De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. R. Sietsma te Zaltbommel De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Mededelingen kerkenraad Aansluitend aan deze dienst wordt de vergadering met de gemeente gehouden voor de verzieking van ambtsdragers. Volgende weeg zal zo de Here wil het Heilig Avondmaal worden gevierd in de middagdienst. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 11 mei19 45 gespreksavond deputaatschap m/v Jacobuskerk, Eindhoven 14 mei19 30 Lidwina in concert 18 meiinformatieavond over catechese voor ouders en belangstellenden

6 Deze week zijn jarig: 8 mei:Annemé Bondt br Roel Ellen 9 mei:br Martin Joosse zr Dorien Sollie-van der Boom 10 mei:zr Dineke van der Horst-Kuiper 12 mei:Corné Treurniet 13 mei:zr Margreet van der Tempel

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

10 Psalm 19: 1, 2 1Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend Gods werk en grote macht. De dag meldt aan de dag al wat Gods hand vermag; de nacht zegt dit de nacht. Dit wonderschoon verhaal klinkt niet in mensentaal, verbreidt zich zonder woorden. Toch gaat, naar Gods besluit, daarvan een boodschap uit tot in de verste oorden.

11 Psalm 19: 1, 2 2Aan 's hemels hoog gewelf wees eens de Schepper zelf de zon een woning aan. Zoals een bruidegom blij uit zijn kamer komt, gaat hij zijn wijde baan. Hij jubelt als een held, die juichend voorwaarts snelt; zo rijst hij elke morgen. Hij trekt zijn vaste spoor tot aan de einder door: zijn gloed laat niets verborgen.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

14 Psalm 19: 3 3Volkomen is Gods woord. ’t Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert, daar Gods getuigenis hem die nog inzicht mist, de ware wijsheid leert. Hoort naar het woord van God. Volmaakt is zijn gebod, betrouwbaar, rein en heilig. Zijn woord, dat ons verlicht en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig.

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

18 Psalm 68: 4, 7 4Heer, toen U uittrok voor uw volk, als gids hun voorging in een wolk, kwam heel het land tot leven. De heemlen dropen voor de Heer, de God van Israël kwam neer, de Sinaï ging beven. Daar heeft uw eigen volk gewoond, U hebt dat volk uw gunst betoond, U deed het niet versmachten. Want was uw erfdeel uitgeput, het werd door U gelaafd, beschut, U gaf het nieuwe krachten.

19 Psalm 68: 4, 7 7God zendt zijn machtig leger neer, tienduizend wagens, duizend keer, omringd door englenscharen. Van Sinaï is God, de HEER, als overwinnaar, groot in eer, naar Sion opgevaren. U steeg omhoog naar ’t heiligdom, bracht krijgsgevangnen van alom in uw triomftocht mede. U nam hun aller schatting aan en bent uw woning ingegaan, de tempel van uw vrede.

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

22

23 Christus laat zich overal gelden: van onder de aarde tot boven de hemel

24

25

26

27 Samen Christus leren kennen in al zijn volheid

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

29 LvdK 95: 1, 2, 3 1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

30 LvdK 95: 1, 2, 3 2 Dan zullen wij met alle heilgen saam in 't morgenlicht op hoge tinnen staan en hoogte en diepte, lengte en breedte van Gods heil doormeten mogen. Dan kennen wij de liefde uit den hoge, al gaat zij verre het verstand te boven. Wij zullen tot de volle wasdom komen in Gods verheven naam.

31 LvdK 95: 1, 2, 3 3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer is dan ons diepste denken peilt, zij heerlijkheid en glorie in de gemeente die Hij heeft verkoren, in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, door Jezus Christus, nu gelijk tevoren en tot in eeuwigheid.

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

35 Opwekking 672

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

45 Gezang 182E 4-stemmig

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen

47 Zaterdag 14 mei 19.30 uur cellokwartet Wiriavier m.m.v. Francine Vis, mezzosopraan


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm19:1, 2 Psalm19:3 Efeziërs4:7- 24 Psalm68:4, 7 Efeziërs4:10 LvdK95: Opwekking672: Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google