De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zaterdag 18 juni 2016. Nota Onverkende Paden Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007 Naar aanleiding van toezegging aan Statencie REW Vastgesteld op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zaterdag 18 juni 2016. Nota Onverkende Paden Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007 Naar aanleiding van toezegging aan Statencie REW Vastgesteld op."— Transcript van de presentatie:

1 zaterdag 18 juni 2016

2 Nota Onverkende Paden Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007 Naar aanleiding van toezegging aan Statencie REW Vastgesteld op 19 februari door college van GS Basis vormt de eigen provinciale bevolkingsprognose Wat gebeurt er op demografisch gebied? (analyse) Wat zijn de gevolgen hiervan en voor welke uitdagingen staan we?

3 zaterdag 18 juni 2016 Nota Onverkende Paden Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007 Opbouw Presentatie ANALYSE GEEN KRAMP OVER KRIMP UITDAGINGEN PER THEMA ALGEMEEN WONEN ARBEIDSMARKT VOORZIENINGEN

4 zaterdag 18 juni 2016 Bevolkingsontwikkeling Zeeland 1972-2050 Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

5 zaterdag 18 juni 2016 Bevolkingsontwikkeling Sluis 1972-2030 Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

6 zaterdag 18 juni 2016 Geboorte en sterfte Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

7 zaterdag 18 juni 2016 Sterfte overschot Zeeland

8 zaterdag 18 juni 2016 Binnenlands Migratiesaldo Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

9 zaterdag 18 juni 2016 Binnenlands Migratiesaldo per leeftijdsgroep Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

10 zaterdag 18 juni 2016 Binnenlands migratiesaldo per leeftijdsgroep gemeente Sluis (jaarlijks gemiddelde 2000-2006) Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

11 zaterdag 18 juni 2016 Buitenlands Migratiesaldo Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

12 zaterdag 18 juni 2016 Ontwikkeling bevolking Zeeuwse gemeenten 2007 - 2030

13 zaterdag 18 juni 2016 Leeftijdsgroepen Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

14 zaterdag 18 juni 2016 Leeftijdsgroepen relatief Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

15 zaterdag 18 juni 2016 Scholen Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

16 zaterdag 18 juni 2016 Ontwikkeling basisscholieren Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

17 zaterdag 18 juni 2016 Beroepsbevolking Zeeland 2006-2050 Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

18 zaterdag 18 juni 2016 Bevolkingsontwikkeling Zuid West Nederland Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

19 zaterdag 18 juni 2016 Bevolkingsontwikkeling Europa Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

20 zaterdag 18 juni 2016 Conclusies Bevolking: Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007 Verschillen per gemeente groot Bevelanden en Tholen blijven groeien Schouwen-Duiveland, Walcheren en Zeeuws Vlaanderen (zullen) krimpen Bevolking gaat krimpen, maar: Pas na 2020 Zeer geleidelijk (in 2050 op niveau van 1990) Leeftijdsopbouw verandert ingrijpend: Meer ouderen (40% meer 60-80) Minder werkenden Minder jongeren (15%) In Nederlandse context is Zeeland geen buitenbeentje In Europees verband zeker ook niet!

21 zaterdag 18 juni 2016 Huishoudens 1996-2050 Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

22 zaterdag 18 juni 2016 Jaarlijkse huishoudengroei 1996-2030 Sluis Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

23 zaterdag 18 juni 2016 Woningbehoefte 2007-2050 Zeeland Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

24 zaterdag 18 juni 2016 Woningbehoefte 10-jaarlijkse periode Zeeuwse regio’s Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

25 zaterdag 18 juni 2016 Verandering huishoudensamenstelling 2007-2030 Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

26 zaterdag 18 juni 2016 Conclusies Huishoudens: Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007 Het aantal huishoudens blijft stijgen… …maar groeit minder. Na 2030 meer slopen dan bouwen op dit moment véél woningbouwplannen alleen nog groei woningbehoefte (alleenstaande) ouderen leegstand mogelijk: in naoorlogse wijken in dorpen herstructureringsfonds

27 zaterdag 18 juni 2016 GEEN KRAMP OVER KRIMP: Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007 Zeeland is niet uniek in nationaal en europees verband. Geen paniek; uitgangspositie van Zeeland is gunstig. Bevolkingskrimp lijkt ‘normaal’ verschijnsel. Krimp is niet synoniem aan welvaarts- en welzijnsachteruitgang. Negatieve houding over krimp ombuigen naar objectieve en nuchtere benadering. Extra inzet op aantrekken nieuwe inwoners, Effect niet overschatten. Veel concurrentie. Inzetten op kwaliteit (opleiding, ervaring, leeftijd). Aantrekkelijk woonklimaat als belangrijke vestigingsfactor.

28 zaterdag 18 juni 2016 Uitdagingen Algemeen Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007 Zorgen voor een denkomslag in Zeeland Meer samenwerken met bovengemeentelijke regie Kennis vergaren en delen Nu: Inventarisatie samen met corporaties Krimplab Interreg IV DC NOISE Bewustwordingsproces bijv. Terneuzen, Sluis, Veere, Borsele

29 zaterdag 18 juni 2016 Uitdagingen thema: WONEN,ARBEIDSMARKT EN VOORZIENINGEN Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007 WONEN. Aandacht verleggen van kwantiteit naar kwaliteit. ARBEIDSMARKT. Welvaart vasthouden en versterken door investeringen, innovatie, arbeidsparticipatie en om – en bijscholing. VOORZIENINGEN. Clusteren en hergroeperen van voorzieningen. Zoeken naar slimme combinaties en samenwerking.


Download ppt "Zaterdag 18 juni 2016. Nota Onverkende Paden Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007 Naar aanleiding van toezegging aan Statencie REW Vastgesteld op."

Verwante presentaties


Ads door Google