De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFO AVOND zorgkundige Logistiek assistent Verzorgende zorgkundige CVO LBC Sint-Niklaas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFO AVOND zorgkundige Logistiek assistent Verzorgende zorgkundige CVO LBC Sint-Niklaas."— Transcript van de presentatie:

1 INFO AVOND zorgkundige Logistiek assistent Verzorgende zorgkundige CVO LBC Sint-Niklaas

2 Zorgen voor… CVO LBC Sint-Niklaas

3 Je toekomst?…  Knelpuntberoep: meer dan 150 openstaande jobs in Oost-Vlaanderen  Sociale omgeving:  werken in team  contact met zorgvragers  Boeiende studie  Motivatie!!! CVO LBC Sint-Niklaas

4 Modulaire opleiding  Logistiek assistent  Verzorgende  Zorgkundige CVO LBC Sint-Niklaas

5 Mogelijkheden  Dagopleiding:  Deeltijds  Voltijds  Avondopleiding (deeltijds) CVO LBC Sint-Niklaas

6 Een idee wat je kan doen? http://www.rolindezorg.be/beroepen/hospital isatie/zorgkundige/waarom https://www.youtube.com/watch?v=0tXqVsIjc OM#t=20 https://www.youtube.com/watch?v=2JbTod89o hQ CVO LBC Sint-Niklaas

7 Modulair … CVO LBC Sint-Niklaas

8 Opbouw opleiding  Modulair: 1450 lestijden  Deelcertificaat per module  Opbouwend: LA – VZ – ZK  Certificaat LA (stage LA) – VZ – ZK  Registratie en visum zorgkundige  Les en stage-modules  Dag of avondopleiding  Voorbeeldtraject of individueel traject CVO LBC Sint-Niklaas

9 Logistiek assistent - 510 LT  Opleiding begint altijd met LA  Ondersteunt het verplegend/verzorgend personeel  Taken: huishoudelijke en beperkte administratieve taken, animatie, intern transport van patiënten, onderhoud van materiaal, hotelactiviteiten …  Tewerkstelling: Ziekenhuizen, dagcentra, woonzorgcentra … CVO LBC Sint-Niklaas

10 Verzorgende – 1240 LT  Verdere opleiding na modules LA (730 LT)  Hulp aan gezinnen en ouderen: verzorgende taken, huishoudelijke taken en psychosociale ondersteuning.  Tewerkstelling: thuiszorgdiensten CVO LBC Sint-Niklaas

11 Zorgkundige – 1450 LT  Verdere opleiding na verzorging (210 LT)  Nodig om in de residentiële zorg te werken  In een gestructureerd zorgteam werken onder toezicht van een verpleegkundige  Tewerkstelling: gezinszorg, thuisverpleging, verzorgingsinstellingen (woonzorgcentra, ziekenhuizen, dagcentra,…)  Officiële registratie na de opleiding: visum CVO LBC Sint-Niklaas

12 Startvoorwaarden  Minimum 18 jaar  Arbeidsgeneeskundig onderzoek (via school)  Geen voorkennis of diploma vereist  Minimum Nederlands 2.4  Attitude  Motivatie CVO LBC Sint-Niklaas

13 Verloop inschrijving  Informatieavond  Intakegesprek:  Algemene gegevens  Bepalen van het traject:  Vooropleiding/ervaring?  modeltraject  Motivatie  Kennis Nederlands (instaptoets?)  Inschrijving (betaling) CVO LBC Sint-Niklaas

14 Kostprijs  Inschrijvingsgeld € 1,5 per lestijd + afdelingsgebonden cursusmateriaal (€ 0,10 per lestijd) + cursusmateriaal les  Per semester/schooljaar  Logistiek assistent  Verzorgende  Zorgkundige CVO LBC Sint-Niklaas

15  (gedeeltelijke) vrijstelling van inschrijvingsgeld:  Werkloosheid – of wachtuitkering (attest VDAB- selectie VDAB)  Leefloon (attest OCMW)  Of ten laste van bovenstaande categorie of mindervalide (66 %)  Andere:  Opleidingscheques: max. € 250 per lopend jaar  Maximum per semester: € 300 inschrijvingsgeld € 20 afdelingsgebonden cursusmateriaal

16 Studeren met VDAB?  Deeltijds werkend: 19 u. tot 32 u.  Volledig werkzoekend  Ingeschreven zijn bij VDAB  Niet in tijdskrediet of loopbaanonderbreking.  Slagen in selectieprocedure van VDAB  Alleen voor opleiding tot zorgkundige CVO LBC Sint-Niklaas

17 Voordelen (VDAB)  Gratis opleiding (inschrijvingsgeld)  Premies:  Vervoersonkosten  Kinderopvangpremie  Stimulanspremie  Vrijstelling RVA  Contact: tanya.cypers@vdab.betanya.cypers@vdab.be CVO LBC Sint-Niklaas

18 Educatief verlof  Werknemer in privé – sector of contractueel bij autonoom overheidsbedrijf bv NMBS.  Behoud van loon  Erkende opleiding  Alleen effectief aanwezige uren les  1 lesuur = 1 werkuur  maximum 100 - 180 uren per jaar (afhankelijk van werksituatie)  Attest wordt door de school bezorgd  Bij start opleiding: melden CVO LBC Sint-Niklaas

19 Weetjes  Start in september  Lessen/stages lopen tot midden juni  Geen les in vakantieperiodes  Lestijd (LT) = 50 minuten  Deeltijds dagonderwijs: dinsdag (soms woensdag voormiddag)  Voltijds dagonderwijs: alle dagen  Avondonderwijs: dinsdag-donderdag  Lesplaats: Den Hof (dag) / Carolus (avond)  Individuele praktijkbegeleiding = stage CVO LBC Sint-Niklaas

20 Duur van de opleiding  Deeltijds avondonderwijs 6 semesters  Deeltijds dagonderwijs 5 semesters  Voltijds dagonderwijs ong. 3 semesters CVO LBC Sint-Niklaas

21 Modules Logistiek assistent CVO LBC Sint-Niklaas  Communicatief gedrag  Basis logistieke vaardigheden  Logistieke vaardigheden  EHBO  Hef -en tiltechnieken  Onderhoud in de zorgsector  Werken in de zorgsector  Begeleide intervisie 1 – 2  Individuele praktijkbegeleiding 1 – 2  Individuele praktijkbegeleiding logistiek 1 – 2 (niet verplicht voor ZK)  40 LT  20 LT  40 LT  20 LT  120 LT  130 LT

22 Modules Verzorgende CVO LBC Sint-Niklaas  Basiszorg  Clientgerichte benadering  Aangepaste voeding  Organisatie huishoudelijke taken  Omgaan met dementie  Omgaan met psychische zv  Context van de zorgvrager  Zorg voor leef – en woonklimaat  Samenwerking  40 LT  20 LT  40 LT

23 Praktijk modules verzorgende CVO LBC Sint-Niklaas  Begeleide intervisie 3 (les)  Begeleide intervisie 4 (les)  Begeleide intervisie 5 (les)  Individuele praktijkbegeleiding 3  Individuele praktijkbegeleiding 4  Individuele praktijkbegeleiding 5  Individuele praktijkbegeleiding 6  Individuele praktijkbegeleiding 7  Individuele praktijkbegeleiding 8  20 LT  80 LT

24 Modules Zorgkundige CVO LBC Sint-Niklaas  Specifieke zorg 1  Specifieke zorg 2  Omgaan met complexe zorgsituaties  Totaalzorg  Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige  40 LT  50 u/75u

25 Stages  In afspraak met  Stagedienst  School: coördinator – leerkracht  Cursist  Voltijdse dagopleiding: vaste stageweken  Zorginstelling: zelf te bepalen waar, afhankelijk van module …  Woon –en zorgcentra  Ziekenhuis  Thuiszorg (verplichte stage behalve voor werknemers in de thuiszorg)  … CVO LBC Sint-Niklaas

26 Vragen? nicole.saeys@lbconderwijs.be CVO LBC Sint-Niklaas

27 Ben je ook enthousiast geworden? Maak een afspraak! Tot ziens! CVO LBC Sint-Niklaas


Download ppt "INFO AVOND zorgkundige Logistiek assistent Verzorgende zorgkundige CVO LBC Sint-Niklaas."

Verwante presentaties


Ads door Google