start 29 augustus. Alleen De 1 e teams trainen 3 x per week. Start verplicht week van 15 augustus voor D teams (C B en A starten week van 8 augustus) Trainingen zijn voor iedereen verplicht. (Dus huiswerk leren plannen) De trainingen zullen gegeven worden door de A en B jeugd aan de C en D teams De jongere breedte trainers worden begeleid door de diverse veldcoördinatoren. Dit zijn trainers met veel ervaring op hoog niveau. Zij staan niet iedere week bij het zelfde team. Dit doen ze roulerend. De trainingsstof wordt gevolgd via een app van de HEY academie, dus de trainers staan met hun telefoon in de hand!

20 En verder… woensdag 6 juli kennismakingsavond D 18.00-19.30u

21 De ouders Ook in de jeugdteams blijven de ouders een belangrijke rol spelen Rijden naar uitwedstrijden Wedstrijdtafel beurt Scheidsrechter bij thuiswedstrijden bij A en B teams Scheidsrechters eigen team in de zaal Coach of manager Positieve supporter zijn Meehelpen bij organiseren toernooien

22 De ouders Verder zijn we regelmatig op zoek naar versterking van – Jeugdcommissie – Toernooicommissie – Scheidsrechterscommissie (indelingscommissie)

23 Belangrijke data 29 juni Tafeltjesavond 6 juli Kennismakingsavond nieuwe teams D 1800-1930u. Voor spelers en ouders. 27 augustus Bron Luijke opwarmtoernooi voor JD1 en MD1 3 september Desiderius toernooi voor alle overige JD, MD (en A,B en C junioren)teams 10 september start competitie voor alle D- teams

24 Vragen?


Download ppt "Informatie avond Ouders 2 e jaars E RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 17 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google