De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een dag in groep 6… De onderdelen die we (kort) aan bod laten komen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een dag in groep 6… De onderdelen die we (kort) aan bod laten komen:"— Transcript van de presentatie:

1 Een dag in groep 6… De onderdelen die we (kort) aan bod laten komen:
rekenen lezen Alles in 1 Alles apart huiswerk groep 6

2 Rekenen ‘De wereld in getallen’ (iedere dag) rekentaken (4 x per week)
Verkenning van de getallen tot Handig rekenen Hoofdrekenend en cijferend optellen en aftrekken Hoofdrekenend en cijferend vermenigvuldigen en delen Breuken Kommagetallen Geldrekenen Tijd Meten

3 projecttaken (iedere woensdag)
Rekenen projecttaken (iedere woensdag) meten Lengte Oppervlakte Inhoud Gewicht Tijd Temperatuur meetkunde Wegen, plattegronden en roosters Plaats en richting bepalen Bouwen Spiegelen diversen Verhoudingen Schaal Diagrammen

4 Rekenen cijferend optellen en aftrekken

5 lezen Technisch lezen ‘Estafette’ (4 x per week) Begrijpend lezen
‘Leeslink‘ (1x per week) Studievaardigheden ‘Blits‘ (1x per week)

6 Alles in 1 5 projecten: 8 weken per project Europa – aardrijksunde
Voeding – natuur Middeleeuwen – geschiedenis Communicatie – techniek Mensen – cultuur 8 weken per project

7 Spreekbeurt & (groeps-)werkstuk
Gekoppeld aan thema Spreekbeurt 1x per jaar, mag vaker (groeps-)werkstuk ieder project Werkstuk betekent niet altijd werkstuk op papier

8 Materiaal Projectboek Werkboek Schrift Spellingklapper
DOE-kaarten (bijv. windmolen maken, grondboren, spel en drama)

9 De onderdelen ‘s morgens maandag Film Weekwoorden begrijpend lezen
spelling / woordenschat dinsdag Info Extra info begrijpend lezen, taal en wereldoriëntatie woensdag Verhaal Extra verhaal lezen begrijpend lezen en taal donderdag Gedicht Extra gedicht (topo / extra topo) lezen en taal studievaardigheden vrijdag Engels Toets ‘s middags: werkstuk, DOE-opdrachten, verkeer, expressie

10 Kijk maar eens mee…

11 Alles apart 15 weken Verdieping in begrijpend lezen en
(werkwoord)spelling 3 weken per project

12 Materiaal Projectboek Werkboek Schrift Spellingklapper
DOE-kaarten (bijv. windmolen maken, grondboren, spel en drama)

13 De onderdelen ‘s morgens maandag Begrijpend lezen
Spelling 1 + weekwoorden 1 begrijpend lezen spelling / woordenschat dinsdag spelling 2 + weekwoorden 2 spelling woensdag werkwoorden werkwoordspelling donderdag Extra instructie spelling 1 en 2. Toets (werkwoord)spelling vrijdag Herhaling + verrijking Zinsbouw en woordbenoemen Grammatica ‘s middags: stelopdracht, DOE-opdrachten, verkeer, expressie

14 Kijk maar eens mee…

15 Spellingcategorieën

16 Huiswerk groep 6 Elke week op vrijdag:
rekenen: 1 bladzijde Tellers & Noemers/Redactiesommen taal/spelling: 1 bladzijde Blokboektaal Toetsen topografie: 1 keer in de 2 à 3 weken bericht via Isy, met antwoorden Extra huiswerk: na het missen van belangrijke leerstof wanneer er niet voldoende wordt doorgewerkt aan de weektaak

17 Heeft U nog vragen?

18 Hartelijk dank voor uw aandacht & aanwezigheid!
Bedankt: Hartelijk dank voor uw aandacht & aanwezigheid!


Download ppt "Een dag in groep 6… De onderdelen die we (kort) aan bod laten komen:"

Verwante presentaties


Ads door Google