De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een dag in groep 6… De onderdelen die we (kort) aan bod laten komen: rekenen lezen Alles in 1 Alles apart huiswerk groep 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een dag in groep 6… De onderdelen die we (kort) aan bod laten komen: rekenen lezen Alles in 1 Alles apart huiswerk groep 6."— Transcript van de presentatie:

1 Een dag in groep 6… De onderdelen die we (kort) aan bod laten komen: rekenen lezen Alles in 1 Alles apart huiswerk groep 6

2 Rekenen ‘De wereld in getallen’ (iedere dag) rekentaken (4 x per week) Verkenning van de getallen tot 1.000.000 Handig rekenen Hoofdrekenend en cijferend optellen en aftrekken Hoofdrekenend en cijferend vermenigvuldigen en delen Breuken Kommagetallen Geldrekenen Tijd Meten

3 Rekenen projecttaken (iedere woensdag) meten Lengte Oppervlakte Inhoud Gewicht Tijd Temperatuur meetkunde Wegen, plattegronden en roosters Plaats en richting bepalen Bouwen Spiegelen diversen Verhoudingen Schaal Diagrammen

4 Rekenen cijferend optellen en aftrekken

5 lezen Technisch lezen ‘Estafette’(4 x per week) Begrijpend lezen ‘Leeslink‘(1x per week) Studievaardigheden ‘Blits‘(1x per week)

6 Alles in 1 5 projecten: Europa – aardrijksunde Voeding – natuur Middeleeuwen – geschiedenis Communicatie – techniek Mensen – cultuur 8 weken per project

7 Spreekbeurt & (groeps-)werkstuk Gekoppeld aan thema Spreekbeurt 1x per jaar, mag vaker (groeps-)werkstuk ieder project Werkstuk betekent niet altijd werkstuk op papier

8 Materiaal Projectboek Werkboek Schrift Spellingklapper DOE-kaarten (bijv. windmolen maken, grondboren, spel en drama)

9 De onderdelen ‘s morgens maandagFilm Weekwoorden begrijpend lezen spelling / woordenschat dinsdagInfo Extra info begrijpend lezen, taal en wereldoriëntatie woensdagVerhaal Extra verhaal Weekwoorden lezen begrijpend lezen en taal spelling / woordenschat donderdagGedicht Extra gedicht (topo / extra topo) Weekwoorden lezen en taal begrijpend lezen en taal studievaardigheden spelling / woordenschat vrijdagEngels Toets ‘s middags: werkstuk, DOE-opdrachten, verkeer, expressie

10 Kijk maar eens mee…

11 Alles apart 15 weken Verdieping in begrijpend lezen en (werkwoord)spelling 3 weken per project

12 Materiaal Projectboek Werkboek Schrift Spellingklapper DOE-kaarten (bijv. windmolen maken, grondboren, spel en drama)

13 De onderdelen ‘s morgens maandagBegrijpend lezen Spelling 1 + weekwoorden 1 begrijpend lezen spelling / woordenschat dinsdagspelling 2 + weekwoorden 2spelling woensdagwerkwoordenwerkwoordspelling donderdagExtra instructie spelling 1 en 2. Toets spelling (werkwoord)spelling vrijdagHerhaling + verrijking Zinsbouw en woordbenoemen spelling Grammatica ‘s middags: stelopdracht, DOE-opdrachten, verkeer, expressie

14 Kijk maar eens mee…

15 Spellingcategorieën

16 Huiswerk groep 6 Elke week op vrijdag: rekenen: 1 bladzijde Tellers & Noemers/Redactiesommen taal/spelling: 1 bladzijde Blokboektaal Toetsen topografie: 1 keer in de 2 à 3 weken bericht via Isy, met antwoorden Extra huiswerk: na het missen van belangrijke leerstof wanneer er niet voldoende wordt doorgewerkt aan de weektaak

17 Heeft U nog vragen?

18 Bedankt : Hartelijk dank voor uw aandacht & aanwezigheid!


Download ppt "Een dag in groep 6… De onderdelen die we (kort) aan bod laten komen: rekenen lezen Alles in 1 Alles apart huiswerk groep 6."

Verwante presentaties


Ads door Google